Mezőgazdasági biztosítás

Hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét! Széleskörű kedvezmények, díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás és időjárási vészhelyzet-előrejelzés.

2020 tavaszán a koronavírus teremtette veszélyhelyzet idején sok cég döntött úgy, hogy otthoni munkavégzést ír elő, és ezért a cégek eszközei, berendezései a munkavállalók otthonába kerültek. Társaságunk azért, hogy a szerződésben megjelölt telephelyről kikerült vagyontárgyakat továbbra is biztosítási védelemben részesíthesse, egyoldalú kötelezettségvállalást tett ezek ingyenes biztosítására a veszélyhelyzet idejére.

A  Generali Biztosító Zrt. 2021. 01. 01. napjától visszavonásig az alábbi egyoldalú kötelezettségvállalást teszi, az ezen időszakon belül hatályos Vállalkozói és Nagyvállalati vagyon, Agrárőr valamint Genelektronik biztosítási szerződések vonatkozásában.

A kötelezettségvállalás alapján a biztosító kockázatviselése – a biztosítónak történő külön bejelentés nélkül – kiterjed a biztosított telephelyre meghatározott biztosítási események tekintetében azon biztosított vagyontárgyakra, amelyeket a Biztosított alkalmazottai otthoni munkavégzés céljából átmenetileg áthelyeznek a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyről. A biztosítási fedezet kizárólag Magyarországon belül érvényes.

A fedezetkiterjesztés szerinti kockázatviselés feltétele, hogy az áthelyezett vagyontárgy védelme – különös tekintettel a betöréses lopás fedezethez előírt védelmi szintre – feleljen meg a szerződésben foglalt telephelyi védelmi előírásoknak.


A kötelezettségvállalást a biztosító ingyenesen teljesíti. A kötelezettségvállalásra – így különösen a biztosító szolgáltatására, a kárbejelentésre, kármegelőzésre, kárenyhítésre – a biztosítási szerződés rendelkezései irányadók.

A szolgáltatás alkalmazása automatikus,  Önnek nincs vele további teendője. 
  
 

drónbiztosítás kedvezménnyel!

Kösse meg új* MyDrone biztosítását 2023.03.01. és 2023.08.18. között, és ha a drónt mezőgazdasági tevékenység támogatására (pl. mezőgazdasági monitoring, permetezés, területmérés stb.) vagy arra is üzemelteti, és a biztosítási ajánlaton a felhasználási területnél a mezőgazdasági cél valamint a Partnerkedvezménynél a AGRÁR2023 partnerkód is jelölésre kerül, akkor a MyDrone pilóta nélküli légijármű felelősség- és jogvédelmi biztosítása díjából 10% kedvezményt adunk. 
.

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Őstermelőktől a mezőgazdasági nagyüzemekig mindenkinek kínálunk biztosítási megoldást. Kérje visszahívásunkat, és szakértő munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.Minden gazda álma, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Ehhez nyújtunk biztos hátteret Önnek mezőgazdasági biztosításainkkal.

Növénybiztosítások


 • Gazdaságának megfelelően összeállítható biztosítási védelem: növénybiztosítások, állatbiztosítások, mezőgazdasági vagyontárgyak biztosítása
 • Széles körű kedvezményekkel csökkenthető díjak
 • Díjtámogatott növénybiztosítások 
 • Ingyenes mobilalkalmazásunkkal előre jelezzük az időjárási vészhelyzeteket is

Kinek ajánljuk mezőgazdasági biztosításainkat?

 • őstermelőknek
 • mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak
 • mezőgazdasági nagyüzemeknek
 
Milyen kedvezményekben részesülhetek?

 • 10% díjkedvezményt adunk hűséges ügyfeleinknek 3 éves tartamra kötött biztosításra
 • Akár 20% kármentességi kedvezmény Állatbiztosításnál
 • Akár 30% kármentességi kedvezmény a növénybiztosításoknál
 • Különböző mértékű tarifális kedvezmények kockázati kritériumok alapján
 • Maximum 70%-os díjtámogatás a díjtámogatásban részesíthető növénybiztosítások esetén a támogatási keret mértékéig 

MŰHOLDAS RIASZTÁSI CSOMAG

 

Szolgáltatásunk új növénybiztosítási szerződés megkötéskor vagy meglévő szerződés megújítása esetén kiegészítő szolgáltatásként választható:

 • műholdas termőföld-figyelés
 • emailes vagy sms-ben történő riasztás hirtelen változás esetén
 • 2023. április 1. – október 1. közti időszakra

A riasztási csomag kalászosok, repce, napraforgó, kukorica kultúrákban bekövetkezett változásokról ad információt.

 • Riasztás emailben vagy sms-ben
 • Riasztást küldünk április 1. és október 1. közötti időszakban, ha hirtelen változás áll be a termőföldje növényi vegetációjában, ezáltal hozamcsökkenés vagy káresemény valószínűsíthető. A riasztás módját (email vagy sms) Ön választja ki.
 • Ezekben az esetekben küld a rendszer riasztást
  Riasztást nem csak biztosítási eseményről, hanem egyéb esetekben, például belvíz, vadkár vagy rovarkárok esetén is küldünk. A riasztás csak a változás tényét jelzi, annak okát nem. 
 • Webes szolgáltatás
  Együttműködő partnerünk, az Envirosense Kft által üzemeltet webes felületen a saját profiljában mindig elérhető, személyre szabott információkat talál saját profiljában szolgáltatásunkról.
 • Ön határozza meg a területet
  A riasztás MEPAR blokkra vonatkozóan kerül kiküldésre, de a webes felületen lehetősége van megrajzolni a parcellát, ha parcella szintű riasztást szeretne kapni. 
 • Online nyomon követhető a növényi kultúra állapota
  Rajzolja meg a webes felületen a saját parcelláját, és így bármikor megtekintheti a növényi kultúrájáról a felhőmentes napokon készült, a biomassza állapotát mutató műholdas képeket.
 • Lehetősége van a gyors kárenyhítésre
  A csomagnak köszönhetően lehetősége van rá, hogy földjén mielőbb csökkenthesse az esetleges károkat.  A riasztás alapján Ön eldöntheti, hogy szükség van-e további intézkedésre, terepi szemlére, esetleg kárbejelentésre.  


*Integrációs szerződések keretében is igénybe vehető a Riasztási csomag. . A Riasztási csomag külön díj ellenében vehető igénybe. A szolgáltatás részletes feltételei megtalálhatóak a Letölthető dokumentumok alatt a Növénybiztosítási feltételgyűjteményben.

 

agrárőr mezőgazdasági vagyonbiztosítások

 
Milyen típusú biztosítások közül választhatok az Agrárőr mezőgazdasági vagyonbiztosítások között?
 • Vagyonbiztosítások: A mezőgazdasági telephelyek, üzemek általános és speciális vagyontárgyaira nyújtanak biztosítási védelmet.  
 • Kollektív munkahelyi balesetbiztosítás: Váratlan balesetet esetén anyagi segítséget nyújtunk a biztosított munkavállalók számára.
 • Felelősségbiztosítások: Mezőgazdasági és állattartói tevékenységekkel összefüggő harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléses káraira, valamint a sérelemdíjra nyújt fedezetet.
 • Állatbiztosítások: Az állattartókat véletlenszerűen ért veszteségek enyhítését szolgálja.
 • Erdőbiztosítás: Széleskörű biztosítás az erdők telepítésétől a véghasználatig.
 

fontos információ

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt felhívjuk figyelmét, hogy biztosításaink vonatkozó biztosítási feltételei szerint a biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, harci cselekmény miatt keletkezett károkra, továbbá azon kockázatokra, károkra és követelésekre sem, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.
*új MyDrone biztosításnak akkor minősül a szerződés, ha a MyDrone biztosítási ajánlat aláírásakor a szerződőnek/biztosítottnak nincs a Generali Biztosítónál ugyanazon azonosítószámú  (vagy nyilvántartási jelű) drónra megkötött MyDrone biztosítása és nincs előzménybiztosítása sem. Előzménybiztosításnak minősül az a szerződés, amely az újonnan megkötött MyDrone szerződés kockázatviselésének kezdetét 1-150 nappal megelőzően szűnt meg díj nem fizetéssel vagy 1-60 nappal megelőzően szűnt meg a szerződő általi felmondással.
 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Általános vagyonbiztosítási feltételek

Agrárőr - biztosítási termékismertető

Mezőgazdasági kárbejelentő - kitölthető PDF nyomtatvány

Vállalati vagyonbiztosítási szerződések feltételei (VVSZF)

Díjtámogatott biztosítások feltételfüzete, 2023.

Kiegészítő biztosítás díjtámogatott biztosításhoz

Növénybiztosítási feltételgyűjtemény

Hagyományos növénybiztosítás - Biztosítási termékismertető

VII. Önrész záradék

IV.B. EXTRA záradék - Növénybiztosítások extra kármentességi szolgáltatása

Agrárőr mezőgazdasági biztosítások különös feltételei (AMBKF)

IV.b. sz. záradék A mezőgazdasági biztosítások kármentességi szolgáltatása

Nyilatkozat társbiztosított bejegyzéséről - Mezőgazdaság

Kite társbiztosítotti nyilatkozat - Mezőgazdaság

Ügyfélpont mobilalkalmazás

Riasztást küldünk a gazdaságát veszélyeztető várható időjárási vészhelyzetekről.