Siket és nagyothalló ügyfeleinknek

Ügyfélszolgálatainkon siket és nagyothalló ügyfeleinknek biztosításkötéskor és az ügyintézések során egyedi kérésre segítséget nyújtunk jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igényléséhez.

A Generali Biztosító felelős vállalatként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a siket és nagyothalló ügyfelek is zökkenőmenetesen intézhessék biztosítási ügyeiket, kárbejelentéseiket.


Ügyfélszolgálatainkon biztosításkötéskor és ügyintézés során egyedi kérésre segítséget nyújtunk jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igényléséhez

A jelnyelvi tolmács segít az ügyintézés zavartalan lebonyolításában és az iratértelmezésben. A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igényléséhez a Generali által rendszeresített (nem kötelező) formanyomtatvány a honlapunkról tölthető le, vagy kérés esetén a Generali képviselője kinyomtatja az igénylőlapot, segít annak kitöltésében, és továbbítja az adott ellátási területen működő tolmácsszolgálatnak. Honlapunkon letölthető a Magyarországon működő jelnyelvi tolmácsszolgálatok listája is.


HOGYAN IGÉNYELHET JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁST?


 • Postai vagy elektronikus úton, a Generali által rendszeresített igénylőlapon, amelyet kérés esetén a Generali képviselője kinyomtat, segít annak kitöltésében, és továbbítja az adott ellátási területen működő jelnyelvi tolmácsszolgálatnak.
 • A formanyomtatvány használata nem kötelező, a tolmácsszolgáltatás a jelnyelvi tolmácsszolgálatok honlapján feltüntetett elérhetőségeken is megrendelhető.

A jelnyelvi tolmácsszolgálat a megrendeléseket ügyfélfogadási időben sms, telefon, elektronikus levél, videohívás fogadására alkalmas eszköz, postai küldemény útján, továbbá személyesen köteles fogadni (faxon nem).

A jelnyelvi tolmácsszolgálat az ügyfélfogadási időn kívül a készenlét ideje alatt beérkező megrendeléseket az erre megjelölt elérhetőségen - legalább sms és telefon útján – is köteles fogadni.

A jelnyelvi tolmácsszolgálat térítés ellenében, illetve a törvényi feltételek teljesülése esetén térítésmentesen vehető igénybe.

Igénylőlap

Letöltés

37 kB

JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLATOK

Az elérhetőségek megjelenítéséhez kattintson a térképen a választott városra!

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást az a magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy vehet igénybe,
 • aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t, vagy
 • akinek fogyatékossága - a BNO-10-es osztályozása szerint - egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik.
Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete évi 36 000 óra, személyenként legfeljebb évi 120 óra.

Amennyiben Ön térítésmentesen kívánja igénybe venni a jelnyelvi tolmácsszolgálatot, úgy kérjük, az alábbiakat vegye figyelembe:
 • A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító okiratot vagy igazolást, az annak alapján elsőként igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt be kell mutatnia a szakmai vezető jel nyelvi tolmácsnak. Kizárólag ezt követően vehető igénybe térítésmentesen a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás!
 • A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe. Amennyiben az okiratot, igazolást nem tudja bemutatni, vagy az azon szereplő adatok nem olvashatók, a tolmácsszolgálat a megrendelést - az igénybe vevő előzetes tájékoztatása mellett - térítés ellenében teljesítheti!
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény ( Jtv.) 3. § (1)-(2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság a magyar jelnyelvet önálló, természetes nyelvnek ismeri el és magyar jelnyelvet használó személyek közösségét, mint nyelvi kisebbséget megilleti a magyar jelnyelv használatának, fejlesztésének és megőrzésének, a siketkultúra ápolásának, gyarapításának és átörökítésének joga.

A Jtv. 2. § a) pontja alapján hallássérült személy: olyan siket vagy nagyothalló személy, aki kommunikációja során a magyar jelnyelvet vagy valamely speciális kommunikációs rendszert használja, b) pontja alapján siketvak személy: olyan egyidejűleg hallás- és látássérült személy, aki kommunikációja során speciális kommunikációs rendszert használ.

A Jtv. 4. § (1) bekezdése alapján térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást az a magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy vehet igénybe,
 • aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t, vagy
 • akinek fogyatékossága - a BNO-10-es osztályozása szerint - egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik.
(2) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
 • az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben az ellátást megállapító határozat,
 • az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram bemutatásával vehető igénybe.

A Jtv.5. § (1) bekezdése alapján az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete évi 36 000 óra, személyenként legfeljebb évi 120 óra.

A Jtv.7. § (1) bekezdése alapján a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás az állam által finanszírozott jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsszolgálat) - a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok bemutatásával - vehető igénybe.

(2) A jelnyelvi tolmácsszolgálat magyar jelnyelven, valamint speciális kommunikációs rendszerek alkalmazásával nyújt tolmácsszolgáltatást.

(3) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevétele esetén a hallássérült, illetve siketvak személy a jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál - a jelnyelvi tolmács egyetértésével - szabadon választhat jelnyelvi tolmácsot.

(4) Az e törvényben nem szabályozott esetekben a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének további feltételei

A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet ( a továbbiakban: NEFMI rendelet) 39. § (1 ) bekezdése értelmében a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító, a Jtv. 4. § (2) bekezdése szerinti okiratot vagy igazolást, az annak alapján elsőként igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jel nyelvi tolmácsnak.

A NEFMI rendelet 39. § (4) bekezdése értelmében okiratok, igazolások bemutatását követően a szakmai vezető jelnyelvi tolmács gondoskodik arról, hogy a tolmácsszolgálat a módszertani központ által működtetett adatrögzítő rendszerben - elektronikus adatkapcsolat útján - rögzítse az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait, a bemutatott okirat, igazolás típusát, időbeli érvényességét, és az annak alapján az igénybe vevő számára rendelkezésre álló általános, illetve speciális órakereteket.

A NEFMI rendelet 39. § (5) és (6) bekezdése szerint a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe. Amennyiben az okiratot, igazolást az igénybe vevő nem tudja bemutatni, vagy az azon szereplő adatok nem olvashatók, a tolmácsszolgálat a megrendelést - az igénybe vevő előzetes tájékoztatása mellett - térítés ellenében teljesítheti.

FONTOS: A 2015. április 1-jétől hatályos NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a tolmácsszolgálat a megrendeléseket ügyfélfogadási időben rövid szöveges üzenet (sms), telefon, elektronikus levél, videohívás fogadására alkalmas eszköz, postai küldemény útján, továbbá személyesen köteles fogadni. (Faxon nem!)

A készenlét ideje alatt az erre megjelölt elérhetőségen - legalább rövid szöveges üzenet és telefon útján - fogadni kell a beérkező megrendeléseket.
"Kedves Ügyfeleink!

A Generali Biztosító felelős vállalatként kiemelt figyelmet kíván fordítani arra, hogy a siket és nagyothalló ügyfelek is zökkenőmenetesen intézhessék biztosítási ügyeiket, kárbejelentéseiket. Ezért ügyfélszolgálatainkon biztosításkötéskor és ügyintézés során egyedi kérésre segítséget nyújtunk jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igényléséhez. A jelnyelvi tolmács segít az ügyintézés zavartalan lebonyolításában és az iratértelmezésben. A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igényléséhez a Generali által rendszeresített (nem kötelező) formanyomtatvány a honlapunkról tölthető le, vagy kérés esetén a Generali képviselője kinyomtatja az igénylőlapot, segít annak kitöltésében, és továbbítja az adott ellátási területen működő tolmácsszolgálatnak. Honlapunkon letölthető a Magyarországon működő jelnyelvi tolmácsszolgálatok listája is."