ProfitMax eszközalap

Eszközalap neve: ProfitMax eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

Kockázati szint: lejáratkor alacsony, eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén magas

Alapkezelési díj: 0,00%/év

Jegyzési időszak: 2007. szeptember 1 - 2007. december 14

Befektetési politika:

Az eszközalap fix lejárattal rendelkezik, a lejárat dátuma: 2017. december 28.

Az eszközalap portfólióját teljes egészében a SGA Société Générale Acceptance N.V. által kibocsátott és a Société Générale által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (EMTN) fekteti az Alapkezelő.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (EMTN), és ezáltal az eszközalap mögöttes termékei (underlying) az alábbi részvényekből állnak.

Cég neve Ország Tőzsde Web oldal Súly
Alleanza Assicurazioni Spa Olaszország Milan Stock Exchange www.alleanzaassicurazioni.it 10%
ENI Spa Olaszország Milan Stock Exchange www.eni.it 10%
Intesa Sanpaolo Spa Olaszország Milan Stock Exchange www.intesasanpaolo.com 10%
Nestle SA Svájc Virtual-X Stock Exchange www.nestle.com 10%
Nissan Motor Co. Ltd. Japán Tokyo Stock Exchange www.nissan.co.jp 10%
Novartis AG Svájc Virtual-X Stock Exchange www.novartis.com 10%
Swiss Reinsurance Svájc Virtual-X Stock Exchange www.swissre.com 10%
Swisscom AG Svájc Virtual-X Stock Exchange www.swisscom.com 10%
Telefonica SA Spanyolország Madrid Stock Exchange www.telefonica.com 10%
UBS AG Svájc Virtual-X Stock Exchange www.ubs.com 10%

A SGA Société Générale Acceptance N.V. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (EMTN) teljes futamideje alatt garantálja az értékpapírok (EMTN) kibocsátójának kötelezettségeit, amelyek magukban foglalják, hogy a garanciavállaló (Societe Generale) lejáratkor kifizeti a garantált értéket.

A futamidő lejárta előtt a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (EMTN) értéke, illetve az eszközalap befektetési egységeinek értéke tekintetében nem áll fenn garancia.

Az eszközalap lejárat előtti árfolyamára hatással vannak a mögöttes termékek árfolyamai, de a naponta közölt árfolyam nem fog megegyezni a mögöttes termékek árfolyamainak átlagával.

2007. szeptember 1. – 2007. december 21. közötti időszakban befizetett összegekre a biztosító 7%-os éves hozamot fizet.  

Cég neve Induló árfolyam (2007.12.28.) Az indulást követően feljegyzett legmagasabb árfolyam  Árfolyam (2017.06.28)
Alleanza Assicurazioni Spa 8,89 € 6,90 €
Generali Assicurazioni Spa 14,52 
ENI Spa 25,05 € 23,70 € 13,56 €
Intesa Sanpaolo Spa 5,41 € 3,65 € 3,02 €
Nestle SA 520,00 CHF 854,00 CHF 854,00 CHF
Nissan Motor Co. Ltd. 1 230,00 JPY 1 268,50 JPY 1101,00 JPY
Novartis AG 62,10 CHF 92,95 CHF 82,00 CHF
Swiss Reinsurance 80,45 CHF 113,44 CHF 102,04 CHF
Swisscom AG 442,00 CHF 531,97 CHF 467,51 CHF
Telefonica SA 22,22 € 19,75 € 9,32 €
UBS AG 52,40 CHF 22,96 CHF 17,98 CHF

A módosítás oka, hogy 2009. október 1-jén az Alleanza Assicurazioni SpA - az eszközalap egyik mögöttes részvényét adó, a Generali tulajdonában lévő részvénytársaság - beolvadt a GENERALI ASSICURAZIONI részvénytársaságba. Ennek következményeként a mögöttes eszközök esetében is kicserélésre kerültek a két társaság részvényei. A beolvadáskor (tulajdonosváltáskor) meghatározásra került a két társaság részvényei közti átváltási arány is, mely szerint egy Generali részvény három Alleanza részvénynek felel meg. Ennek megfelelően 2009. október 1-jétől kezdődően 0,33-as szorzót kell alkalmazni a két részvény árfolyamának összehasonlításához, az indulástól elért hozam meghatározásához.

 

Garancia:

Garancia1: Tőkegarancia a költségekkel csökkentett és a 2007. december 21-ig felhalmozott kamatokkal növelt befektetett tőkére.

Garancia2: A mögöttes termékek árfolyamából adódó garancia. Minden egyes részvényre vonatkoztatva kiválasztásra kerül a 2007. december 28-át követő megfigyelési időpontokban feljegyzett záró árfolyamok közül a legmagasabb árfolyam. A legmagasabb árfolyam és a kezdeti megfigyelési napon (2007. december 28.) feljegyzett árfolyam alapján meghatározásra kerül minden részvény lejáratkori hozama. A részvényenkénti lejáratkori hozamok összegének 1/10 része adja az eszközalap lejáratkori hozamát.

Garanciaszint: 1,05083 Ft

Megfigyelési nap(ok): : 2008/06/30; 2008/12/29; 2009/06/29; 2009/12/28; 2010/06/28; 2010/12/28; 2011/06/28; 2011/12/28; 2012/06/28; 2012/12/28; 2013/06/28; 2013/12/30; 2014/06/30; 2014/12/29; 2015/06/29; 2015/12/28; 2016/06/28; 2016/12/28; 2017/06/28; 2017/12/18

Kockázatok:

a) devizakockázat: az eszközalap lejáratakor nincs devizakockázat; az eszközalap forintban denominált, kifizetéseit forintban teljesíti, nem releváns a forint más devizákhoz képesti árfolyamváltozása. Lejárat előtti visszaváltás esetén számolni kell a forint árfolyammozgásaiból adódó kockázattal.

b) partnerkockázat: a Société Générale, mint a garanciavállaló személyére vonatkozó partnerkockázat

c) részvényárfolyam kockázat: a mögöttes termékek árfolyamai befolyásolják az eszközalap teljesítményét. Ugyanakkor az eszközalap árfolyama nem fog teljes mértékben megegyezni a mögöttes termékek árfolyamával, így az eszközalapra hatással lesznek a részvényárfolyamok alakulása. Az eszközalap lejáratakor, azonban a Garancia1, illetve a Garancia2 miatt ezen kockázat lényegesen alacsonyabb. Lejárat előtti visszavásárlás esetén számolni kell a részvényárfolyam mozgásaiból adódó kockázattal.

d) kamatkockázat: az eszközalap lejáratakor nincs kamatkockázat. Lejárat előtti visszavásárlás esetén számolni kell a forint kamatváltozásából adódó kockázattal, miután az EMTN olyan opciókat vásárol, melyekre hatással van a forint kamatváltozása.


 

Javasolt minimális befektetési időtáv: 10 év

Garancia szint: 1,05083 Ft

Trendfigyelő szolgáltatás: Ehhez az eszközalaphoz nem kapcsolódik Trendfigyelő szolgáltatás.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
-
Elmúlt egy év hozama
-
A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra, illetve a mögöttes befektetési eszközökre vonatkozó adózási szabályok a jövőben változhatnak, így számolni kell az adópolitikai változások lehetőségével.
Az árukockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is) árában bekövetkező lehetséges változás.
A forint árfolyamának változása hat az eszközalapokban lévő devizában kibocsátott eszközök forintban kifejezett árfolyamértékére (a forint erősödése esetén az árfolyam csökken, gyengülése esetében pedig nő). Szélsőséges esetben valamely eszköz forintban kifejezett értéke annak ellenére is csökkenhet, hogy saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.
Az eszközalapokban lévő értékpapírok kibocsátói kedvezőtlen esetekben rossz gazdasági helyzetbe kerülhetnek, szélsőséges esetben csőd-, vagy felszámolási eljárás indulhat ellenük. Mindez, valamint egyéb társasági események kedvezőtlenül befolyásolhatják az általuk kibocsátott értékpapírok, így az eszközalap árfolyamát is.
Az ingatlanpiaci tendenciákból adódó leértékelődések kockázata.
A mindenkori kamatszint befolyásolja a már kibocsátott kamatozó értékpapírok értékét. A kamatszint kedvezőtlen változása (emelkedése) a kamatozó eszközök aktuális értékét csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó eszközöket tartalmazó eszközalapok teljesítményére.

Minél hosszabb az értékpapír hátralévő futamideje, annál erősebben reagál a piaci változásokra.
Annak a kockázata, hogy az eszközalapok által végrehajtott befektetések jelentős mértékben egy bizonyos eszközkategóriára vagy egy adott piacra koncentrálódnak.
Az eszközalapokban lévő befektetési eszközök kiválasztásánál az eszközök likviditása, a jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottsága elsődleges szempont.

Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a mögöttes befektetési eszközök értékesítésére csak kedvezőtlen árfolyamon, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik lehetőség.
Az eszközalapokban lévő befektetési eszközök kiválasztásánál az eszközök likviditása, a jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottsága elsődleges szempont.

Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a mögöttes befektetési eszközök értékesítésére csak kedvezőtlen árfolyamon, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik lehetőség.
Az egyes kormányok politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az eszközalapokban lévő befektetések árfolyamának alakulására és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok időről időre az eszközalapok portfólióiban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tőkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is.

Az eszközalapok teljesítményét különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása, valamint a kamatszint.

Az Európán kívüli országokban történő befektetések esetében nem szokványos kockázatként jelentkeznek az európai jogi, közgazdasági környezettől eltérő kockázatok.
Amennyiben az eszközalap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek, vagy nem tudnak eleget tenni maradéktalanul, az hátrányosan befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
A részvényekbe és részvénytípusú eszközökbe is fektető eszközalap értékét a gazdasági, politikai, piaci és kibocsátó specifikus változások befolyásolják. Az ilyen változások a kibocsátó konkrét teljesítményétől függetlenül hátrányosan is érinthetik az értékpapírokat. Ennek megfelelően a részvények és a részvénytípusú befektetések árfolyama jelentősen ingadozhat, ami főleg rövid távon mérsékelheti az eszközalap értékét.

A biztosító a fenti kockázati típusokon túl működése során figyelembe veszi a jogi kockázatokat, amely az új piaci innovációk és a szabályozás nem egy ütemben történő fejlődéséből származik. A biztosító csak olyan ügyleteket köt, amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség.