Állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása


Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük. Eme felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes állat-egészségügyi munkát végeznek.

Társaságunk vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat a sérelemdíj megfizetése alól, melynek a térítésére a biztosított köteles, a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – a biztosított tevékenység folytatására jogosult – személy által, a biztosított tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben, a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán elkövetett személyiségi jogsértésre tekintettel.