Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

Államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelem

A 2019. december 31-ig bekövetkezett biztosítási eseményekre a szolgáltatási igényt a Generali Biztosító Zrt.-nek kell benyújtani, a 2020. január 01. napjától bekövetkezett balesetekre vonatkozó kárbejelentéseket nem áll módunkban átvenni.

A 2020. január 1. napját követően bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos bejelentéseket az UNIQA Biztosító Zrt. fogadja és rendezi.
A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2018. május 22. napjától jogutódlás folytán a Miniszterelnöki Kormányiroda) két naptári évre szóló – 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig - szerződést kötött a Generali Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.


Milyen biztosítási események esetén mekkora biztosítási összeget fizet a biztosító?BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG
Csonttörés esetén 3 000 Ft
Baleseti halál esetén 200 000 Ft
Balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén 1-9% mértékig 3 000 Ft
10-29% mértékig 50 000 Ft
30-100% mértékig 300 000 Ft biztosítási összegnek az egészségkárosodás (rokkantság) fokával megegyező százaléka

Bővebb tájékoztatás a hét minden napján a 24 órán át helyi tarifával hívható általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon kapható:  36 (1) 465-3745. 


Hogyan jelentheti be szolgáltatási igényét?Szolgáltatási igényét a leggyorsabban online vagy személyesen, az igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével a Generali Biztosító Zrt. kijelölt ügyfélszolgálatain intézheti az alábbiakban ismertetett módokon. 

A Generali Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 8-20 óra között várja ügyfelei hívásait a +36 1 452 3333 telefonszámon is.


Ha  a személyes szolgáltatási igénybejelentést választja, kérjük, hogy a kitöltött  az igénybejelentő 
nyomtatványt  ("Az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás szolgáltatási igénybejelentő") az esetleges  mellékletekkel (orvosi dokumentációk másolatai) együtt juttassa el

  • a lakóhelyéhez legközelebb lévő Generali Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatra, vagy
  • a +36 1 451 3857-es faxszámra, vagy 
  • a Generali Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888. címre, vagy
  • elektronikusan a generali.hu@generali.com email címre.

A 2019. december 31-ig bekövetkezett biztosítási eseményekre a szolgáltatási igényt a Generali Biztosító Zrt.-nek kell benyújtani. 

A 2020. január 01. napjától bekövetkezett balesetekre vonatkozó kárbejelentéseket a Generalinak nem áll módjában átvenni.A szolgáltatási igények bejelentésével kapcsolatban az új biztosító elérhetőségeiről  rövidesen tájékoztatást adunk. A 2020. január 1. napját követően bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos bejelentéseket a Uniqua Biztosító fogadja és rendezi. Államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás - 2018.09.28. szerződésmódosítás

Letöltés

176 kB