Ingyenes biztosítási szolgáltatások egészségügyi dolgozók részére koronavírus fertőzés esetén

Szeretnénk köszönetet mondani az állami egészségügyben dolgozó ügyfeleink áldozatos munkájáért.

Az egészségügyi dolgozók iránti megbecsülésünket szeretnénk kifejezni 14 hónapra szóló (2020.május 1 – 2021. június 30.) biztosításunkkal is. Ez a biztosítás minden olyan Generali és Genertel ügyfélre* vonatkozik, aki igazolható módon a magyar állami egészségügyi rendszerben egészségügyi dolgozóként** a koronavírus fertőzött betegek ellátásában tevékenyen részt vesz. Az érintett ügyfeleink részére ez az ingyenes biztosítás automatikusan jár, azaz nem kell igényelni. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik, akkor kell a lentiek alapján bejelenteni a biztosító részére.


Milyen biztosítási szolgáltatásokat tartalmaz?

 
 • Kórházi napi térítés koronavírus fertőzés miatt – 10.000 Ft/nap
  Amennyiben igazolható módon a magyar állami egészségügyi rendszerben egészségügyi dolgozóként** a koronavírus fertőzött betegek ellátásában tevékenyen részt vesz és koronavírus fertőzés miatt a kórház fertőző betegek részére kijelölt részlegébe kerül, akkor az ott töltött első naptól maximum 14 kórházban töltött napra jár a napi biztosítási összeg.
  Azokra a kórházi fekvőbeteg-ellátási napokra, amelyeken intenzív osztályon történő kórházi ellátás történik 20.000 Ft/nap kórházi napi térítési összeg kerül kifizetésre. (A kórházi napi térítés összege nem adódik hozzá ehhez az összeghez!)
 • Kockázati életbiztosítás – 2.000.000 Ft
  Az egészségügyben dolgozó ügyfelünk koronavírus fertőzés miatt bekövetkező halála esetén az örökös(ök) részére kerül kifizetésre ez a biztosítási összeg.

Szolgáltatási összegek

 
 
Kórházi napi térítés
10 000 Ft/nap 
Kórházi napi térítés intenzív osztályon történő elhelyezés esetén***
 20 000 Ft/nap
Haláleseti térítés
 2 000 000 Ft

***Az intenzív osztályon történő kórházi elhelyezés napjaira kizárólag a jelen sorban feltűntetett napi térítési összeg kerül kifizetésre.


Ki a kifizetés kedvezményezettje?


Kedvezményezett: Biztosított életében esedékes szolgáltatások vonatkozásában a Biztosított, a Biztosított halála esetén annak örököse(i).


Mikortól érvényes a biztosítás és meddig?

A biztosítási fedezetet határozott, 14 hónapos időtartamra nyújtjuk. A kockázatviselés kezdete: 2020. május 1., a vége pedig 2021. június 30.

A biztosítás a Generali Biztosító Zrt. illetve a Genertel Biztosító Zrt. azon ügyfeleire vonatkozik:  
akik 2021. március 1-én, valamint a biztosítási esemény bekövetkezésekor érvényben lévő alábbi biztosítási szerződések valamelyikében:

 • élet- (megtakarítási, klasszikus, kockázati, nyugdíjcélú, kollektív, hitelfedezeti), vagy baleset-, vagy egészségbiztosítási szerződésben természetes személy szerződőként, és/vagy biztosítottként szerepelnek, vagy
 • kötelező gépjármű felelősség biztosítási szerződésben természetes személy szerződőként szerepelnek, vagy
 • casco biztosítási szerződésben  természetes személy szerződőként szerepelnek, vagy
 • lakásbiztosítási szerződésben természetes személy szerződőként, vagy az ajánlaton természetes személy biztosítottként szerepelnek, vagy a kockázatviselés helyére állandó lakcímmel bejelentett természetes személyek, vagy
 • egészségügyi felelősségbiztosítási szerződésben a szerződő munkavállalói,

és akik igazolható módon a magyar állami egészségügyi rendszerben egészségügyi dolgozóként** koronavírus fertőzött betegek ellátásában tevékenyen részt vesznek.
Általános asszisztens, ápoló(nő), asszisztens, beteghordó, boncmester, egészségügyi asszisztens, egészségügyi laboráns, közegészségügyi felügyelő, közegészségügyi, járványügyi ellenőr, mentő ápoló, mentő gépkocsivezető, mentő pilóta, mentőtiszt, műtődolgozó, műtőssegéd, orvos, segédápoló, szakápoló, szakasszisztens (orvosi), szakorvos, szülésznő.
A kárbejelentést megteheti online, emailben és személyesen (a jelenlegi helyzetben egyelőre javasoljuk a személyes ügyintézés elkerülését). 

A kárbejelentéshez kérjük, csatolja a hiánytalanul kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt, melyet innen tölthet le.

Szolgáltatási igényéhez kapcsolódó dokumentumait elektronikus úton is eljuttathatja a Biztosítóhoz. Tájékoztatjuk arról, hogy a szolgáltatási igény előterjesztésekor a biztosító az alábbi iratok benyújtását kérheti a szerződésre vonatkozó általános feltételek V.3.2. pontjában meghatározottakon kívül, ha ez a bejelentett igény jogalapjának vagy összegszerűségének megállapításához szükséges:

Halál esetén


 • COVID19 vírusfertőzés diagnosztizálásának időpontját tartalmazó orvosi dokumentum (ambulánslap vagy zárójelentés),
 • a halottvizsgálati bizonyítvány / halotti epikrízis,
 • a boncolási jegyzőkönyv, amennyiben ilyen készült,
 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonata,
 • a kedvezményezetti jogosultságot igazoló okirat (jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány),
 • adott biztosítottra vonatkozó egészségügyi intézmény igazolása a COVID19 vírusfertőzéses betegek ellátására vonatkozó betegellátási tevékenységről,
 • a biztosított lakcímkártyája, amennyiben lakásbiztosítási szerződésre hivatkozva kívánja igénybe venni a szolgáltatást.

Kórházi napi térítés esetén:


 • COVID19 vírusfertőzést is alátámasztó kórházi zárójelentés,
 • intenzív osztály zárójelentése, amennyiben történt ilyen ellátás,
 • adott biztosítottra vonatkozó egészségügyi intézmény igazolása a COVID19 vírusfertőzéses betegek ellátására vonatkozó betegellátási tevékenységről,
 • a biztosított lakcímkártyája, amennyiben lakásbiztosítási szerződésre hivatkozva kívánja igénybe venni a szolgáltatást.

Igen, Generali Company Care és Generali Pajzs munkáltatói kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás esetén is érvényes a biztosítottakra ez a biztosítás.

Igen, hitelfedezeti biztosításokhoz kapcsolódóan is érvényes a biztosítás, amennyiben hitelfedezeti biztosításhoz kapcsolódóan kívánja igénybe venni a szolgáltatás, kérjük, hogy a szolgáltatási igénybejelentőn tűntesse fel a hitelazonosítóját.


Abban az esetben, ha a természetes személy szerződő azonos a tulajdonossal, akkor kiterjed rá a biztosítás hatálya. 

Abban az esetben, ha a természetes személy szerződő és a tulajdonos nem azonosak, akkor a biztosítás hatálya nem terjed ki a tulajdonosra, csak a természetes személy szerződőre.


Egészségügyi felelősség biztosítási szerződéssel kapcsolatban a szerződő munkavállalóira vonatkozik a biztosítás.


Nem, csak azokra vonatkozik, aki igazolható módon a magyar állami egészségügyi rendszerben egészségügyi dolgozóként** a koronavírus fertőzött betegek egészségügyi ellátásában tevékenyen részt vesznek.
Nem, jelen biztosításra vonatkozóan a biztosítási összeg(ek) a szerződések számától független(ek).
Igen, jelen biztosítás szempontjából kórháznak minősül a magyar tisztiorvosi és szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll.
A biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt, az annak elbírálásához szükséges valamennyi irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti, feltéve hogy a szerződő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti átvilágítása (haláleseti szolgáltatás teljesítése esetén az örökösnek az átvilágítása)  már megtörtént. További információért kérjük olvassa el az általános feltétel V.3.4. pontjában foglaltakat.

Kérdés esetén hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 (1) 452 3333 számon.

letölthető dokumentumok

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (Pajzs munkáltatói módozat)