Nemzetközi kárrendezés


A következőkben összefoglaljuk azokat a tudnivalókat, amikre akkor lehet szükség, ha Önnek külföldi jármű okozott balesetet.

Lényegében két esetet különböztetünk meg:

  • a külföldi jármű Magyarországon okozott Önnek balesetet
  • a baleset külföldön történt.

Mindkét félnek ki kell töltenie az európai baleseti bejelentőt (kék-sárga). Ügyelni kell arra, hogy a felelősségbiztosítóra vonatkozó adatok is ki legyenek töltve. Vannak olyan országok (pl. Horvátország, Szerbia), ahol minden balesetnél rendőri intézkedést kell kérni.

Idegen nyelvű baleseti bejelentő is nyugodtan használható, mivel annak tartalma és formátuma Európa minden országában egységes. Minden nyelven ugyanazon kérdések, ugyanazon pontban találhatók.

Teendők Magyarországon történt baleset esetén

Kártérítési igényünket a külföldi okozó gépjármű felelősségbiztosítójának magyar képviselőjével, az úgynevezett levelező partnerével szemben érvényesíthetjük

A külföldi biztosító adatait a kitöltött baleseti bejelentőből, vagy más, dokumentumból (rendőrségi igazolás, biztosítási zöld kártya) kell megállapítani.

A levelező partner adatairól a MABISZ honlapján tájékozódhatunk, majd kárbejelentésünket a levelező partnerként megnevezett biztosítónál kell megtenni. Amennyiben a károkozó biztosítójának a Generali Biztosító a levelező partnere, a kárát társaságunknál tudja bejelenteni.

Teendők külföldön történt baleset esetén

Ha az okozó jármű valamely EU tagországból származik

A nyelvi és kárrendezési problémák elkerülése érdekében minden EU tagországban lévő biztosító megbíz egy másik tagországban működő biztosítót a kárügyek rendezésével. Ezt a biztosítót nevezzük kárrendezési megbízottnak.

A kárrendezési megbízott az, aki hazánkban képviseli a külföldi rendszámú okozó jármű biztosítóját. Magyarországon hozzá kell a káreseményt bejelenteni.

A kárrendezési megbízott feladata a károsult igényének beterjesztése külföldi partneréhez és a partner jóváhagyásával az igény rendezése. Javasoljuk, hogy hazaérkezést követően tegye meg kárbejelentését a kárrendezési megbízottnál.

A kárrendezési megbízott személyéről a MABISZ által működtetett Információs Központ tud felvilágosítást adni.

Ha az adott külföldi biztosítótársaságot Magyarországon a Generali Biztosító, mint kárrendezési megbízott képviseli, akkor kárát társaságunkhoz tudja bejelenteni.

Ha a kárt külföldön nem EU tagállam biztosítójánál biztosított gépjárművel okozták

  • Ha a kárt az okozó gépjármű országában pl. ukrán forgalmi rendszámú gépjárművel Ukrajnában, vagy szerb forgalmi rendszámú gépjárművel Szerbiában stb. okozták, a kárrendezésre csak közvetlenül az okozó ukrán, szerb stb. forgalmi rendszámú gépjármű felelősségbiztosítója illetékes, a kárigényeket közvetlenül ennél a biztosítónál kell érvényesíteni.
  • Ha a kárt harmadik külföldi országban okozták (pl. szerb forgalmi rendszámú gépjárművel Ausztriában okozott kár), akkor a baleset helye szerinti ország Gépjárműbiztosítási Szövetségével kell először felvenni a kapcsolatot, megadva a résztvevők adatait és kérve, hogy a Szövetség a további kárrendezés érdekében közölje az okozó biztosítójának a levelező partnerét (amelyik értelemszerűen a baleset helye szerinti országban lesz). Ezt követően a kárigényeket a levelező partnerhez be lehet nyújtani

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a kárigények elbírálása és a kár rendezése a baleset helye szerinti ország jogszabályai szerint történik.