Tevékenységi felelősségbiztosítás


Ezen biztosítás alapján Társaságunk megtéríti a szerződés keretei között azokat a

  • személysérüléses károkat és
  • szerződésen kívül okozott dologi károkat,
  • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat

    melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Regisztráljon most!

Biztosítási tanácsadó választás