Mezőgazdasági biztosítás

Hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét! Széleskörű kedvezmények, díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás és időjárási vészhelyzet-előrejelzés.

 A járványügyi helyzet kapcsán, ha az Ön munkatársai is otthonról végzik a munkát, és ehhez hazavitték cége eszközeit, berendezéseit,  akkor a vagyontárgyak kikerültek a szerződésben megadott telephelyről és így a biztosítási fedezet alól. Azért, hogy továbbra is biztosítási védelmet élvezzenek eszközei, berendezései, a fedezetet kiterjesztettük külön díj fizetése nélkül az alábbi kötelezettségvállalással az Agrárőr biztosításunk esetében.
A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a Generali Biztosító Zrt. a 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartamára , de legfeljebb 2020. július 31. napjáig az alábbi egyoldalú kötelezettségvállalást teszi, az ezen időszakon belül hatályos Vállalkozói és Nagyvállalati vagyon, Agrárőr valamint Genelektronik biztosítási szerződések vonatkozásában.

A kötelezettségvállalás alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítónak történő külön bejelentés nélkül – kiterjed a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási események tekintetében azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket a Biztosított alkalmazottai otthoni munkavégzés céljából átmenetileg áthelyeznek a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyről. A biztosítási fedezet kizárólag Magyarországon belül érvényes.

A fedezetkiterjesztés szerinti kockázatviselés feltétele, hogy az áthelyezett vagyontárgy védelme – különös tekintettel a betöréses lopás fedezethez előírt védelmi szintre – feleljen meg a szerződésben foglalt telephelyi védelmi előírásoknak.


A kötelezettségvállalást a biztosító ingyenesen teljesíti. A kötelezettségvállalásra – így különösen a biztosító szolgáltatására, a kárbejelentésre, kármegelőzésre, kárenyhítésre – a biztosítási szerződés rendelkezései irányadók.

A szolgáltatás alkalmazása automatikus,  Önnek nincs vele további teendője. 
  

KÉRJE DÍJMENTES MŰHOLDAS RIASZTÁSI CSOMAGUNKAT 2020. május 31-ig

új növénybiztosítási szerződés megkötésekor vagy meglévő szerződés megújítása esetén

 • műholdas termőföld-figyelés
 • emailes vagy sms-ben történő riasztás hirtelen változás esetén
 • 2020. április 1. – október 1. közti időszakra


FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Őstermelőktől a mezőgazdasági nagyüzemekig mindenkinek kínálunk biztosítási megoldást. Kérje visszahívásunkat, és szakértő munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.


Minden gazda álma, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Ehhez nyújtunk biztos hátteret Önnek mezőgazdasági biztosításainkkal.

A riasztási csomagot kalászosok, repce, napraforgó, kukorica termesztése esetén ajánljuk: 
 • Ingyenes műholdas megfigyelési szolgáltatás
  A szolgáltatást külön díj fizetés nélkül kínáljuk és minden növénybiztosításunk mellé kérhető az új szerződés megkötésekor vagy a régi szerződések megújításával.*
 • Riasztás emailben vagy sms-ben
  Riasztást küldünk április 1. és október 1. közötti időszakban, ha hirtelen változás áll be a termőföldje növényi vegetációjában, ezáltal hozamcsökkenés vagy káresemény valószínűsíthető. A riasztás módját (email vagy sms) Ön választja ki.
 • Ezekben az esetekben küld a rendszer riasztást
  Riasztást nem csak biztosítási eseményről, hanem egyéb esetekben, például belvíz, vadkár vagy rovarkárok esetén is küldünk. A riasztás csak a változás tényét jelzi, annak okát nem. 
 • Webes szolgáltatás
  Együttműködő partnerünk, az Envirosense Kft által üzemeltet webes felületen mindig elérhető, személyre szabott információkat talál saját profiljában szolgáltatásunkról.
 • Ön határozza meg a területet
  A riasztás MEPAR blokkra vonatkozóan kerül kiküldésre, de a webes felületen lehetősége van megrajzolni a parcellát, ha parcella szintű riasztást szeretne kapni. 
 • Online nyomon követhető a növényi kultúra állapota
  Rajzolja meg a  a webes felületen a saját parcelláját, és így bármikor megtekintheti a növényi kultúrájáról a felhőmentes napokon készült, a biomassza állapotát mutató műholdas képeket.
 • Lehetősége van a gyors kárenyhítésre
  A csomagnak köszönhetően lehetősége van rá, hogy mielőbb csökkenthesse az esetleges károkat földjén.  A riasztás alapján Ön eldöntheti, hogy szükség van-e további intézkedésre, terepi szemlére, esetleg kárbejelentésre.  

További információkért keresse biztosításközvetítőjét, vagy kérje visszahívásunkat! 

*Integrációs szerződések keretében a Riasztási csomag nem vehető igénybe. A Riasztási csomag részletes feltételei megtalálhatóak a Letölthető dokumentumok alatt a Növénybiztosítási feltételgyűjteményben.

 • Gazdaságának megfelelően összeállítható biztosítási védelem: növénybiztosítások, állatbiztosítások, mezőgazdasági vagyontárgyak biztosítása
 • Széles körű kedvezményekkel csökkenthető díjak
 • Díjtámogatott növénybiztosítások 
 • Ingyenes mobilalkalmazásunkkal előre jelezzük az időjárási vészhelyzeteket is

Kinek ajánljuk mezőgazdasági biztosításainkat?

 • őstermelőknek
 • mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak
 • mezőgazdasági nagyüzemeknek

Milyen kedvezményekben részesülhetek?

 • 10% díjkedvezményt adunk hűséges ügyfeleinknek 3 éves tartamra kötött biztosításra
 • 20% kármentességi kedvezmény Állatbiztosításnál
 • 30% kármentességi kedvezmény a növénybiztosításoknál
 • Különböző mértékű tarifális kedvezmények kockázati kritériumok alapján
 • Maximum 70%-os díjtámogatás a díjtámogatásban részesíthető növénybiztosítások esetén a támogatási keret mértékéig 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Mezőgazdasági vállalkozások vagyonbiztosítási feltételei (MVVF)

Növénybiztosítási Feltételgyűjtemény

Általános vagyonbiztosítási feltételek

Erdőbiztosítás különös feltételei

Nagy értékű állatok egyedi biztosításának különös feltételei

Állatbiztosítási feltételgyűjtemény

Agrárőr - biztosítási termékismertető

Hagyományos növénybiztosítás - Biztosítási termékismertető

Kiegészítő biztosítás díjtámogatott biztosításhoz

Mezőgazdasági kárbejelentő - kitölthető PDF nyomtatvány

Díjtámogatott biztosítások feltételfüzete 2020

Díjtámogatott növénybiztosítások - termékismertető

Ügyfélpont mobilalkalmazás

Riasztást küldünk a gazdaságát veszélyeztető várható időjárási vészhelyzetekről.