Nettó Eszközértékek

Eszközalapok nettó eszközértéke 2019.09.13. értéknapon

Eszközalap név

Nettó eszközérték

Aranyszárny Perspektíva nyugdíjbiztosítás