PLI Dynamic részvény domináns eszközalap

Eszközalap neve: PLI Dynamic részvény domináns eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: euró

Kockázati szint: magas

Befektetési politika: Az eszközalap pénzeszközeit 90%-ot meghaladó mértékben, az öt, egymástól különböző portfólióból álló VermögensManagement 5Invest csoportba tartozó egyik portfólióba, a „Dynamic Portfolio”-ba (továbbiakban: Portfólió) fekteti. A Portfólió fő célkitűzése a mérsékelt kockázatvállalási hajlandóság melletti értéknövekedés. A Portfólió a következő típusú eszközökbe történő befektetést célozza meg: likvid eszközök, fix hozamú befektetések, részvény típusú befektetések, alternatív befektetések. Likvid eszközök lehetnek pénzpiaci eszközök vagy ezekbe fektető befektetési alapok vagy számlapénz is. Fix hozamú befektetések lehetnek a világ vezető pénznemeiben jegyzett kötvények és hasonló eszközök vagy az ezekbe fektető befektetési alapok. Részvény típusú eszközök lehetnek részvények és hasonló eszközök vagy az ezekbe fektető befektetési alapok. Az alternatív befektetési eszközök általában abszolút hozamú alapok, hedge fundok, ingatlanhoz kapcsolódó eszközök (nyílt végű ingatlan befektetési alapok vagy hasonló eszközök) vagy nyersanyagokhoz kapcsolódó értékpapírok (nyersanyagba fektető befektetési alapok vagy hasonló eszközök). A VermögensManagement 5Invest csoportba tartozó egyes portfóliók lehetséges eszköz összetételére minimum és maximum részarány érték van meghatározva. A portfólió határértékeken belüli aktuális eszköz összetétele egy strukturált elemzési folyamatra alapozva került meghatározásra az adott piaci viszonyok alapján. A VermögensManagement 5Invest csoportba tartozó portfóliók elsődlegesen a lehetséges eszköz összetétel minimum és maximum részarány értékeiben, az ezek által megtestesített eltérő kockázati szintben és a referencia indexben különböznek egymástól. Az eszközalap nettó eszközértékének megállapítása során 0,35%/év mértékű vagyonkezelői díj kerül érvényesítésre oly módon, hogy a naptári hónapok utolsó napjain érvényes nettó eszközértékek átlagai alapján, a naptári negyedév utolsó napján az éves költség egynegyede az eszközalap nettó eszközértékéből levonásra kerül, majd ez alapján kerül meghatározásra a befektetési egységek árfolyama. Az eszközalap árfolyamában kerül szintén érvényesítésre a számlakezelési díj, tranzakciós költség, illetékek, adók.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik a magasabb kockázatvállalásért cserébe hosszú távon magasabb hozamot kívánnak elérni.Eszközök Befektetési limitek
minimum
maximum
Likvid eszközök, fix hozamú befektetések
20%
100%
Részvény típusú befektetések, alternatív befektetések
0% 80%

Földrajzi kitettség: globális 

Szektoriális kitettség:
nem értelmezhető 

Devizális kitettség: HUF, EUR, USD 

Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Referenciaindex: 50% MSCI World All Country Price Index in EUR (MDWD Index), 32% JPM EMU Government Bond Index All Maturities Total Return in EUR (JNEUGGEU Index), 10% HFRX Equal Weighted Strategies in EUR (HFRXEWE Index), 8% BOFA ML EMU Corporate Total Return in EUR (ER00)

Eszközalap indulása: 2020. február 6.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 8-10 év

Hozamelvárás: *****

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Adószabályok változásának kockázata 3 Koncentrációs kockázat 3
Árukockázat 1 Likviditási kockázat 3
Devizaárfolyam-kockázat 3 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 3 Ország, gazdasági- és politikai kockázat 3
Ingatlankockázat 1 Partnerkockázat 3
Kamatkockázat 3 Részvénypiaci kockázat 4
1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

További információk: Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató: A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések (eszközalap) nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
Bár az eszközalap fő célkitűzései között az uniós kritériumoknak megfelelő környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása nem jelenik meg, és a kritériumok alapján nem minősülnek fenntartható befektetésnek, a Generali Biztosító Zrt. fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a vállalati stratégia egyik kiemelt fundamentuma.
További részletes információ az adott befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz tartozó „Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató” című dokumentumban, illetve a Generali Biztosító Zrt. Fenntarthatósági (ESG) politikájában található.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
3,60%
Elmúlt egy év hozama
-9,05%