gépbiztosítások

A nagyértékű gépsorok, technológiai berendezések géptörés biztosítása mellé ajánljuk kiegészítésként.

Biztosítható költségek és kiadások

Az alapbiztosításban (géptörés) biztosított berendezés biztosítási esemény következtében fellépő sérülésére megsemmisülésére visszavezethető fellépő teljes, vagy részleges üzemszünet esetén a kieső nyereségre ill. az ekkor is meglévő fix költségekre vonatkozik a fedezet.

Biztosított veszélyek

Gyakorlatilag a géptörés biztosítással megegyező biztosított veszélyek.


Négy különböző vagyonbiztosítási módozat egy termékbe történő integrálásával célkitűzésünk a különböző gépek, készülékek teljeskörű biztosítási fedezetére vonatkozó biztosítási szerződések létrehozása, a berendezések üzemeltetőinek, illetve a finanszírozók fedezeti  igényeinek teljes körű kielégítése.


Géptörés +all risk (alapfedezet)A biztosítási fedezet kiterjed a géptörés jellegű, jellemzően üzemeltetés, működtetés közbeni károkra (pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, elektromos energia közvetlen hatásai, mérő- szabályozó és biztonsági berendezések meghibásodása, külső események mechanikus hatásai stb.) térítéskötelesek továbbá „hagyományos” vagyonbiztosítás jellegű károk is (pl.: vezetékes víz, tűz, robbanás, villámcsapás, valamint a betöréses lopás).


SzállítmányAz önjáró gépek szállítójárművön történő szállítása során fellépő káresemények egy választható kiegészítő szállítmánybiztosítás keretén belül térülnek. A fedezetet önállóan nem, csak az alapfedezettel (géptörés+all risk) együtt érvényes.


FelelősségAz önjáró gépek munkavégzése során, a harmadik személynek okozott károkra a fedezetet egy választható, kiegészítő felelősségbiztosítás keretén belül kínáljuk. A fedezetet önállóan nem csak az alapfedezettel (géptörés +all risk) együtt érvényes.

Biztosítható vagyontárgyak:Alapvetően ipari, mezőgazdasági gépek, termelő berendezések. Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármű felépítmények.


Biztosított veszélyekEz a biztosítás a hagyományos vagyonbiztosítás mellé ajánlható kiegészítő biztosításként, de önállóan is köthető.


A biztosítási védelem kiterjed többek között:


  • a kezelői hiba, rosszindulatú rongálás,
  • tervezési, gyártási hiba,
  • mérő szabályozó berendezés meghibásodása
  • külső mechanikus hatás,
  • légköri elektromosság hatása következtében keletkező károkra.
Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás kiterjed a mozgás közben fellépő károk (pl.: ütközés, lezuhanás, stb.) térítésére is. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás casco-hoz hasonló fedezetet nyújt.

HardverBiztosítható vagyontárgyak

Telepített vagy hordozható elektromos, elektronikus berendezések, műszerek, számítógépek, kommunikációs berendezések.


Milyen veszélyek ellen nyújt védelmet ez a biztosítás?


  • Az elemi kár és a betöréses lopás kockázatokon kívül egyéb gyakori veszélyforrásokra is kiterjed a biztosítási védelem pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás,külső mechanikus hatásból származó töréskárok,légköri elektromosság hatásai. Hordozható berendezések (laptop) esetén lehetőség van a szállítás közben fellépő károk térítésére is.
  • Szoftvere és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt fellépő adatvesztésre.
  • Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás  (Genelektronik hardver) mellé.


Biztosítható vagyontárgyakA külső adathordozók és az azokon tárolt saját adatok, vagy vásárolt programok. 


A biztosított veszélyekMint az alapbiztosításnál.


Többletköltség biztosítás
Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás (Genelektronik hardver) mellé.


Biztosítható költségekAzok a többletköltségek, amelyek egy az alapbiztosításban (Genelektronik hardver) szereplő berendezés sérülése, károsodása esetén, a munka továbbfolytatásához szükséges idegen berendezés igénybevételekor keletkeznek.


A biztosított veszélyekMint az alapbiztosításnál.

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Genelektronik és Gépész Plusz biztosításaink személyes találkozó nélkül is megköthető tanácsadónkkal. Kérjen visszahívást a részletekért.

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.