Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása

A legteljesebb felkészültség esetén is fordulhatnak elő hibák.

.

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Kérjen visszahívást a részletekért.

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.

Napjaink gazdasági változásai magukkal hozták a magánvállalkozások és a különböző gazdasági társaságok számának nagyarányú gyarapodását. Ugyanakkor a társadalombiztosítási és a különböző adótörvények évente módosulnak.

A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön vagyoni felelősséggel tartozik.

Erre kínál megoldást a megújult Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása.


Mikor segít a Generali Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása?Előfordulhat, hogy a számlák számítógépes rögzítésekor a könyvelő elüt két számot. Az ebből eredő anyagi kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

De ugyanígy követhet el tévedést egy adótanácsadó is, ha hibás adóbevallást ellenjegyez. Az ebből eredő kárt az adótanácsadónak kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

A Generali tehát a fenti biztosítási megkötése esetén vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottjait olyan károk megtérítése alól, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk a biztosítási limit erejéig helytáll a biztosított helyett, ha annak  sérelemdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. A biztosítási védelem arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottat azért terheli sérelemdíj fizetési kötelezettség, mert vagy maga vagy az általa foglalkoztatottak a munkavégzésük során másnak személyiségi jogi jogsértést okoztak. 


Miért érdemes a Generalinál kötni Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítását?


  • Mert a szerződés megkötéséhez a könyvviteli szolgáltatási tevékenység tekintetében nem kérünk könyvvizsgálói kamarai tagságot, illetve könyvviteli regiszterbe történő felvételt.
  • Mert az alapszolgáltatáson túl külön díj fizetése nélkül plusz biztosítási szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek:
  • Biztosítottakat terhelő mulasztási bírságbiztosítás,
  • Tevékenységi felelősségbiztosítás,
  • Munkáltatói felelőségbiztosítás

 

Új, Munkavállalói felelősségbiztosítás a nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozások könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő és bérszámfejtő alkalmazottai részére! Bevezetésre került a hazai biztosítási piacon kuriózumnak számító munkavállalói felelősségbiztosítás a nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozások könyvvizsgálói, adótanácsadói, könyvelői és bérszámfejtői részére.


Mire nyújt fedezetet a biztosítás?A Generali, a biztosítás megkötése esetén megtéríti a munkavállaló által okozott olyan károkat, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott, és amely kárért kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltató felé. A biztosítás a tisztán vagyoni kár miatti munkáltatói kártérítési igényeket fedezi a munkajog szabályai szerinti mértékben, maximum a munkavállaló másfél havi átlagkeresetének erejéig.

GDPR: AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁT IS ÉRINTHETI!

2018. május 25-vel életbe lépett a GDPR, az az európai adatvédelmi jogszabály, melynek lényege a természetes személyek adatainak védelme. A GDPR rendelet nem csak a nagy- és multinacionális cégeket, hanem minden olyan vállalkozást érint, amely munkavállalók, ügyfelek vagy potenciális ügyfelek személyes adatait kezeli akár elektronikusan, akár papír alapon. Ezen adatkezelési kockázatokra kínálunk biztosítási megoldásokat: ha az Ön cége is kezel személyes adatokat, és szeretne biztosítási védelmet a személyes adatok kezelésével okozott károkra, kérje tanácsadóink visszahívását!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.

fontos információ

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt felhívjuk figyelmét, hogy biztosításaink vonatkozó biztosítási feltételei szerint a biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, harci cselekmény miatt keletkezett károkra, továbbá azon kockázatokra, károkra és követelésekre sem, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők és bérszámfejtők felelősségbiztosítása - Biztosítási termékismertető

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei