Adóügyi illetőség

Felhívjuk Tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az ügyfél elutasítja az azonosításhoz/átvilágításhoz szükséges nyilatkozatok, adatok megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, vagy a biztosító alappal feltételezi, hogy a nyilatkozat vagy az okirati bizonyíték hibás vagy nem megalapozott, a biztosító jogosult szerződéskötéskor az ajánlatot elutasítani, meglévő szerződéses jogviszony fennállása esetén pedig Jelentendő Számlaként és Számlatulajdonosként minősíteni!
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), azaz a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvény)

A TANÁCS 2011/16/EU IRÁNYELVE (DAC1) és 2014/107/EU IRÁNYELVE (DAC2) az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről


Az Aktv. vonatkozó rendelkezéseit összefoglalóan lásd: OECD közös jelentéstételi előírás (CRS)
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) CRS (Common Reporting Standard, közös jelentéstételi előírás)