teszünk a közösségekért

Fenntarthatóság, Felelősség, Közösség, Környezettudatosság.

generali-tarsadalmi-felelossegvallalas
A Generali számára a fenntarthatóság 2019-től a stratégiai üzleti működés része. 

Célunk, hogy tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét, e szellemben cselekszünk nap, mint nap. Fontosnak tartjuk ezért, hogy hatékonyan hozzájáruljunk egy egészségesebb, ellenállóbb és fenntarthatóbb társadalom létrehozásához. Mi, a Generalinál ezt tekintjük küldetésünknek, időtálló értéket teremtve.

Célunk, hogy megértsük és alkalmazkodjunk a jelen igényeihez anélkül, hogy korlátozzuk a jövő generáció lehetőségeit. Víziónk, hogy elősegítsük a fenntartható fejlődést, növeljük a bizalmat a Generali iránt, és piacainkon a fenntarthatóság élvonalában legyünk.

FENNTARTHATÓSÁGJövőképünket a következőkre alapozzuk:

Fenntartható működésre törekszünk mindennapos tevékenységeinken keresztül azzal, hogy:

  • meghallgatjuk az érintetteket és elvárásaikat figyelembe vesszük döntéshozatalunk során, hisz így tudjuk kezelni a társadalmi és környezeti kockázatokat,
  • az információkat tudássá alakítva globális tendenciákkal foglalkozunk, és olyan megoldásokra törekszünk, amelyek összhangban állnak a fenntartható fejlődési célokkal,
  • átláthatóak vagyunk: nyíltan kommunikáljuk, hogy milyen előrehaladást értünk el a társadalmi és környezeti problémák megoldása terén.

Teszünk a közösségekért a napi működésünkön túl is azzal, hogy:


  • stratégiai szempontok mentén cselekszünk, mobilizálva cégcsoportunk szakértelmét, erőforrásait és hálózatait a társadalom legégetőbb problémáinak kezelésére
  • támogatási láncokat hozunk létre, ahol az emberek egymást segítik,
  • az eredményekre összpontosítva megfogható és mérhető hatást érünk el.
A Generali Csoport magyarországi tagjai klímatudatos és energiatakarékos módon működésre törekszenek: papírhasználatunkat belső és külső folyamataink digitalizációja révén folyamatosan csökkentjük, nyomtatáshoz kizárólag olyan papírt használunk, mely igazolhatóan környezetkímélő erdőgazdálkodásból származik. Műszaki berendezéseink beszerzésekor elsőszámú kritériumként tartjuk szem előtt az energiatakarékosságot, épületeinket korszerű világítással, szelektív hulladékgyűjtéssel és napkollektorokkal üzemeltetjük.

FELELŐSSÉGFelelős szolgáltatóként felismertük, hogy tevékenységünket ügyfeleink a szerint is értékelik, mennyire biztosítunk kiszámítható és stabil szolgáltatásokat, hiszen hosszú távú és megalapozott pénzügyi döntéseiket tudatos fogyasztóként egy olyan vállalatra bízzák, amely elkötelezett híve a törvényi megfelelőségnek és etikus üzleti folyamatoknak, kiemelten figyel ügyfélkapcsolatai minőségére, fogyasztói elégedettségére, a megfelelő tájékoztatásra és az adatvédelemre.


Felelős működésünkhöz számtalan tényező hozzájárul. 


  • Az öngondoskodás és hosszú távú fejlődés fontosságát olyan termékekkel segítjük elő, mint az egészségbiztosítás, a nyugdíj előtakarékosság, vagy a zöld energiát és innovációt célzó befektetési alapok. 
  • Üzleti működésünk egyik alapelve a szabad és tisztességes verseny, az érintettjeinkkel való nyílt, pontos és naprakész kommunikáció, a felelős beszállító lánc működtetése a fair trade és az összeférhetetlenség jegyében, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint az etikai követelményrendszereknek való megfelelés.
  • Termékfejlesztési folyamatainkban jelen van a társadalmi felelősségvállalás. 

KÖZÖSSÉGTörekszünk arra, hogy mindennapi működésünk összhangban legyen társadalmi környezetünk igényeivel, és a hátrányos helyzetben lévő közösségeket támogassuk. Társadalmi szerepvállalásunk alapja a közös értékteremtés. 

Célunk, hogy társadalmi kezdeményezéseink megvalósításához munkatársaink is önkéntes segítőként járulnak hozzá, ezekbe szélesebb körben is bevonják közösségeiket, valamint kezdeményezőként is szerepet vállaljanak a Generali által zászlóra tűzött célok megvalósításáért.

A Generali Csoport aktív szerepet kíván játszani a működési területén lévő közösségek fenntartható jövőjének alakításában, hozzájárulva az érintett közösségek gazdasági, társadalmi és természeti környezetének folyamatos fejlődéséhez.

A Környezet- és klímavédelmi csoportszintű szabályzat célja, hogy a környezetvédelem elősegítése, a környezetszennyezés megakadályozása, a biodiverzitás megőrzése és védelme, illetve a klímaváltozással kapcsolatos kihívások kezelése érdekében meghatározza környezetvédelmi stratégiáját és alapelveit csoportszinten. Emellett kialakítson egy olyan keretrendszert, amely lehetővé teszi a csoport fenntartható működésének folyamatos javítását, és ezáltal hosszú távon értékteremtőként tudjon működni.

A szabályzat hatálya kiterjed a csoport tagvállalatainak valamennyi tevékenységére, a tevékenysége szerinti valamennyi országban.

Környezet- és klímavédelmi csoportszintű szabályzat

2 MB

Cselekedjünk felelősen, építsünk bizalmat – rajtunk is múlik.

Célunk, hogy tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét, e szellemben cselekszünk nap, mint nap. Fontosnak tartjuk ezért, hogy hatékonyan hozzájáruljunk egy egészségesebb, ellenállóbb és fenntarthatóbb társadalom létrehozásához. Mi, a Generalinál ezt tekintjük küldetésünknek, időtálló értéket teremtve.

Célunk, hogy megértsük és alkalmazkodjunk a jelen igényeihez anélkül, hogy korlátozzuk a jövő generáció lehetőségeit. Víziónk, hogy elősegítsük a fenntartható fejlődést, növeljük a bizalmat a Generali iránt, és piacainkon a fenntarthatóság élvonalában legyünk.

Vezetőségünk által újonnan elfogadott Fenntarthatósági Vállalások Szabályzata (Charter of Sustainability Commitments) a Generali fenntarthatósági elköteleződéseit foglalja össze és részletezi a vállalási pontokat érintettjei körében.

„A Generali célja, hogy belehelyezkedjünk a körülöttünk lévő valóságba és megértsük a társadalmunkra ható változásokat. A Charter kimondja szándékunkat, miszerint fenntartható módon szeretnénk növekedni, figyelembe véve az összes érintett érdekeit, valamint a közösséget, amelyben működünk” - nyilatkozta Gabriele Galateri di Genola.

Ezen az úton ügyfeleink, részvényeseink, munkatársaink, értékesítőink, beszállítóink és minden érintett fontos szerepet tölt be, mi pedig igyekszünk kiérdemelni a bizalmukat. Hiszünk abban, hogy mindannyian képesek vagyunk a magunk napi működésében megtalálni azokat a pontokat, melyekben hozzájárulunk kitűzött céljaink megvalósításához.


letölthető dokumentumok

A fenntarthatósági vállalások dokumentuma

Charter of Sustainability Commitments

további letölthető dokumentumok

Fenntarthatósági (ESG) politika

Átvilágítási politika

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2088 számú közzétételi rendelete (Sustainable Finance Disclosure Regulation) értelmében a pénzügyi piaci szereplők kötelesek a honlapjaikon információt közzétenni arról, hogy figyelembe veszik-e a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.  Generali Biztosító Zrt. arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy befektetési döntései során szervezeti/vállalati szinten figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat.
A fent említett közzétételi rendeletben foglalt átvilágítási politika készítéséről szóló kötelezettségének a Társaság az Átvilágítási Politika című szabályzatával tesz eleget.

Generali a Biztonságért Alapítvány

generali-gaba-logo

A nagy múltra visszatekintő Generali a Biztonságért Alapítvány küldetése támogatni a közösségeket, a családokat és a gyermekeket abban, hogy mindennapjaikat egészségben és biztonságban élhessék. 
Társadalmi felelősségvállalási tevékenysége igen szerteágazó, az élet szinte valamennyi területét érinti a megelőzéstől a gondoskodásig.  


The Human Safety Net (THSN)

generali-thsn-logo

A The Human Safety Net a Generali által életre hívott globális közösségi kezdeményezés. A Generali 24 tagországára kiterjedő mozgalma a társadalom kiemelten sebezhető csoportjainak védelmét szolgálja.

A The Human Safety Net magyarországi programja a 0-6 éves korú gyermekeket nevelő, kiszolgáltatott helyzetű családokat támogatja.