Makrogazdasági fogalmak


Ezen az oldalon a weblapunkon használt makrogazdasági fogalmak magyarázatát találja.

 

Budapesti Árutőzsde (BÁT) Budapesti Árutőzsde. 1989-ben alakult. A szabályozás enyhébb, mint a BÉT-en, mégis sok problémával küszködik (kivéve a pénzügyi szekció), és a jövője bizonytalan. Jelenleg három szekciója van: Pénzügyi sz. (pl: DEM, USD), Gabona sz. (pl: Búza, Kukorica), Hús sz. (pl: Vágósertés).
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Budapesti Értékpapírtőzsde. 1990-ben alakult és azóta is Magyarország egyetlen értéktőzsdéje. Legfőbb szervei: Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választottbíróság, és szakmai bizottságok (Kibocsátói, Kereskedési, és Elszámolási). Indexe: BUX. Jelenleg három szekciója van: Részvény sz.: Itt részvényekre, befektetési jegyekre, vállalati kötvényekre, és kárpótlási jegyre lehet azonnali üzleteket kötni, Állampapír sz.: Állampapírokkal kereskednek, és Származékos sz.: Tőzsdei termékekre lehet határidős és opciós ügyleteket kötni.
deficit hiány
defláció Gyakorlatilag negatív infláció, amikor az árak tartósan csökkenek.
export Áruk, és szolgáltatások kivitele (eladása külföldre).
fiskális politika Költségvetési politika. Az állam az adókon, a kiadások (elsősorban beruházások) révén, és a deficit alakításával befolyásolhatja a gazdaságot. Elsődlegesen a gazdasági ciklusok (recesszióban pénzt pumpálni, túlfűtött gazdaságban pénzt kivonni a gazdaságból) ingadozásának mérséklésére alkalmas.
folyó fizetési mérleg A külfölddel folytatott nem tőkejellegű pénzáramlások egyenlege.
gazdasági növekedés Alapesetben a GDP reálértéken vett növekedése.
import Áruk és szolgáltatások behozatala (megvétele külföldről).
infláció A fogyasztási javak egy bizonyos kosarának átlagos árváltozása.
intervenció Általában a jegybank nyíltpiaci műveletét értjük rajta, amikor devizát vesz-elad, a saját deviza értékének védelmében. Intervencióról beszélünk amennyiben a kibocsátó, vagy forgalmazó ad-vesz részvényt a részvényárfolyam karbantartása érdekében.
jegybank A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.
költségvetési deficit A költségvetési kiadások és bevételek negatív egyenlege.
Magyar Államadósságkezelő Központ (ÁKK) Államadósság Kezelő Központ. 1995-ben létrehozott szervezet, feladata a központi költségvetés adósságának kezelése (előtte az MNB végezte).
Magyar Nemzeti Bank (MNB) Magyar Nemzeti Bank, Magyarország jegybankja, a magyar bankok bankja.
monetáris politika A gazdaság pénzügyi szabályozása, melynek főszereplője a jegybank. Monetáris politika főbb területei, a pénz és hitelállomány nagyságának változtatása, valamint a kamatláb és az árfolyamszabályozás. Eszközei a nyíltpiaci műveletektől (valuta, vagy állampapír vásárlás), jegybanki alapkamaton át, a kötelező banki tartalékráta megváltoztatásáig nagyon szélesek.
munkanélküliség Az aktív korú lakosság azon része, mely akarata ellenére nem talál munkát osztva aktív korú lakosság.
OTC piac Tőzsdén kívüli piac. A befektetők és a brókerek közvetlenül kereskednek egymással.
recesszió A statisztikusok azt a definíciót szeretik, miszerint a gazdaság (GDP), két egymást követő negyedévben is csökken.
szufficit Többlet.
tőzsde Egy a befektetési szolgáltatók által létre hozott szervezett. A tőzsde biztosítja a megfelelő keretfeltételeket a hatékony kereskedelemhez.