Szerelésbiztosítások (E.A.R.)


Ki lehet a biztosított?

Biztosított lehet az építtető, beruházó, fővállalkozó/generálkivitelező.

Biztosított vagyontárgyak

A biztosított teljes szerelési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, szerelési anyagot. Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás) szakértői költségek, tervek, dokumentumok nyomtatási költsége), meglévő építmények.

Biztosított veszélyek

A szerelésbiztosítás All Risk típusú fedezet nyújt, mely minden olyan káreseményre kiterjed, ami a biztosított vagyontárgyak javítását, vagy pótlását teszi szükségessé, és amelyeket a biztosító kockázatvállalása nem zárt ki.

Így például a biztosítási fedezetet kiterjed:

  • a szerelés folyamán a szerelési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem láthatóan következnek be.
  • a szerelési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira
  • harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra (Felelősségbiztosítás)

Szükséges dokumentációk a biztosítás megkötéséhez

  • kitöltött E.A.R. adatlap
  • szerelés tervdokumentáció