Nettó Eszközértékek

Eszközalapok nettó eszközértéke 2022.08.12. értéknapon

Eszközalap név

Nettó eszközérték

Aranyszárny Perspektíva nyugdíjbiztosítás