Mi, a Generali

Biztos pont ügyfeleink életében 1831 óta


Hol kezdődik a biztonság? A tervezésnél. Apró lépésekkel készülünk a holnapra, a közeli vagy távolabbi jövőnk fontos állomásaira. És közben tudatosan felkészülünk a váratlan helyzetekre is: megelőzéssel és egy stabil háttér felépítésével. Mi, a Generali közössége büszkék vagyunk rá, hogy hazánkban több mint 1 000 000 ügyfelünket segítjük élethosszig tartó partnerként, hogy életük és álmaik megóvásával biztonságosabb és fenntarthatóbb jövőt építhessenek.
generali-rolunk

 

Fenntartható növekedésen alapuló ambiciózus 2024-es célok

 • Erőteljes eredménynövekedés: 6-8%-os átlagos növekedési ütem az egy részvényre jutó eredmény tekintetében (EPS CAGR) (2021-24)1
 • Magasabb kumulált nettó cash flow: > 8,5 milliárd euró (2022-24)2
 • Magasabb osztalék3: kumulált 5,2-5,6 milliárd euró osztalék (2022-24)4 a 4,5 milliárd euróval szemben (2019-21).

Az új stratégia az előző Generali 2021 elnevezésű 3 éves stratégia sikeres megvalósítására és a részvényesi megtérülés terén elért legjobb eredményre épül

A Generali 2021 stratégia célkitűzései a COVID-környezet ellenére mind teljesültek vagy túlteljesültek.5

 • 111%-os6 teljes részvényesi hozam a 2016-os Investor Day óta
 • 500 millió eurós részvény-visszavásárlás bejelentése a Generali 2021 stratégia teljesülését követően, az első részvény-visszavásárlás 15 éve.7
 • A legjobb ügyfélelégedettségi mutató (Relationship Net Promoter Score) az európai nemzetközi versenytársak között.8 
 • Erősödő pénzügyi pozíció alacsonyabb pénzügyi adóssággal, alacsonyabb kamatkiadásokkal és iparágvezető Szolvencia II mutatóval.
 • A fenntarthatóság teljes mértékben beépült az üzleti tevékenységbe – az éghajlat-változási stratégia és a kapcsolódó célok 2021 júniusában frissültek.

Élethosszig tartó partnerség 24: a növekedés motorja három stratégiai pillérre alapozva pénzügyi és működési teljesítménymutatókkal

 

Fenntartható növekedés
 • 4%-nál magasabb növekedés a vagyonbiztosítási, nem gépjárműbiztosítási (P&C non-motor) díjakban (CAGR 2021-24).
 • 2,3 - 2,5 milliárd EUR új üzleti érték (NBV) 2024-ben (1,9 milliárd € FY2020).
Az eredményesség javítása


2,5-3 milliárd euró kumulált szabad cashflow a nyereséges növekedést és értékteremtést elősegítő kezdeményezésekre történő átcsoportosításra, beleértve a biztosítási és a vagyonkezelési ágazatban végrehajtott fúziókat és felvásárlásokat.

 • 100 millió eurós növekedés a harmadik fél számára végzett vagyonkezelési tevékenységben
 • Kimagasló szerep az innováció
 • 60%-kal több, 1,1 milliárd eurós beruházás technológiai fejlesztésre és digitális transzformációra (2022-24)
 • A költség/bevétel mutató 2,5-3,0 százalékpontos javítása9
 • 250 millió eurós insurtech alap a nagy potenciállal bíró lehetőségek kiaknázására

Philippe Donnet, Generali Group CEO kiemelte: „A Generali hosszútávú, élethosszig tartó partneri ambíciója az ügyfeleket helyezi minden tevékenységünk középpontjába. Új stratégiánk értelmében ezt az elkötelezettségünket egy még magasabb szintre emeljük, és a Generalit, mint egy ügyfélközpontú, adatvezérelt innovátort erősítjük meg. A bejelentett ambiciózus célokat és kezdeményezéseket korábbi stratégiáink sikeres megvalósításának köszönhetjük. A Generali ma erős pénzügyi pozícióval, diverzifikált bevételekkel, következetes nyereséges növekedéssel és a részvényesek számára a legjobb részvényesi hozamot biztosító eredményekkel rendelkezik. A következő három évben építhetünk ezekre az eredményekre. A biztosítási piacon betöltött vezető szerepünk, a belső vagyonkezelés terén felépített képességeink, a 165 000 tanácsadóból álló, digitálisan támogatott hálózatunk és a pozitív társadalmi és környezeti hozzájárulás iránti fokozott elkötelezettségünk azt jelenti, hogy a Generali ideális helyzetben van ahhoz, hogy fenntartható növekedést érjen el valamennyi érintettje javára."

A Gabriele Galatreri di Genola által vezetett ülésen az Assicurazioni Generali igazgatótanácsa jóváhagyta a csoport új hároméves stratégiáját: Élethosszig tartó partnerség 24: a növekedés motorja. A stratégia fenntartható növekedést biztosít a Generali alaptevékenységében és feltörekvő üzletágaiban, és a 2016 óta megteremtett erős alapokra épít. Az új stratégia alapja a Generali folyamatos elkötelezettsége, hogy több mint 50 országban élethosszig tartó partnerként álljon több mint 68 millió ügyfele mellett. A személyre szabott termékekbe, a digitálisan támogatott tanácsadásba és a legjobb ügyfélélménybe történő beruházások révén a Generali és 165 000 tanácsadóból álló globális hálózata még közelebb kerül az ügyfelekhez.

Új stratégiai ciklusában a Generali további lépéseket tesz fenntarthatósági kötelezettség-vállalásai terén, továbbra is a pozitív társadalmi, környezeti és az érdekelt felekre gyakorolt pozitív hatásra összpontosítva. 2024-ig a Generali befejezi az ESG-kritériumok integrálását hagyományos portfóliójának10 közvetlen befektetéseibe, 25%-kal csökkenti a vállalati befektetési portfólió11 karbonlábnyomát, és 2024-ig 5-7%-kal (CAGR) növeli a fenntartható termékek bruttó díjbevételét.

A stratégia keretében a Generali javítja eredményeit, növeli az életbiztosítási üzletág jövedelmezőségét, 1,1 milliárd eurót fektet technológiai fejlesztésekbe és a digitális átalakulásba, növeli a harmadik féltől származó vagyonkezelési bevételeket és tovább javítja a hatékonyságot.

Egyúttal világos jövőképet fogalmaz meg a Generali számára 2024-re három stratégiai pillérre építve: ösztönzi a fenntartható növekedést, növeli eredménytermelő képességét és kimagasló szerepet tölt be az innovációban. A terv erős részvényenkénti eredménynövekedést, nagyobb kumulált nettó cash flow-t és magasabb osztalékot eredményez.


ÉLETHOSSZIG TARTÓ PARTNERSÉG 24: A NÖVEKEDÉS MOTORJA

Fenntartható növekedés

 

A Generali folytatja a nem-életbiztosítási bevételek növelését, és fenntartja a kiemelkedő technikai profitabilitását azáltal, hogy javítja piaci részesedését a jelentős növekedési potenciállal rendelkező területeken, beleértve a kkv-kat, az egészségügyet, az időskorúak gondozását Európában és az utasbiztosítási szegmenst az Egyesült Államokban.


Az életbiztosítási szegmensben a csoport szintén növeli az alacsonyabb tőkeigényű üzletágak arányát, valamint a technikai nyereséget, növelve a befektetésekhez kötött és a kockázati biztosítások értékesítési volumenét, valamint bővíti az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási /kockázatok kezelő) termékkínálatát. A növekedést a hatékony költségkezelés, a folyamatos költségfegyelem a fejlettpiacokon, valamint az Ázsiába és a díj-alapú üzletágakba irányuló befektetések támasztják majd alá.

Az eredményesség javítása

 

A Generali folytatja az életbiztosítási üzletág profiljának és jövedelmezőségének javítását, átfogó állomány-optimalizálást végez a tőkeintenzitás csökkentése és a működési eredmények javítása érdekében.

Ugyanazt a fegyelmezett megközelítést követve, amelynek köszönhetően a Generali a jelenlegi stratégiai ciklusban több mint 3 milliárd eurót fektetett értéknövelő felvásárlásokba, a csoport a tőkéjét profitábilis növekedési beruházásokba csoportosítja át. A Generali olyan lehetőségeket céloz, amelyekkel megerősítheti vezető szerepét az európai biztosítási piacon, és növelheti jelenlétét a kijelölt ázsiai piacokon. A vagyonkezelés területén a Generali Csoport folytatja a termék- és a hálózatfejlesztéseit – beleértve a privát vagyonkezelés bővítését – annak érdekében, hogy üzemméretet optimalizáljon és további 100 millió euró harmadik féltől származó bevételt termeljen.

Kimagasló szerep az innovációban

A digitális és technológiai fejlesztésekre szánt beruházások elérik az 1,1 milliárd eurót a tervben, ami 60%-os növekedést jelent az előző stratégiai ciklushoz képest. Magában foglalva a Generali élethosszig tartó partnerség modelljének fejlesztését, amellyel tovább növelhető az ügyfélérték a digitális tanácsadói képességek bővítésével és egy zökkenőmentes omnichannel megközelítés kialakításával az összes értékesítési csatornán.

A csoport emellett a megosztott platformok, az adatmenedzsment és az intelligens automatizálási és mesterséges intelligencia technológiák szélesebb körű használatára is kiemelt figyelmet fordít. Ezzel csökkentve a költségeket és növelve a Generali működési tőkeáttételét – támogatva a csoport költség/bevétel arányának 2,5-3,0 százalékpontos javulását. A Generali operatív profitabilitásban élen járó szerepét tovább erősíti majd egy erőteljes innovációs motor, amely egyesíti a belső és a partnerek által vezérelt tevékenységeket. Egy új, 250 millió eurós insurtech alap lehetővé teszi a Generali számára, hogy kihasználja a nagy potenciállal rendelkező lehetőségeket. A csoport egy új digitális direkt operációt is elindít, hogy nagyobb részesedést szerezzen a digitális profit-forrásokból Európában.


A társadalmi, környezeti és az érdekelt felekre gyakorolt pozitív hatás elérése a célA Generali elkötelezett amellett, hogy a jót szolgáló erőként lépjen fel egy rugalmasabb és igazságosabb társadalom építésében. Az ESG kötelezettségvállalások e stratégiai terv részét képezik, beleértve a fenntartható megoldásokból származó biztosítási díjak 5-7%-os CAGR (átlagos éves) növekedését 2024-ig, valamint az ESG-kritériumok teljes integrációját a csoport hagyományos biztosítói portfóliójának közvetlen befektetéseibe 2024-ig. A Generali a Net-Zero Asset Owner Alliance tagjaként vállalt kötelezettségeivel összhangban 2024-ig 25%-kal csökkenti a vállalati befektetési portfólió karbonlábnyomát, és 2021 és 2025 között 8,5-9,5 milliárd euró értékben hajt végre új zöld és fenntartható befektetéseket. A csoport emellett ütemtervet határozott meg a termikus szénágazatban történő befektetések és kockázatvállalási tevékenységek teljes kizárására, és előrehalad azon kötelezettségvállalásával, hogy nem biztosít többé olaj- és gázkitermelő tevékenységeket.

A Generali EnterPRIZE projektje a kis- és középvállalkozásokat segíti a fenntartható átállásban, míg a csoport kiemelt társadalmi kezdeményezése – a The Human Safety Net – lehetőséget teremt a kiszolgáltatott körülmények között élő emberek számára a bennük rejlő potenciál felszabadítására.


Elkötelezett munkatársak, mint az új stratégiamegvalósításának első számú mozgatórugói

A Generali továbbra is kiemelten kezeli munkatársai megbecsülését, hogy biztosítsa elköteleződésüket az új stratégia sikeres megvalósítása iránt, miközben fenntartható munkakörnyezetet biztosít számukra. Az Élethosszig tartó partnerség 24: a növekedés motorja stratégia megvalósítása során a Generali Csoport az ügyfélközpontú és teljesítményalapú kultúra erősítésére és a kompetenciák fejlesztésére fog összpontosítani, amely magában foglalja a Generali alkalmazottak 70%-ának továbbképzését digitális és stratégiai fontosságú témákban.

A Generali továbbra is támogatja a tisztességes folyamatokat és az esélyegyenlőséget, valamint a sokszínűségre mint értékre tekint. Ennek megfelelően célul tűzte ki, hogy az időszak végére a vezetői pozíciók 40%-át nők töltsék be. A Generali emellett elkötelezett amellett, hogy új, fenntartható és kiegyensúlyozott hibrid munkamodelleket alkalmazzon valamennyi területén, amelyek a „következő normális” időszakban fontos előnyöket biztosítanak munkavállalói és partnerei számára.

A GENERALI CSOPORT

A Generali az egyik legnagyobb globális biztosító és alapkezelő vállalat. Az 1831-ben alapított vállalatcsoport 50 országban működik, teljes díjbevétele 2020-ban 70,7 milliárd eurót tett ki. A világszerte közel 72 000 munkavállalót alkalmazó és 68 millió ügyfelet kiszolgáló Generali Csoport egyike a vezető európai biztosítótársaságoknak, ázsiai, illetve latin-amerikai jelenléte folyamatosan erősödik. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség a Generali stratégiájának egyik alapja, amely abból az ambícióból fakad, hogy a Generali élethosszig tartó partnerként álljon ügyfelei mellett, kivételes értékesítési hálózatának köszönhetően innovatív és személyre szabott megoldásokat kínálva. Ausztriai, közép- és kelet-európai, illetve oroszországi tevékenységét a Csoport (a prágai székhelyű) Ausztria, CEE & Oroszország Regionális Központon keresztül irányítja. A Generali a régióhoz tartozó 13 ország top 3 biztosítójának egyike.

1 3 éves CAGR; a felvásárlásokhoz kapcsolódó nyereségek és veszteségek hatásával korrigálva. Cél a jelenlegi IFRS számviteli standardok alapján.
2 Készpénz-nézet,
3 A szabályozási ajánlásoknak megfelelően.
4 Ratchet policy on DPS. Készpénz-nézet.
5 2019 és 2021E ROE >11,5%, 2020-ban a COVID-19 és az egyszeri események hatások alatt,
6 Referencia időszak: 2016.11.22 – 2021.12.13; forrás: Refinitiv Datastream.
7 A szabályozási ajánlásoktól függően,
8 Az összes olyan ország súlyozott átlaga alapján, ahol a Generali aktív lakossági üzletággal rendelkezik.
9 Az általános költségek, a működési eredmény és a nem működési eredmény összegeként meghatározott bevétel (kivéve a nem működési beruházások eredményét és a pénzügyi adósság kamatait); biztosítási körzet (Total Group, kivéve az A&WM-et és az EA-t). Cél a jelenlegi IFRS számviteli standardok alapján.
10 Általános számla - közvetlen befektetések (vállalati kötvények és részvények, államkötvények).
11 Általános számla: közvetlen befektetések (részvény- és vállalati kötvények). Karbonlábnyom az üvegházhatást okozó gázok intenzitásában egy befektetett mennyiségre vetítve. Alapállapot: 2019.


A Generali az egyik legnagyobb biztosító és alapkezelő vállalat a világon. Az 1831-ben alapított vállalatcsoport 50 országban működik. A Generali Csoport egyike a vezető európai biztosítótársaságoknak, ázsiai, illetve latin-amerikai jelenléte folyamatosan erősödik. Vállalatcsoportunk stratégiájának alapja, hogy a Generali élethosszig tartó partnerként álljon ügyfelei mellett, értékesítési hálózatának köszönhetően innovatív és személyre szabott megoldásokat kínálva. A Generali Csoport minden egyes stratégiai döntése a fenntarthatóság iránti elkötelezettségen alapul, célja az értékteremtés, valamint egy igazságosabb és ellenállóbb társadalom építéséhez való hozzájárulás. 
 
 
generali-biztosito-rolunk-kep

Gyorsan változó világunkban ügyfeleink igényei, a biztosítással kapcsolatos elvárásai sem állandók. Legfőbb célunk segíteni az embereket abban, hogy életük és álmaik megóvásával biztonságosabb jövőt építhessenek. Ebből ered elhivatottságunk. Hisszük, hogy tevékenységünkkel hatással vagyunk nemcsak ügyfeleink életére, de a minket körülvevő közösségekre is.


ÉRTÉKEINK

 

Értékeink alapjaiban határozzák meg működésünket.


Teljesítjük vállalásainkat


Nem csak ígéreteket teszünk, teljesítjük vállalásainkat. Hosszú távú, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat ápolunk ügyfeleinkkel és partnereinkkel.


Megbecsüljük egymást


Nem csupán munkaadók vagyunk, hanem megbecsüljük egymást. Támogatjuk a sokszínűséget. Befogadó munkahelyi környezettel ösztönözzük a folyamatos fejlődést. Munkatársaink fejlesztése hosszú távú sikerességünk záloga.


Teszünk a közösségekért


Nem csak beszélünk, de teszünk is a közösségekért. Büszkék vagyunk arra, hogy erős, fenntartható partnerségben működünk együtt a különböző üzleti csoportokkal és civil szervezetekkel.


Nyitottak vagyunk


Nem zárkózunk el, nyitottak vagyunk a világra. Kíváncsi és lelkes emberek vagyunk, akik nyitottan és innovatívan szemlélik a világot. Elfogadjuk a kihívásokat. Szeretjük dolgainkat több oldalról is megvizsgálni, hogy piacaink legjobb megoldását dolgozzuk ki. 


VISELKEDÉSÜNK


Munkatársaink, tanácsadó partnereink mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy valóban hosszú távú kapcsolatot tudjunk kialakítani ügyfeleinkkel. Vállalati kultúránk átalakításának új fókuszpontjai a TULAJDONOSI SZEMLÉLET, az EGYSZERŰSÍTÉS, az EMBERI TÉNYEZŐ és az INNOVÁCIÓ mind lefordíthatóak olyan mindennapi tevékenységekre, melyek segítik a sokszínű, ügyfélközpontú, nyitott vállalati kultúra elterjedését, s melyek javítják az ügyfélélményt.


TULAJDONOSI SZEMLÉLET: proaktívan és szenvedéllyel dolgozunk a kiváló teljesítményért


EGYSZERŰSÍTÉS: egyszerű megoldásokra törekszünk, gyorsan alkalmazkodunk és okos döntéseket hozunk


EMBERI TÉNYEZŐ: együttműködünk, együttérzünk, egy csapatban játszunk


INNOVÁCIÓ: kiaknázzuk a különbözőségeinket, hogy innovatívak lehessünk

generali-kulturank-kep
 

A Generali Biztosító Zrt. működésével kapcsolatos legfontosabb adatokNév: 

Generali Biztosító Zrt.

Székhely: 
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Elérhetőség: 
Kapcsolatfelvétel: www.generali.hu/kapcsolat
Központi telefonszám: +36 1 301 7100 
Generali telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
Postai cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
www.generali.hu

Alapítás éve: 
1989. május 5.

Könyvvizsgáló:
KPMG Hungária Kft.

Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

Tulajdonosi struktúra: 
Kizárólagos tulajdonos a Generali CEE Holding B.V.

Adószám: 10308024-4-44
ÁFA Csoportazonosító szám (CSASZ): 17780058-5-44
Közösségi adószám: HU17780058
Nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám:
01-10-041305

Felügyeleti tevékenységi engedélyszám: 
09/1990

Cégvezetés


Jegyzett tőke:
4 500 000 000 HUF

A társaság főbb tevékenysége:
Nem-életbiztosítás
Életbiztosítás
Viszontbiztosítás


Leányvállalatok

A biztosító felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank („Felügyelet”) 
A Biztosító a Felügyelet 09/1990 számú tevékenységi engedélye alapján végzi a tevékenységét.

A Felügyelet elérhetőségei
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest 
Központi telefon: +36 1 428 2600
Központi fax: +36 1 429 8000
E-mail: info@mnb.hu
Webcím: http://mnb.hu/felugyelet

Tárhelyszolgáltató adatai
Generali Operations Service Platform S.r.l.
Székhely: IT 34132 Trieste, Piazza Duca Degli Abruzzi 2.
Magyarországi fióktelep: GOSP - Generali Operations Service Platform - Sociéta a Responsabilitá Limitata Magyarországi Fióktelepe 
1132 Budapest, Váci út 36-38.
E-mail: generali.hu@generali.com

JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEK - MAGYAR GENERALI CSOPORT

Letöltés

370 kB

Fenntarthatósági kiegészítés a Javadalmazási irányelvekhez

Letöltés

384 kB

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2021 - módosítás

Letöltés

9 MB

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2021

Letöltés

7 MB

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2020

Letöltés

11 MB

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2019

Letöltés

1 MB

ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2018

Letöltés

1 MB

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2018

Letöltés

2 MB

Generali éves jelentés 2017

Letöltés

2 MB

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2017

Letöltés

2 MB

Energetikai szakreferens éves jelentés 2017

Letöltés

1 MB

Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés 2016

Letöltés

2 MB

Éves jelentés 2014

Letöltés

2 MB

MinőségpolitikaA Generali Biztosító Zrt. minőségirányítási rendszere, a pénzügyi szolgáltató szférában elsőként, már 1996-ban kiérdemelte az SQS svájci tanúsító cég igazoló oklevelét. Irányítási rendszerünket azóta folyamatosan, évente auditáltatjuk. 2017-ben megkaptuk az SGS tanúsító szervezet ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány szerinti tanúsítványát.

 
A tanúsítvány igazolja, hogy
 • társaság menedzsment rendszere megfelel a nemzetközi norma előírásainak
 • az előírásoknak megfelelően a folyamatok középpontjában ügyfeleink igényei és elvárásai állnak
 • a vállalat stratégiájának szerves része a minőségpolitika és annak következetes megvalósítása

Biztosítónk minőségpolitikája

 • Generali magas szintű biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére
 • szolgáltatásaival hozzájárul ügyfelei életminőségének fejlesztéséhez, vagyonának és egészségének megőrzéséhez, jövőjének építéséhez
 • ügyfeleivel hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszik
Hogyan valósítjuk meg a minőségpolitikát?

 • a minőségszemléletet a vállalati kultúra részévé tettük
 • minőségi célokat tűzünk ki és rendszeresen mérjük és értékeljük őket
 • rendszeresen megkérdezzük külső és belső ügyfeleink véleményét és a kapott válaszokat hasznosítjuk termékeink és működésünk fejlesztésénél
 • sikeres rendszereket működtetünk az esetleges hibák megelőzésére illetve gyors javítására, valamint a munkatársaink kreatív ötleteinek hasznosítására
 • tevékenységünk, folyamataink mellett az emberi erőforrásainkat is állandóan fejlesztjük.

Tanúsítvány

Letöltés

4 MB

Generali Global Corporate & Commercial