Generali MyPlan klasszikus nyugdíjbiztosítás

A jövő kiszámítható

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS ÉS GONDTALAN NYUGDÍJAS ÉVEK

Kösse meg nyugdíjbiztosítását 2020. december 31-ig, és legyen Öné a 500 db Huawei Band 4 Pro aktivitásmérő egyike!


ÖNNEK AJÁNLJUK A GENERALI MYPLAN NYUGDÍJBIZTOSÍTÁST, HA:


  • még legalább 10 éve van hátra a nyugdíjig, és szeretné időben elkezdeni a takarékoskodást,
  • kiegyensúlyozott, nyugodt öregkorra vágyik, és ösztönzésre van szüksége a rendszeres megtakarításhoz,
  • inkább kockázatkerülő, és nem szeretne megtakarításai rendszeres befektetésével foglalkozni,
  • a gondtalan nyugdíjas évekre történő takarékoskodás mellett egy nem várt esemény, tragédia esetén is gondoskodni szeretne saját vagy családja anyagi biztonságáról!

ÖNNEK IS SZÜKSÉGE LEHET AZ ÖNGONDOSKODÁSRA

A magyar társadalom fokozatosan elöregszik, ami komoly kihívások elé állítja a nyugdíjrendszert, így valószínűleg Önnek is szüksége lesz öngondoskodásra. A Generali MyPlan nyugdíjbiztosítással anyagi alapokat teremthet a gondtalan nyugdíjas évekhez. Kérjen visszahívást, és munkatársunk segít!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.

20%-OS ADÓJÓVÁÍRÁS

Adója egy részéből gyarapítsa nyugdíjcélú megtakarítását! Használja ki az adójóváírás lehetőségét!

Nyugdíjcélú megtakarítását 20%-os adójóváírással (max. évi 130 000 Ft-tal) növelheti, méghozzá nemcsak a befizetett rendszeres díjak, hanem a rendkívüli díjak után is.


melyek a főbb előnyei?

•  Segítségével anyagi alapokat teremthet nyugdíjas éveire.
•  A rendszeres és a rendkívüli befizetés után is igényelhet 20% adójóváírást, évente max. 130 000 Ft-ig. 
•  Céljaihoz további segítséget nyújtunk a Generali MyPlan Hűségjóváírással.
•  Egy szerződés keretén belül megtakarítási lehetőséget és biztosítási védelmet is nyújtunk az Ön számára, melyet kiegészítő biztosításokkal tovább növelhet.
•  Akár 10 000 Ft-os megtakarítással is elindíthatja, és rendkívüli befizetésekkel is gyarapíthatja megtakarításait.

milyen esetekben férhet hozzá megtakarításához?

•  Ha biztosítottként eléri a biztosítás megkötésekor érvényes nyugdíjkorhatárt
•  Nyugdíjjogosultság megszerzésekor
•  39%-ot meghaladó egészségkárosodás esetén
•  A biztosított halála esetén (halál esetére egy vagy több kedvezményezettet is megjelölhet, ezzel kikerülve az örökléssel kapcsolatos procedúrákat)

miért javasoljuk?

•  A szerződéskötéskor meghatározhatja, mekkora összeget szeretne megtakarítani.
•  A megtakarítás értékállóságának megőrzése érdekében a biztosítási díj automatikusan 3%-kal növekszik.
•  Rendkívüli befizetésekkel növelheti a nyugdíjas évekre szánt megtakarítását.
•  A nyugdíjbiztosítást az állam az adójóváírás lehetőségével támogatja. Ennek összegét is rendkívüli befizetésként tartjuk nyilván szerződésén. 

KEZDJE IDŐBEN A MEGTAKARÍTÁST!


Minél hamarabb kezdi el gyarapítani nyugdíj célú megtakarítását, annál magasabb összeg fog rendelkezésére állni, hogy közelebb kerülhessen a gondtalan nyugdíjas éveihez.


Tartam  Első havi díj
 15 000 Ft 20 000 Ft  25 000 Ft
 10 év  2 383 310 Ft 3 313 973 Ft 4 312 747 Ft
 20 év 6 393 842 Ft 8 709 995 Ft 11 118 592 Ft
 30 év 12 820 802 Ft 17 342 852 Ft 21 981 059 Ft
 40 év 22 791 154 Ft 30 671 865 Ft 38 425 964 Ft

A fenti táblázat a lejáratkor (a biztosított 65 éves korában) elérhető szolgáltatási összegeket mutatja eltérő havi díjak esetén, évenkénti 3%-os díjnöveléssel, 3%-os feltételezett éves hozammal és havi fizetési ütemmel számolva, mely tartalmazza az adójóváírást és a hűségjóváírást is. A szolgáltatási összegek a fenti feltételezésekkel teljesülnek, ezekre a biztosító garanciát nem vállal.


teljesköltség-mutató Ny* (TKMny*) 10 év 15 év 20 év
 2,15% 2,12% 1,96%

Jelen termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKMNy számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
– 3%-os éves díjnövelést vettünk figyelembe.

Évának még 20 éve van a nyugdíjig, de attól tart, hogy megtakarítás nélkül jövőbeni nyugdíja  önmagában nem lesz elég az általa elképzelt életszínvonal fenntartására. Emellett családjáról is szeretne gondoskodni, ha esetleg vele valami történne. Generali MyPlan nyugdíjbiztosítással nyugodtabban tekinthet a jövőbe, hiszen havi 20 000 forintos befizetéssel kezdve, 20 év alatt akár 8 709 995 Ft-ot gyűjthet össze úgy, hogy ha vele tragédia történne, családja a biztosítási védelemnek köszönhetően azonnal pénzhez jutna.

FONTOS KÉRDÉSEK


Ha a díjfizetés folyamatos, a hűségidőszakot követően hűségjóváírásban részesül. Ez a 10. biztosítási év után történik, mértéke a biztosítási szerződés kezdeti díjától függ. A hűségjóváírás alapja az első 10 év díjainak átlaga.


 Díjsávok (Ft) Hűségjóváírás mértéke
180 000 - 239 999 50%
240 000 - 299 999 100%
300 000 - 150%
teljesköltség-mutató (TKMNy) 10 év 15 év 20 év
2,53 % 2,31%  2,07%

Az olyan életbiztosításokat, melyeket fix futamidőre köthetők, és már megkötés pillanatában rögzítésre kerül a nyugdíjcélú öngondoskodás, és megfelel a Szja törvény előírásainak,  nyugdíjbiztosításnak hívjuk.
Egy nyugdíjbiztosítás segít megalapozni a gondtalan nyugdíjas éveket, megtakarításait pedig adójóváírás formában évente maximum 130 000 Ft értékben tovább gyarapíthatja. Sőt, a kapcsolódó élet-, baleset-, egészségbiztosítási védelmet igényei szerint alakíthatja. Nyugdíjkalkulátorunk segítésével születési éve és a jelenlegi bruttó jövedelme alapján kiszámolhatja, hogy hozzávetőlegesen milyen összegű állami nyugdíjra számíthat.
A megtakarítási életbiztosítás lejárati dátuma a kötéskor érvényes nyugdíjkorhatár elérése. 

A nyugdíjbiztosítás akkor fizet, amikor az alábbi események közül az első bekövetkezik, és arról a biztosító tudomást szerez: 
  • a biztosítás megkötésekor érvényes nyugdíjkorhatár elérésekor vagy 
  • a tényleges nyugdíjba vonulás esetén vagy 
  • 39%-ot meghaladó egészségkárosodás megállapítása esetén, vagy
  • a biztosított lejárati idő előtti elhalálozása esetén.

Lehetősége van  


A legfontosabb különbség az, hogy a befektetési egységekhez kötött biztosítások esetén (unit-linked) Ön állítja össze az ún. befektetési portfóliót, azaz Ön választja ki, hogy  megtakarítása milyen eszközalapokba kerüljön. Az eszközalapok alakulásának, hozamának függvényében az életbiztosítás időtartama alatt Ön tetszőlegesen átcsoportosíthatja, átválthatja befektetési egységeit egyik eszközalapból a másikba. Ez azonban azt is jelenti, hogy a befektetési kockázatot is Ön viseli.

A klasszikus (hagyományos) nyugdíjbiztosításnál - a Bit. (2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről) rendelkezéseit figyelembe véve - a biztosító határozza meg a befektetési politikát. Ez utóbbi ugyan kiszámíthatóbb, de ennek az az ára, hogy alacsonyabb hozam várható hosszú távon. 

Akkor javasoljuk megkötni a nyugdíjbiztosítást, ha hosszú távon vállalni tudja a rendszeres díj fizetését – ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyugdíjba vonulásáig le tud mondani a biztosításba befizetett összegekről, és nyugdíjba vonulásáig nem vesz ki pénzt a biztosításból.
A szerződéskötési nyugdíjkorhatár a szerződés időpontjában érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt jelenti. Ez jelenleg 65 év – tehát ezt a lejáratkori időpontot egy későbbi, esetleges nyugdíjkorhatár-emelés sem változtatja meg. 

A tényleges nyugdíjba vonulás dátuma ettől eltérhet, bizonyos körülményektől függően Ön a 65. életéve betöltése előtt vagy után is nyugdíjba mehet. 

Az biztos, hogy a 65. életév elérésekor (hacsak nem következik be más esemény, ami kifizetéssel jár, vagy a biztosítási szerződés ezen időpontot megelőzően egyéb ok miatt nem szűnik meg) a nyugdíjbiztosításban megtakarított összeg kifizetésre kerül.

Jelenleg, 2020-ban az öregségi nyugdíjkorhatár 65 év.


Bármely 18-64 éves kor közötti személy köthet nyugdíjbiztosítást. A nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó adójóváírásra csak az a szerződő jogosult, aki az adott adóévben fizet összevonandó jövedelmet terhelő SZJA-t.
Az adójóváírás a nyugdíjbiztosítás szerződőjének az adóról való rendelkezés lehetőségét jelenti. Ön, mint szerződő által az adóévben befizetett díj (ideértve az eseti/rendkívüli díjat is, kivéve a kiegészítő biztosítások díját) 20 %-áról, de legfeljebb 130 000 Ft-ról tehet nyilatkozatot, feltéve, hogy megfizetett adója ezt lehetővé teszi.

Ha Ön önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és/vagy nyugdíj-előtakarékossági befizetései alapján is rendelkezik adó kiutalásáról, akkor a kiutalandó adó összeg együttesen sem haladhatja meg az adóévben a 280 000 forintot. 

A nyugdíjbiztosítása alapján jóváírandó összeget az adóévet követő évben az adóhatóság a biztosító számlájára utalja, majd a biztosítónk jóváírja az Ön Generali nyugdíjbiztosítási szerződésén.
A kedvezmény – az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan – az adóról való rendelkezés lehetőségét jelenti. Az Ön által az adóévben befizetett díj (ideértve az eseti/rendkívüli díjat is, kivéve a kiegészítő biztosítások díja) 20 %-áról, de legfeljebb 130 000 Ft-ról tehet nyilatkozatot, feltéve, hogy megfizetett adója ezt lehetővé teszi. (Ha a nyugdíjbiztosítás mellett nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) és/vagy önkéntes pénztárak esetében is rendelkezhet adójáról, akkor együtt legfeljebb 280 000 Ft-ot igényelhet vissza.) A megjelölt összeget az adóévet követő évben az adóhatóság a biztosító számlájára utalja, majd a biztosító jóváírja az Ön nyugdíjbiztosítási szerződésén.
Az adóhatóság által kiutalt teljes összeget 20%-kal növelten vissza kell fizetnie:
  • Ha a nyugdíjbiztosítás nem a feltételekben megjelölt szolgáltatással szűnik meg (ide értve a részvisszavásárlást, akkor is, ha az eseti/rendkívüli díjból történik).
  • Ha a biztosítási szerződést úgy módosítják, hogy a továbbiakban már nem minősül nyugdíjbiztosításnak.
A visszafizetési kötelezettség Önt terheli, de ezt a biztosítónak kell az Önt megillető összegből levonni, vagy ha ez valami miatt nem lehetséges, azt az adóhatóság részére Önnek kell megfizetnie. Akkor javasoljuk megkötni a nyugdíjbiztosítást, ha hosszú távon vállalni tudja a rendszeres díj fizetését, illetve nyugdíjba vonulásáig le tud mondani a biztosításba befizetett összegekről, és nyugdíjba vonulásáig nem vesz ki belőle pénzt.

A KID dokumentum alkalmazását egy európai uniós rendelet teszi kötelezővé a megtakarítási életbiztosítási termékre. A dokumentum segítséget nyújt az adott termékkel kapcsolatos tájékozódáshoz, az egységes szerkezet pedig lehetőséget ad arra is, hogy a különböző megtakarítási termékek összehasonlíthatóak legyenek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a KID egy szerződéskötés előtti tájékoztató dokumentum és nem a konkrét szerződést mutatja be. A bemutatás minta-jellege teszi lehetővé a különböző termékek összehasonlítását, ugyanakkor a konkrét szerződés több vonatkozásban is eltérhet ettől a mintától. 

Ismerje meg a MABISZ által készített összeállítást a KID dokumentum kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdésekről! 
 

letölthető dokumentumok

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Generali MyPlan (UG22) klasszikus nyugdíjbiztosítás Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

Generali MyPlan (UG22) klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei

Generai MyPlan (UG22) klasszikus nyugdíjbiztosításhoz kiegészítő biztosítások különös feltételei

Generali MyPlan (UG22) klasszikus nyugdíjbiztosítás Termékbemutató

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF18)