Nettó Eszközértékek

Eszközalapok nettó eszközértéke 2020.02.13. értéknapon

Eszközalap név

Nettó eszközérték

Aranyszárny Perspektíva nyugdíjbiztosítás