Generali otthonbiztosítások

Mi a különbség a Generali Házőrző otthonbiztosítás és a Generali Minősített Fogyasztóbarát otthonbiztosítás között?

generali-mfo-minositett-fogyasztobarat-lakasbiztositas
 

GENERALI OTTHONBIZTOSÍTÁSOK

 
A Generali lakásbiztosítások különböző szolgáltatáscsomagokat kínálnak, így az igényeidnek legmegfelelőbbet tudod kiválasztani. Lakásbiztosításaink mindegyike védelmet nyújthat a 20, leggyakoribb vagy legnagyobb kárt okozó veszélyekkel szemben, mint például vihar, felhőszakadás, tűz okozta károk, vízkár, betöréses lopás vagy üvegtörés.
 

VÁLASSZ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI MEGOLDÁSAINK KÖZÜL!

Kérd visszahívásunkat, és munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSED, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍV, ÉS MINDEN KÉRDÉSEDRE VÁLASZOL.

Házőrző otthon- és életmód-biztosítás

 
 • 4 féle biztosítást kínálunk 28 féle kiegészítő szolgáltatással, minden élethelyzetre
 • 28 kiegészítő biztosításból nézzünk párat ízelítőül : Smart biztosítás okos eszközeidre, Háztartási és számítástechnikai eszközökre kiterjesztett garancia biztosítás, Baleset-biztosítás, Cyber kockázatok elleni védelem
 • Csak a Házőrzőben elérhető kiegészítő biztosítások például: Cyber csomag, Futrinka kisállat biztosítás,  építkezések, tetőtér beépítés, felújítás idejére ideiglenesen is megköthető Építés-szerelés kiegészítő biztosítás, Időjárás biztosítás, Számítástechnikai eszközökre kiterjesztett garancia
 • Biztosítási évfordulóra mondható fel
 • Akár 7 féle díjkedvezmény
 • 20% kedvezményt adunk 3 éves hűségidő vállalása esetén
 • Nem állandóan lakott épületekre is megköthető

 

Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

 
 • Az alapvédelmen túl  21 féle kiegészítő köthető hozzá
 • 21 féle kiegészítő biztosítás: többek között Balesetbiztostás és Készpénz biztosítás
 • A kockázatviselés kezdetét követő harmadik naptári negyedév elteltével negyedévente is felmondható a szerződés
 • 3 féle díjkedvezmény
 • Nincs lehetőség hűségkedvezmény igénybevételére
 • Csak állandóan lakott épületekre köthető
 

 
 
 

FONTOS LAKÁSBIZTOSÍTÁSI KÉRDÉSEK

 
A biztosítási díjat választásod szerint az alábbi módokon fizetheted:
A fizetési ütem, azaz a gyakoriság havi, negyedéves, féléves vagy éves lehet. 
 

Fontos, hogy a Házőrző Minősített Fogyasztóbarát és a Házőrző otthon- és életmód-biztosítás esetében különbség van a felmondással kapcsolatban.

A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést mindkét termék esetében, bármelyik fél írásban, indokolás nélkül, a biztosítási időszak végére, 30 napos felmondási idővel mondhatja fel (rendes felmondás). A felmondásnak az évfordulót megelőző 30. nap 0. óráját megelőzően kell megérkeznie hozzánk.

A Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) esetén a szerződést írásban, indokolás nélkül, 30 nap felmondási idő megtartásával, a naptári negyedév végére is felmondhatod . A felmondásnak a biztosítóhoz a negyedév végét megelőző 30. nap 0 órája előtt meg kell érkeznie.
A szerződőt a negyedéves felmondási jog első alkalommal a kockázatviselés kezdetét követő harmadik naptári negyedév elteltével illeti meg, tehát új szerződésed legkorábban a kockázatviselés kezdetét követő negyedik naptári negyedév végére mondhatod fel negyedéves felmondással. 
Ha a szerződő a naptári negyedév végétől számított 30 napon belül mondja fel a szerződést, akkor a szerződés a következő naptári negyedév végével szűnik meg, amelyről a biztosító a szerződőt írásban, postai úton, illetve az email címmel rendelkező ügyfelet elektronikus úton egyaránt tájékoztatja.

Mindegyik termékünk esetén a biztosítás megszűnhet a fentieken kívül

 • a felek közös megegyezésével,
 • a biztosítási érdek megszűnésével,
 • a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
 • ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
 • a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.
A biztosítási védelem a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás és a Házőrző lakásbiztosítás esetében is a biztosítási ajánlaton megjelölt napon veszi kezdetét és a szerződés megszűnéséig tart. A biztosítási ajánlaton feltüntetett időpont nem lehet korábbi, mint az ajánlat aláírását követő nap 0. órája.

Árvíz kockázat esetén a kockázatviselés a szerződés létrejöttét követő 15. napon kezdődik. Felelősségbiztosítás esetén a védelem a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett, és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 éven belül a biztosító részére bejelentett károkra terjed ki. 

Balesetbiztosítás esetén a biztosítási védelem a kiegészítő biztosítási szerződés időbeli hatálya alatt (annak bármely napján és bármely órájában) bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki.

Jogvédelem kiegészítő biztosítás esetén a kockázatviselés a biztosítás hatálya alatt
 • a biztosítottat ért olyan jogi érdeksérelemre terjed ki, mely esetében a jogvédelmi igényt legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentették, vagy
 • a biztosított által okozott olyan érdeksérelemre terjed ki, mely esetében a sérelem miatti igényérvényesítés a biztosítottal szemben legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 2 éven belül megkezdődik.

A biztosítás megszűnése esetén a folyó eljárásokban fennálló biztosítási fedezet az eljárások jogerős befejezéséig fennmarad. Kivéve, ha a biztosítás azért szűnik meg, mert azt a szerződő felmondja, vagy nem fizeti ki a biztosítási díjat. 

Munkaügyi jogvédelem esetén a kockázatviselés a biztosítás hatálybalépésétől számított 3 hónap elteltét követően kialakult jogvitákra terjed ki.
 
A biztosítási ajánlatban, akár személyesen, akár online kötöd, te adod meg a lakásbiztosítás kockázatviselési helyét – ennek megfelelően az érvényesség az alábbiak szerint alakul a Házőrző otthon- és életmód-biztosítás és a Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) esetében is.

 • Az ajánlaton a kockázatviselési hely rovatban megjelölt címmel és/vagy helyrajzi számmal azonosított telek, a telek területén lévő épület, építmény, melléképület,
 • lakás esetén az ajánlaton a kockázatviselési hely rovatban feltüntetett címmel és/vagy helyrajzi számmal azonosított lakás és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányad szerinti épületrészek,
 • ingóságok esetében az első két pontban felsorolt épület, lakás, építmény, melléképület, valamint az egyes biztosítási eseményeknél meghatározott terület,
 • felelősségbiztosítás esetén biztosítástól függően eltérő: Házőrző esetében az egész világon érvényes (kivéve USA és Kanada), Házőrző Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás esetén a biztosítás területi hatálya Magyarország.
 • a kiegészítő balesetbiztosítás védelmet nyújt annak időbeli hatálya alatt bekövetkező balesetekre az egész világon, míg
 • jogvédelem kiegészítő biztosítás esetén Magyarország területén bekövetkezett, magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre terjed ki a biztosítás.