Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása


Napjaink gazdasági változásai magukkal hozták a magánvállalkozások és a különböző gazdasági társaságok számának nagyarányú gyarapodását. Ugyanakkor a társadalombiztosítási és a különböző adótörvények évente módosulnak. A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön vagyoni felelősséggel tartozik.

Erre kínál megoldást a megújult Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása.


Mikor segít a Generali Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása?

Előfordulhat, hogy a számlák számítógépes rögzítésekor a könyvelő elüt két számot. Az ebből eredő anyagi kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

De ugyanígy követhet el tévedést egy adótanácsadó is, ha hibás adóbevallást ellenjegyez. Az ebből eredő kárt az adótanácsadónak kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

A Generali tehát a fenti biztosítási megkötése esetén vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottjait olyan károk megtérítése alól, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat a sérelemdíj megfizetése alól, melynek a térítésére a biztosított köteles, a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – a biztosított tevékenység folytatására jogosult – személy által, a biztosított tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben, a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán elkövetett személyiségi jogsértésre tekintettel.

Miért érdemes a Generalinál kötni Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítását?

  • Mert a szerződés megkötéséhez a könyvviteli szolgáltatási tevékenység tekintetében nem kérünk könyvvizsgálói kamarai tagságot, illetve könyvviteli regiszterbe történő felvételt.
  • Mert az alapszolgáltatáson túl külön díj fizetése nélkül plusz biztosítási szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek:
  • Biztosítottakat terhelő mulasztási bírságbiztosítás,
  • Tevékenységi felelősségbiztosítás,
  • Munkáltatói felelőségbiztosítás

Új, Munkavállalói felelősségbiztosítás a nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozások könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő és bérszámfejtő alkalmazottai részére!

Bevezetésre került a hazai biztosítási piacon kuriózumnak számító munkavállalói felelősségbiztosítás a nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozások könyvvizsgálói, adótanácsadói, könyvelői és bérszámfejtői részére.

Mire nyújt fedezetet a biztosítás?

A Generali, a biztosítás megkötése esetén megtéríti a munkavállaló által okozott olyan károkat, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott, és amely kárért kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltató felé. A biztosítás a tisztán vagyoni kár miatti munkáltatói kártérítési igényeket fedezi a munkajog szabályai szerinti mértékben, maximum a munkavállaló másfél havi átlagkeresetének erejéig.Munkavállalói felelősségbiztosítás a nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozások könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő és bérszámfejtő alkalmazottai részére

Bevezetésre került a hazai biztosítási piacon kuriózumnak számító munkavállalói felelősségbiztosítás a nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozások könyvvizsgálói, adótanácsadói, könyvelői és bérszámfejtői részére.

Mire nyújt fedezetet a biztosítás?

A Generali, a biztosítás megkötése esetén megtéríti a munkavállaló által okozott olyan károkat, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott, és amely kárért kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltató felé. A biztosítás a tisztán vagyoni kár miatti munkáltatói kártérítési igényeket fedezi a munkajog szabályai szerinti mértékben, maximum a munkavállaló másfél havi átlagkeresetének erejéig.