Mozaik II vegyes eszközalap

Eszközalap neve: Mozaik II vegyes eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

Kockázati szint: közepes

Befektetési politika:

Az eszközalap befektetési célja, hogy közepes részvénypiaci kockázatvállalás mellett (a megcélzott részvényarány 50%), megfelelően diverzifikált portfólió kialakításával hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. A dinamikus alapkezelés során az eszközalapban az egyes tőkepiaci szegmensek portfólión belüli aránya a hozam maximalizálására törekedve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és a várakozásokhoz igazodva változik, és ennek megfelelően az eszközalap összetétele szükség szerint módosul. Az eszközalap átlagosan pénzeszközeinek 50%-át Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel, illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe, 50%-át az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe fekteti.

Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a portfólió részvény összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázat kiszűrése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet.

Az eszközalap mindenekelőtt azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek és egy jól diverzifikált befektetési lehetőséget keresnek.


Eszközök Befektetési limitek
minimum
maximum
Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények, EGT-állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési alapok befektetési jegyei
35%
60%
Hazai és nemzetközi részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, köztük tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF)
 40% 65%

Földrajzi kitettség: globális 

Szektoriális kitettség: nem értelmezhető 

Devizális kitettség: HUF, EUR, USD 

Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Referenciaindex: 50% MAX Composite Index, 15% CETOP Index, 12,5% S&P 500 Index, 12,5% Eurostoxx Index, 10% BUX Magyar Részvény Index

Eszközalap indulása: 2020. február 6.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5-7 év

Hozamelvárás: ***

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Adószabályok változásának kockázata 3 Koncentrációs kockázat 2
Árukockázat 1 Likviditási kockázat 3
Devizaárfolyam-kockázat 4 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 3 Ország, gazdasági- és politikai kockázat 2
Ingatlankockázat 1 Partnerkockázat 2
Kamatkockázat 4 Részvénypiaci kockázat 4
1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

További információk: Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
-
Elmúlt egy év hozama
-