Teljesköltség - mutató (TKM) információk

Van életbiztosítása? Tisztában van a biztosítása költségeivel? A teljesköltség - mutató (TKM) az Ön érdekeit szolgálja!

Annak érdekében, hogy Ön a szerződéséhez kapcsolódó költségekről átfogó képet kapjon, a biztosítók a teljesköltség-mutatót (TKM) egységesen alkalmazzák az életbiztosításoknak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban Bit.) meghatározott körére, továbbá a mutató értékéről Önt, mint leendő szerződőt előzetesen tájékoztatják, annak érdekében, hogy megalapozottabb döntést tudjon hozni. A TKM megegyezik a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. MNB rendeletben (továbbiakban Rendelet) meghatározott teljesköltség-mutatóval.

A biztosítók a TKM-et egységesen alkalmazzák a befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked), valamint a klasszikus megtakarítási jellegű élet- és nyugdíjbiztosításokra.


Mi a TKM?A TKM egy, az Ön tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egyetlen százalékos érték segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, köztük a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is.

A TKM megmutatja, hogy adott feltételezések mellett közelítőleg mekkora hozamveszteség éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit-linked vagy klasszikus megtakarítási jellegű terméken érte el.


Miben szolgálja az Ön érdekeit?A TKM segítségével Ön egyszerűbben össze tudja hasonlítani a magyar életbiztosítási piacon kínált unit-linked, valamint klasszikus megtakarítási jellegű élet- és nyugdíjbiztosítások költségszintjeit.


Milyen feltételezésekkel kerül kiszámításra a TKM?A biztosított kora, a biztosítás díja és a díjfizetés módja
  • A biztosított egy 35 éves személy, aki
  • 4 500 000 Ft-ért egyszeri díjas, vagy
  • 25 000 Ft kezdeti díjjal, rendszeres, havi díjfizetésű biztosítást köt, ahol a díjfizetés banki átutalással történik.
A biztosítás időtartama
  • A TKM kalkuláció különböző időtartamokra történik. Ez arra szolgál, hogy látható legyen, miként befolyásolják a különböző időtartamok a termék költségterhelését.
  • Rendszeres díjfizetés esetén a számítás 10-15-20 évre,
  •  egyszeri díjas szerződéseknél 5-10-20 évre történik. 

Fontos tudni, hogy nyugdíjbiztosítások esetében a fenti számítási mód annyiban tér el, hogy a biztosító folyamatos díjas szerződések esetén 45-50-55 éves biztosítottakkal, egyszeri díjas szerződések esetén 45-55-60 éves biztosítottakkal számol, a hozzájuk értelemszerűen tartozó 20-15-10, illetve 20-10-5 éves biztosítási időtartamokkal. Ez a számítási mód azáltal, hogy figyelembe veszi a termékcsoport jellegzetességét, - miszerint az jellemző módon nyugdíjba vonuláskor szolgáltat - pontosabb tájékoztatást nyújt az ügyfelek számára. A megkülönböztethetőség érdekében a nyugdíjbiztosítások esetén a TKM helyett a TKMNy jelölést alkalmazzák a biztosítók.

Amennyiben a fenti tartamok közül valamelyikre nem történik számítás, az azt jelenti, hogy az adott tartam a konkrét termékre nem elérhető.

A unit-linked élet- és nyugdíjbiztosítások esetén a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról szóló 8/2016 számú MNB ajánlás által javasolt, az adott tartamhoz tartozó limitértéket meghaladó TKM-et eredményező eszközalapok listában kerülnek felsorolásra, a javasolt limitértéktől való eltérés indoklása mellett. Az eszközalaponkénti TKM értékek és az esetleges javasolt limitértéktől való eltérés indoklásának megjelenítési helye jellemzően a biztosítók internetes honlapja.

Előfordulhat, hogy egy konkrét termék esetében a fent jelzett típuspéldában rögzített valamely paraméter nem elérhető (pl. 35 éves biztosított), vagy a termék díja magasabb a piaci átlagdíjnál. Ezekben az esetekben - amennyiben ez az eltérés hatással van a TKM értékre -, a TKM érték mellett egy * jelzés szerepel, és egyben az is feltüntetésre kerül, hogy a biztosító számítása mennyiben tér el a típuspéldában meghatározott feltételezésektől.


A biztosításba foglalt kockázati élet-, baleset-, illetve egészségbiztosítási szolgáltatások


A TKM a biztosítási feltétek szerint kötelezően választandó minimális biztosítási fedezetek kockázati díját veszi figyelembe költségként.

A TKM számítás a Rendeletnek megfelelően figyelembe vesz minden, a termékhez tartozó, a befektetés/megtakarítás értékét csökkentő olyan költséget, ami azért merül fel, mert Ön a befektetést/megtakarítást unit-linked, vagy klasszikus élet- vagy nyugdíjbiztosításon keresztül valósította meg. Nem veszi ugyanakkor figyelembe a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó esetleges adó- és járulékterheket és/vagy kedvezményeket. Unit-linked élet- és nyugdíjbiztosítások esetén amennyiben a különböző eszközalapokhoz kapcsolódó költségek eltérnek, akkor egyetlen százalékos érték helyett egy minimum-maximum tartományt adnak meg a biztosítók.


Figyelem!


Fontos tudnivaló, hogy a szerződés megkötése előtt közölt TKM értékek a típuspélda adatain túlmenően azt is feltételezték, hogy a szerződés az adott tartam alatt mindvégig élő, nem kerül módosításra, a szerződésből pénzkivonás semmilyen formában nem történik és a megállapított díj az adott tartam során időben, maradéktalanul megfizetésre kerül. Mindezekért a TKM érték által bemutatott költségszint nem szükségszerűen azonos a megvásárolni kívánt konkrét szerződés költségeivel, hanem arról megközelítő tájékoztatást nyújt. A szerződés egyedi jellemzőinek függvényében a konkrét szerződés költségei akár lényegesen is eltérhetnek a közölt TKM értékektől.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján megtalálható az összes, a Rendelet szerinti TKM számítási kötelezettség alá tartozó TKM érték.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a TKM fontos, de nem az egyetlen lényeges pontja a unit-linked, illetve a klasszikus élet- és nyugdíjbiztosításokra vonatkozó ügyféltájékoztatásnak. Nem elhanyagolható szempont ugyanis a konkrét ajánlatban szereplő biztosítási fedezet jellege (élet-, baleset- vagy egészségbiztosítás) és nagysága. Hosszú távú megtakarításokról lévén szó, szempont lehet továbbá, hogy a tartam alatt esetleg megváltozó élethelyzetben a termék mennyire testre szabható (pl. milyen kiegészítő fedezettel bővíthető a biztosítás), mennyire hozzáférhető az adott szerződésben elhelyezett összeg, milyen további kényelmi megoldásokat kínál a társaság az ügyféligények kiszolgálására (pl. unit-linked élet- és nyugdíjbiztosítások esetén befektetések online átcsoportosításának lehetősége).

 

Bízunk abban, hogy a TKM bemutatása is hozzájárul ahhoz, hogy a különböző biztosítók által kínált unit-linked, illetve klasszikus élet- és nyugdíjbiztosítások költségszintje átlátható és összehasonlítható legyen, és így Ön még inkább megalapozott, informált döntést hozzon a biztosítási szolgáltatás megvásárlásakor.