Aktív Tőke IV. Befektetési Stratégia

Eszközalap neve: Aktív Tőke IV. Befektetési Stratégia

Nyilvántartás pénzneme: euró

Kockázati szint: A futamidő alatt közepes kockázatú, a tőke- és hozamvédelem miatt összességében mérsékelt kockázatú befektetésnek minősül.

Befektetési politika:

Fókuszban a biztonság. A stratégia befektetési célja, hogy a kötvény nyújtotta biztonságos befektetés lehetőségeit kihasználva fix hozamot ígérjen.

A Biztosító az eszközalap portfólióját teljes egészében az UniCredit S.p.A. (székhely: Olaszország, Róma) által kibocsátott fix kamatozású, euróban nyilvántartott kötvénybe (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba) (ISIN kód: XS0762737749) fekteti.

Az eszközalap vagyona likviditási okból legfeljebb 60 napig tartható készpénzben, számlapénzben.

Az eszközalap befektetési egységeinek kezdeti árfolyama 93 EUR, amely az eszközalap első alkalommal történő értékeléséig változatlan marad. Az eszközalap értékelésére első alkalommal 2012. július 31. után kerül sor.

Az eszközalap értékelésére – az eszközalapban szereplő befektetési eszköz sajátos jellegére tekintettel – legalább havonta egy alkalommal sor kerül.

 
Eszközök  Eszközök megcélzott aránya, befektetési limitek
 minimum  megcélzott és maximum
 Fix kamatozású kötvény 0%  100% 

Földrajzi kitettség: Európa

Szektoriális kitettség: nem értelmezhető

Devizális kitettség: EUR

Referenciaindex: Az eszközalaphoz a benne szereplő sajátos hozam struktúra miatt nem rendelhető referencia index.

Eszközalap indulása: 2012.07.01

Ajánlott befektetési időtáv: Lejáratig, 2023. január 2.

Hozamelvárás: **

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: Az eszközalap jelen befektetési politika szerinti portfóliókezelése a lejárat időpontjára védelmet nyújt a befizetett egyszeri biztosítási díjra és annak lejáratkori 48 %-os hozama elérésére (lejáratkori tőke- és hozamvédelem). A lejáratkori 48 %-os hozam megegyezik az eszközalapban lévő befektetési eszköz 2023. január 2-án esedékes 48%-os fix kamatával. A Biztosító tőke- és hozamgaranciát nem vállal, a szerződő viseli a befektetési kockázatot. Az eszközalap által nyújtott tőke- és hozamvédelem csak a lejárat időpontjára vonatkozik, a biztosítási szerződés idő előtti megszűnése esetén a tőke- és hozamvédelem nem érvényes. A biztosító nem vállal felelősséget sem az eszközalapban szereplő kötvény árfolyamára, sem a kötvény kibocsátójának fizetőképességére.

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Kockázat típusa Szint Kockázat típusa   Szint
Adószabályok változásának kockázata 2 Koncentrációs kockázat 5
Árukockázat 1 Likviditási kockázat 5
Devizaárfolyam-kockázat 1 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 2 Ország,gazdasági- és politikai kockázat 2
Ingatlankockázat  1 Partner kockázat 2
Kamatkockázat  3 Részvénypiaci kockázat 1
Fogalommagyarázatunkhoz kattintson ide!

1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

További információk: Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
-0,57%
Elmúlt egy év hozama
-0,67%