Mozaik I kötvény domináns eszközalap

Eszközalap neve: Mozaik I kötvény domináns eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

Kockázati szint: közepes

Befektetési politika: Az eszközalap befektetési célja, hogy mérsékelt részvénypiaci kockázatvállalás mellett (a megcélzott részvényarány 30%), megfelelően diverzifikált portfólió kialakításával hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. A dinamikus alapkezelés során az eszközalapban az egyes tőkepiaci szegmensek portfólión belüli aránya a hozam maximalizálására törekedve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és a várakozásokhoz igazodva változik, és ennek megfelelően az eszközalap összetétele szükség szerint módosul. Az eszközalap átlagosan pénzeszközeinek 30%-át Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel, illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe, 70%-át az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe fekteti.
Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a portfólió részvény összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázat kiszűrése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet.
Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik konzervatív növekedésű, alacsony ingadozású, mégis vonzó befektetési
potenciált jelentő lehetőséget keresnek.
Eszközök Befektetési limitek
minimum
maximum
Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények, EGT-állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési alapok befektetési jegyei
55%
85%
Hazai és nemzetközi részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, köztük tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF)
 15% 45%

Földrajzi kitettség: globális 

Szektoriális kitettség:
nem értelmezhető 

Devizális kitettség: HUF, EUR, USD 

Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Referenciaindex: 70% MAX Composite Index, 10% BUX Index, 10% CETOP Index, 5% S&P 500 Index, 5% Eurostoxx Index

Eszközalap indulása: 2020. február 6.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3-5 év

Hozamelvárás: **

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Adószabályok változásának kockázata 2 Koncentrációs kockázat 2
Árukockázat 1 Likviditási kockázat 2
Devizaárfolyam-kockázat 3 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 2 Ország, gazdasági- és politikai kockázat 2
Ingatlankockázat 1 Partnerkockázat 2
Kamatkockázat 5 Részvénypiaci kockázat 3
1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

További információk: Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
-
Elmúlt egy év hozama
-