Bolygónk kincsei eszközalap

Eszközalap neve: Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

Kockázati szint: az eszközalap tartama alatt magas, lejáratkor alacsony

Alapkezelési díj: 0,00%

Jegyzési időszak: 2011. szeptember 12 - 2011. december 23. (A Generali-Providencia Biztosító Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jegyzési időszakot az előre meghatározott dátumnál korábban lezárja.)

Befektetési politika:

Az eszközalap fix lejárattal rendelkező eszközalap, a lejárat dátuma: 2018.01.09.

A biztosító a jegyzési időszak alatt befolyt, eladási és vételi ár közti különbséggel csökkentett összeget az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, árupiaci indexhez kapcsolt 6 éves tőkevédett kötvény (továbbiakban: kötvény) megvásárlására fordítja. Ezzel egyidejűleg az OTP Bank Nyrt. a BNP Paribas-val pénzügyi ügyletet (swap megállapodást) köt, amely a BNP Paribas¬ Oscillator DR Commodities 8% HUF Indexnek  (Bloomberg kód: BNPIOI8H Index) való kitettséget jelent. A kötvény és így az eszközalap lejárati hozama a BNP Paribas Oscillator DR Commodities 8% HUF Index (továbbiakban: Oscillator Index) teljesítményétől függ. Az Oscillator Index az áru- és nyersanyagpiacok  lehetséges pozitív teljesítményének kiegyensúlyozott kihasználását teszi lehetővé tizenkilenc árupiaci terméken keresztül, amelyek súlya dinamikusan változik az Oscillator Indexben A tizenkilenc árucikk magas fokú diverzifikáltságot képes biztosítani az energiahordozók, fémek és mezőgazdasági cikkek körében. Az egyes árupiaci termékeket egyéni indexek reprezentálják.

Az Oscillator Indexben az egyes árucikkeket reprezentáló indexek  

Az Oscillator Indexben szereplő árupiaci termékeket reprezentáló indexek súlyát a BNP Paribas dinamikusan, napi szinten változtatja a mögöttes árucikkek egyéni árfolyam teljesítménye alapján, így a befektetés alkalmazkodni tud a folyamatosan változó piacokhoz.  (Adott egyéni index megszűnése esetén a BNP Paribas-nak lehetősége van az egyes egyéni indexek módosítására. Ebben az esetben a változást a biztosító a honlapján teszi közzé).
Az Oscillator Index elsődleges célja az áru- és nyersanyagcikkek piaci árfolyamában rejlő növekedési lehetőségek kihasználása a pozitív hozam elérése érdekében. Az Oscillator Index az egyes eszközcsoportok befektetési lehetőségeit korlátozott árfolyam-ingadozás mellett kívánja elérni, egy megcélzott 8%-os volatilitás (áringadozás mértéke) mellett.
Mint minden befektetés az eszközalap piaci kockázatnak van kitéve és árfolyama a befektetési időtartam során ingadozásokat mutathat. Abban az esetben, ha az energiahordozók, fémek és mezőgazdasági cikkek árfolyama egyaránt csökkenne, az index szintje is csökkenést mutathat az árfolyam-ingadozást korlátozó mechanizmus ellenére.

Az eszközalap elsősorban azon ügyfeleknek ajánlott, akik tőkevédelem mellett részesedni kívánnak az eszközalapot alkotó áru- és nyersanyagpiaci befektetési instrumentumok hozamlehetőségeiből.

 

 

 

Ahol     N   – 1 Ft
           PF – participációs faktor
           Indexinitial – az Oscillator Index 2012.01.02-ai záró árfolyama: 290,1352
           Indext – az Oscillator Index záró árfolyama az alábbi értékelési napokon:
                                        t = 1 (az Oscillator Index záró árfolyama 2017.10.03 – án: 184,1238)
                                        t = 2 (az Oscillator Index záró árfolyama 2017.11.03 – án: 191,2451)
                                        t = 3 (az Oscillator Index záró árfolyama 2017.12.04 – én: 188,2411)
                                        t = 4 (az Oscillator Index záró árfolyama 2018.01.03 – án: 189,6017)

Az Oscillator Index teljesítménye a lejárat előtti három hónapban négy alkalommal megfigyelésre kerül, majd a feljegyzett értékek átlaga képezi az Oscillator Index lejáratkori teljesítményét. Ez a számítási módszer viszonylagos védelmet nyújt arra az esetre is, ha közvetlenül lejárat előtt történne hirtelen nagyobb elmozdulás az áru- és nyersanyagpiacokon.

Az eszközalap lejáratkori árfolyama:
Amennyiben az Oscillator Index lejáratkori teljesítménye pozitív: 1 Ft/befektetési egység növelve az Oscillator Index lejáratkori teljesítményének és a participációs faktornak a szorzatával. (A participációs faktor tehát az Oscillator Index teljesítményéből való részesedés mértékét határozza meg.)
Amennyiben az Oscillator Index lejáratkori teljesítménye negatív vagy nulla: 1 Ft/befektetési egység (tőkevédelem).

Az Oscillator Index megfigyelési napokon feljegyzett záróárfolyamai alapján az Oscillator Index lejáratkori teljesítménye negatív, ezért a Bolygónk kincsei eszközalap lejáratkori árfolyama 1 Ft/befektetési egység.

A participációs faktor meghatározása 2011.12.16. és 2012.01.02. között történik meg, a végleges értékét a biztosító a honlapján közzéteszi (www.generali.hu). A participációs faktor várhatóan 100% és 150% között lesz, megcélzott értéke 125%. Szélsőséges piaci körülmények esetén előfordulhat, hogy a participációs faktor értéke eltérhet a meghatározott értékektől.

2012.01.02-án megállapított participációs faktor: 138%

Egyszeri bónuszjóváírás: A kötvény és ezáltal az eszközalap befektetési politikája úgy került kialakításra, hogy 2013.01.03-ára vonatkozóan, az eszközalap indulásának napjához képest 4% hozamot biztosítson. Ez a hozam a 2013.01.03-án a szerződő számláján lévő, jelen eszközalaphoz kötött befektetési egységeket alapul véve kerül jóváírásra. Az életbiztosítási szerződésen ezt az egyszeri jóváírást a biztosító 2013.02.05-éig, az általa meghatározott eszközalapban - a jóváírás napjára érvényes vételi áron - eseti díjként teljesíti.

2013. január 3-ai értéknappal az egyszeri bónuszjóváírás megtörtént.

 

Eszközalap lejárati időpontja: 2018. január 9.
Az eszközalap lejárati időpontja legfeljebb180 nappal meghosszabbítható, amennyiben a kötvény kibocsátója nem kapja meg a swap megállapodás alapján járó összeget.

Alapkezelési díj:   0%

 

Megfigyelési nap(ok): 2017.10.03, 2017.11.03, 2017.12.04, 2018.01.03

Referenciaindex: Az eszközalaphoz befektetési politikájából adódóan nem rendelhető referenciaindex.

Eszközalap indulása: 2012. január 2.

Ajánlott befektetési időtáv: Javasolt a megvásárolt befektetési egységeket – a speciális lejárati árfolyam meghatározási módszer előnyeinek kihasználása érdekében – az eszközalap lejáratáig megtartani.

Hozamelvárás: *****

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: Hozamvédelem: nincs, Tőkevédelem: van

Kibocsátói garancia:

a.) Az eszközalapra vonatkozó tőkevédelmet és az egyszeri bónuszjóváírást az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott kötvény kifizetései biztosítják.
Az eszközalapra vonatkozó tőkevédelem és az egyszeri bónuszjóváírás csak akkor biztosított, ha az OTP Bank Nyrt. mint kibocsátó, illetve a BNP Paribas mint közreműködő teljesíti fizetési kötelezettségeit, illetve nem áll elő fizetésképtelenségüket eredményező helyzet. Az ezzel kapcsolatos befektetési kockázatot a szerződő viseli.

b.) A tőkevédelem kizárólag a lejáratkori kifizetésekre érvényes, a bármely okból a lejárati időponttól eltérő időpontban történő, befektetési egységek eladásával járó tranzakciókra, szolgáltatásokra nem vonatkozik.
A tőkevédelem a költséggel (eladási és vételi ár közti különbség) csökkentett és a jegyzési időszak alatti hozammal növelt biztosítási díjra érvényes.

 

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Kockázat típusa Szint Kockázat típusa   Szint
Adószabályok változásának kockázata 3 Koncentrációs kockázat 4
Árukockázat 4 Likviditási kockázat 3
Devizaárfolyam-kockázat 1 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 2 Ország,gazdasági- és politikai kockázat 2
Ingatlankockázat  1 Partner kockázat 2
Kamatkockázat  3 Részvénypiaci kockázat 2
Fogalommagyarázatunkhoz kattintson ide!

1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

Trendfigyelő szolgáltatás: Ehhez az eszközalaphoz nem kapcsolódik Trendfigyelő szolgáltatás.

További információk:

Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalapba kizárólag eseti díj fizethető.
Az eszközalapba szánt befizetéseknek legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napjáig meg kell érkeznie a biztosító számlájára. Ha valamely, a Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalapba szánt befizetés a jegyzési időszak lezárását követően érkezik meg a biztosító számlájára, azt a biztosító a Pénzpiaci 2011 árfolyamvédett eszközalapban helyezi el.

A befizetéseket az alábbi módokon lehet teljesíteni:
o     A CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-04074803-51100005 számlaszámra átutalással
      (A megjegyzés rovatban a kötvényszám és a „Bolygónk kincsei” megnevezés feltüntetése szükséges)
o     Eseti díjas csekken
o     Nyugta ellenében a biztosító függő biztosításközvetítőjének készpénzben (legfeljebb 500.000 Ft fizethető ily módon)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalaphoz kötött befektetési egységek vásárlásának feltétele a „Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalap összetétele és befektetési elvei” című dokumentum igazolt elfogadása, mely az alábbiak szerint történhet:
- Írásban a "Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalap összetétele és befektetési elvei, Nyilatkozat eseti díj befizetéséhez, átváltáshoz" című nyilatkozat aláírásával
- Elektronikus úton a „Generali Szerződéseim rendszeren” keresztül (www.generali.hu/szerzodeseim) megtett nyilatkozattal, amennyiben a szerződő aktív regisztrációval rendelkezik

Lejárati időponttal rendelkező szerződések esetében a Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalapba kizárólag akkor fizethető eseti díj, ha a szerződés lejárati időpontja 2018.02.01. utáni.

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. vállalja, hogy a befizetett összegek után a 2011. szeptember 12 – 2011. december 23. közötti időszakban hozamot fizet, melynek mértéke 5%/év. A jegyzési időszak alatt a befektetési egységek az ennek megfelelő diszkont áron kerülnek értékesítésre.

Az eszközalap indulása előtt és az eszközalap indulásának napján nincs lehetőség a Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalap terhére átváltást, részleges visszavásárlást, rendszeres pénzkivonást kezdeményezni.
Az eszközalapba átváltani 2011. november 17-étől 2011. december 23-áig lehetséges. (Az átváltási igényeknek legkésőbb december 22-én 16 óráig kell beérkeznie a biztosítóhoz.)

A Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalap lejárati időpontja előtt - leghamarabb 2 hónappal, de legkésőbb 15 nappal - a szerződő rendelkezhet arról, hogy az eszközalap megszűnésekor a Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalaphoz kötött befektetési egységei melyik más működő és az adott biztosítási szerződés keretében választható eszközalaphoz kötött befektetési egységekre kerüljenek átváltásra. Amennyiben a szerződő erről nem rendelkezik, a biztosító a Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalaphoz kötött befektetési egységeket - az eszközalap megszűnésének időpontjában érvényes vételi áron - az általa meghatározott eszközalaphoz kötött befektetési egységekre váltja. A Bolygónk kincsei tőkevédett árupiaci eszközalapból, az eszközalap lejáratának időpontjában történő átváltás ingyenes.

BNP Paribas felelősségkizáró nyilatkozat.


  

Kérjük, olvassa el tájékoztatónkat a Bolygónk kincsei eszközalap árfolyamának alakulásával kapcsolatban!Az eszközalap tartama alatt a Bolygónk kincsei eszközalap naponta közölt árfolyama nem egyezik meg az árupiaci index, az Oscillator Index árfolyamával.

Az Oscillator Index teljesítménye - a kifizetési formula alapján - a lejáratkori kifizetést fogja meghatározni.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
-
Elmúlt egy év hozama
-
A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra, illetve a mögöttes befektetési eszközökre vonatkozó adózási szabályok a jövőben változhatnak, így számolni kell az adópolitikai változások lehetőségével.
Az árukockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is) árában bekövetkező lehetséges változás.
A forint árfolyamának változása hat az eszközalapokban lévő devizában kibocsátott eszközök forintban kifejezett árfolyamértékére (a forint erősödése esetén az árfolyam csökken, gyengülése esetében pedig nő). Szélsőséges esetben valamely eszköz forintban kifejezett értéke annak ellenére is csökkenhet, hogy saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.
Az eszközalapokban lévő értékpapírok kibocsátói kedvezőtlen esetekben rossz gazdasági helyzetbe kerülhetnek, szélsőséges esetben csőd-, vagy felszámolási eljárás indulhat ellenük. Mindez, valamint egyéb társasági események kedvezőtlenül befolyásolhatják az általuk kibocsátott értékpapírok, így az eszközalap árfolyamát is.
Az ingatlanpiaci tendenciákból adódó leértékelődések kockázata.
A mindenkori kamatszint befolyásolja a már kibocsátott kamatozó értékpapírok értékét. A kamatszint kedvezőtlen változása (emelkedése) a kamatozó eszközök aktuális értékét csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó eszközöket tartalmazó eszközalapok teljesítményére.

Minél hosszabb az értékpapír hátralévő futamideje, annál erősebben reagál a piaci változásokra.
Annak a kockázata, hogy az eszközalapok által végrehajtott befektetések jelentős mértékben egy bizonyos eszközkategóriára vagy egy adott piacra koncentrálódnak.
Az eszközalapokban lévő befektetési eszközök kiválasztásánál az eszközök likviditása, a jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottsága elsődleges szempont.

Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a mögöttes befektetési eszközök értékesítésére csak kedvezőtlen árfolyamon, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik lehetőség.
Az eszközalapokban lévő befektetési eszközök kiválasztásánál az eszközök likviditása, a jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottsága elsődleges szempont.

Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a mögöttes befektetési eszközök értékesítésére csak kedvezőtlen árfolyamon, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik lehetőség.
Az egyes kormányok politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az eszközalapokban lévő befektetések árfolyamának alakulására és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok időről időre az eszközalapok portfólióiban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tőkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is.

Az eszközalapok teljesítményét különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása, valamint a kamatszint.

Az Európán kívüli országokban történő befektetések esetében nem szokványos kockázatként jelentkeznek az európai jogi, közgazdasági környezettől eltérő kockázatok.
Amennyiben az eszközalap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek, vagy nem tudnak eleget tenni maradéktalanul, az hátrányosan befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
A részvényekbe és részvénytípusú eszközökbe is fektető eszközalap értékét a gazdasági, politikai, piaci és kibocsátó specifikus változások befolyásolják. Az ilyen változások a kibocsátó konkrét teljesítményétől függetlenül hátrányosan is érinthetik az értékpapírokat. Ennek megfelelően a részvények és a részvénytípusú befektetések árfolyama jelentősen ingadozhat, ami főleg rövid távon mérsékelheti az eszközalap értékét.

A biztosító a fenti kockázati típusokon túl működése során figyelembe veszi a jogi kockázatokat, amely az új piaci innovációk és a szabályozás nem egy ütemben történő fejlődéséből származik. A biztosító csak olyan ügyleteket köt, amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség.