Generali Klub

Önnek több jár! Információk a Generali KlubrólA Generali Biztosító, a nemzetközi Generali Csoport részeként a magyar biztosítási piac egyik vezető biztosítója.

Hazai sikereinket kitartó, hűséges ügyfeleinknek, partnereinknek is köszönhetjük, melynek bizonyítéka több mint 850.000 ügyfelünk bizalma cégünkkel szemben.

Küldetésünknek tartjuk, hogy hozzájáruljunk ügyfeleink öngondoskodásához, egészségmegőrzéséhez, vagyonvédelméhez, és az életükben adódó jogi kérdések sikeres megoldásához. 

Megköszönve partnereink bizalmát, létrehoztuk a Generali Klub hűségprogramot, amelybe Önt is meghívjuk!

Hogyan lehet részese a Generali Klub hűségprogramjának?


A Programban való részvételre jogosult minden természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte és Magyarország jogszabályai alapján biztosítás szerződője lehet, és Csatlakozási Nyilatkozat aláírásával jelzi csatlakozási szándékát.

A Programban való részvétel feltétele, hogy Programhoz csatlakozni kívánó ügyfél a Csatlakozási Nyilatkozat megtételének időpontjában és a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyamatosan

 • a Biztosítónál szerződőként legalább kettő, folyamatos díjfizetésű, díjjal kiegyenlített szerződéssel rendelkezzen;
 • folyamatosan, de maximum 30 napos megszakítással legalább 3 éve, szerződőként a Biztosító ügyfele legyen;
 • a folyamatos díjjal kiegyenlített, hatályban lévő szerződéseinek összes éves (biztosítási évre vonatkozó) díja az 50 000 forintot elérje.

Milyen díjmentes szolgáltatásokra jogosultak a Generali Klub tagjai?


A Generali Klub tagok jogosultak igénybe venni a Generali Klub csoportos biztosítás alábbi szolgáltatásait.

A jogvédelmi biztosítás jogi érdekeit védi: segítséget nyújtunk, ha munkavállalóként jogi érdeksérelem éri, védjük munkaviszonyból, közalkalmazotti, köztisztségviselői, szolgálati jogviszonyból eredő jogait az alábbiak szerint:
 • Jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvédet ajánlunk a jogi képviseletére,
 • Fedezzük a jogi eljárások költségeit, többek között az ügyvédi díjat, illetékeket, eljárási díjakat, végrehajtási költségeket, szakvélemények költségét 300 000 Ft / év biztosítási összeghatárig.
A biztosítás területi hatálya a Magyarország területén bekövetkezett, magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre terjed ki.
2012. július 1-jétől új Munka Törvénykönyve lépett életbe, és ezzel lényegesen szigorodott a munkavállalók kártérítési felelősségének szabályozása.
 • Mentesítjük a kár megtérítése alól, amennyiben Ön – mint munkaviszonyban foglalkoztatott személy - munkájának végzése során olyan személyi sérüléses vagy dologi kárt okoz, amelyért a munkáltatójával szemben a munkajog szabályai szerint felelős.
 • A Biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott és érvényesített károkra nyújt fedezetet 500 000 Ft / év biztosítási összeghatárig.
Önrész nélküli balesetbiztosításunk a balesetet követő nehéz időszakra nyújt segítséget, remélhetőleg meggyorsítva és elősegítve gyógyulását, illetve tragédia esetén anyagi segítséget nyújt családjának.

 • A Generali Klub hűségprogram keretében a következő események kapcsán nyújtunk biztosítási szolgáltatásokat: baleseti halál, közlekedési baleseti halál, baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás.
 • Biztosítási összeg: 1 000 000 Ft.
 • A biztosítási védelem 24 órás és az egész világra kiterjed.

Amennyiben még nem tagja a Generali Klubnak, jelentkezzen még ma!


Hogyan?

 • személyesen bármely ügyfélszolgálati pontunkon vagy tanácsadónknál a Csatlakozási nyilatkozat aláírásával és átadásával
 • vagy tegyen telefonon nyilatkozatot telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 1 452 3333-as telefonszámon, munkanapokon 8 és 20 óra között!

Bízunk benne, hogy továbbra is elégedett ügyfeleink táborában üdvözölhetjük, és szeretettel várjuk megkeresését!