ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap

Eszközalap neve: ÁrfolyamFix 2019 árfolyamvédett eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

Kockázati szint: lejáratkor alacsony, eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén magas

Alapkezelési díj: 0,00%/év

Befektetési politika:

Az eszközalap fix lejárattal rendelkező eszközalap, melynek lejárati dátuma: 2019. június 11. Az eszközalap a portfólióját teljes egészében a SGA Société Générale Acceptance N.V. által kibocsátott és a Société Générale által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (Euro Medium Term Notes) fekteti.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (EMTN) és így az eszközalap, forintban denominált betétekbe (kockázatmentes eszközökbe), valamint különböző nemzetközi részvényekbe, indexekbe és befektetési alapokba (kockázatos eszközök) fektet.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, és ezáltal az eszközalap eszközösszetétele az aktuális piaci viszonyok alapján folyamatosan változik.
A fentiek érdekében a SGA Société Générale Acceptance N.V. létrehoz egy stratégiát, amin belül többek között a következő instrumentumokba fektethet be:
- kockázatmentes eszközök
- kockázatos eszközök.

Az eszközalap kockázatos eszközei az alábbi indexekben találhatóak:
Index neve                         Kód                Piac
SGI Wise US Vol Target          SGIXWUT        USA
SGI Wise EUR Vol Target        SGIXWIVT       Európa

Az eszközalapban a kockázatos eszközök megoszlása az alábbi:
50%  SGI Wise US Vol Target
50%  SGI Wise EUR Vol Target

A fenti indexek reprezentálják a bennük lévő kockázatos eszközök (részvények) teljesítményét. A SGA Société Générale Acceptance N.V. úgynevezett Long-Short stratégia alapján havonta változtatja az indexekben lévő részvények összetételét. A két indexbe az S&P 500 Total Return (USD) és a DJ STOXX600 PR (€) index részvényeiből kiválasztják a legjobban teljesítő 10%-ot (TOP10)  és a legrosszabbul teljesítő 10%-ot (Bottom10). A TOP10-be tartozó részvények megvásárlásra, a Bottom10-be tartozó részvények pedig eladásra kerülnek az aktuális hónapban. A két index a bennük lévő aktuális részvényekkel együttesen úgynevezett kosarat alkotnak. Évente egyszer, a megfigyelési napokon, rögzítik a kosár értékét, melyből meghatározzák az induláskori árfolyamhoz képest elért hozamot.

Megfigyelési nap: 2018. június 4.

Index neve Index értéke induláskor Index értéke a megfigyelési napon Az index jelenlegi és induláskori értékének az aránya A teljes kosár induláskori árfolyamához képest elért hozama A teljes kosár induláskori árfolyamához képest elért hozamának 125%
SGI Wise US Vol Target (50%) 99,115

79,87

0,8058 3,41% 4,27%
SGI Wise EUR Vol Target (50%) 91,296 115,26 1,2625

Mivel sem a korábbi megfigyelési napokon (2010. június 2., 2011. június 2. és 2012. június 4., 2013. június 3., 2014. június 2., 2015. június 2., 2016. június 2. és 2017. június 2., 2018. június 4.) meghatározott hozam 125%-a, sem a 2019. június 3-ai megfigyelési napon meghatározott hozam 125%-a (4,27%) nem haladja meg a 40%-ot, így a lejáratkori vételi árfolyamra vonatkozó garancia nem emelkedik, marad továbbra is 1,4 Ft/egység.

 

Az eszközalap utolsó értékelési napja: 2019. június 3.
Az utolsó értékelési nap és a lejárat napja közötti értékelési napokra a 2019. június 3-ai árfolyam lesz érvényes.

Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik befektetéseiket kevésbé kockázatos eszközökben akarják tudni.

Megfigyelési nap(ok): 2010/06/02; 2011/06/02; 2012/06/04; 2013/06/03; 2014/06/02; 2015/06/02; 2016/06/02; 2017/06/02; 2018/06/04; 2019/06/03

Referenciaindex: Az eszközalaphoz befektetési politikájából adódóan nem rendelhető referenciaindex.

Eszközalap indulása: 2009. június 1.

Ajánlott befektetési időtáv: Javasolt a megvásárolt befektetési egységeket – a speciális lejárati árfolyam meghatározási módszer előnyeinek kihasználása érdekében – az eszközalap lejáratáig megtartani.

Hozamelvárás: ***

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: nincs

Garancia szint: 1,4 Ft

Kibocsátói garancia:

A SGA Société Générale Acceptance N.V. biztosítja, hogy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (EMTN) teljes futamideje alatt kibocsátói kötelezettségeit vállalja, amely kötelezettségek magukban foglalják azt, hogy az Euro Medium Term Notes lejáratkori vételi árfolyama 1,40-nél nem lehet alacsonyabb.
Továbbá, amennyiben a megfigyelési napokon meghatározott hozamok közül a legnagyobb 125%-a meghaladja a 40%-ot, lejáratkor ez a magasabb árfolyam kerül kifizetésre hozamként. Lejárat elõtti visszavásárlás esetén a garancia nem érvényes, a kifizetések az aktuális napi árfolyam figyelembevételével történnek.

Árfolyamvédelem: van

Az eszközalap lejáratkori vételi árára vonatkozóan a biztosító a fentiek szerinti kibocsátói garanciára tekintettel árfolyamvédelmet biztosít. Az eszközalap lejárata előtt a befektetések vételi árára nem áll fenn az árfolyamvédelem.

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Kockázat típusa Szint Kockázat típusa   Szint
Adószabályok változásának kockázata 3 Koncentrációs kockázat 3
Árukockázat 1 Likviditási kockázat 3
Devizaárfolyam-kockázat 1 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 2 Ország,gazdasági- és politikai kockázat 3
Ingatlankockázat  1 Partner kockázat 2
Kamatkockázat  1 Részvénypiaci kockázat 1
Fogalommagyarázatunkhoz kattintson ide!

1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

Trendfigyelő szolgáltatás: Ehhez az eszközalaphoz nem kapcsolódik Trendfigyelő szolgáltatás.

További információk: Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató: A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések (eszközalap) nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
Bár az eszközalap fő célkitűzései között az uniós kritériumoknak megfelelő környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása nem jelenik meg, és a kritériumok alapján nem minősülnek fenntartható befektetésnek, a Generali Biztosító Zrt. fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a vállalati stratégia egyik kiemelt fundamentuma.
További részletes információ az adott befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz tartozó „Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató” című dokumentumban, illetve a Generali Biztosító Zrt. Fenntarthatósági (ESG) politikájában található.

 

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
-
Elmúlt egy év hozama
-
A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra, illetve a mögöttes befektetési eszközökre vonatkozó adózási szabályok a jövőben változhatnak, így számolni kell az adópolitikai változások lehetőségével.
Az árukockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is) árában bekövetkező lehetséges változás.
A forint árfolyamának változása hat az eszközalapokban lévő devizában kibocsátott eszközök forintban kifejezett árfolyamértékére (a forint erősödése esetén az árfolyam csökken, gyengülése esetében pedig nő). Szélsőséges esetben valamely eszköz forintban kifejezett értéke annak ellenére is csökkenhet, hogy saját devizájában kifejezett értéke emelkedett.
Az eszközalapokban lévő értékpapírok kibocsátói kedvezőtlen esetekben rossz gazdasági helyzetbe kerülhetnek, szélsőséges esetben csőd-, vagy felszámolási eljárás indulhat ellenük. Mindez, valamint egyéb társasági események kedvezőtlenül befolyásolhatják az általuk kibocsátott értékpapírok, így az eszközalap árfolyamát is.
Az ingatlanpiaci tendenciákból adódó leértékelődések kockázata.
A mindenkori kamatszint befolyásolja a már kibocsátott kamatozó értékpapírok értékét. A kamatszint kedvezőtlen változása (emelkedése) a kamatozó eszközök aktuális értékét csökkentheti, ami negatív hatással lehet a kamatozó eszközöket tartalmazó eszközalapok teljesítményére.

Minél hosszabb az értékpapír hátralévő futamideje, annál erősebben reagál a piaci változásokra.
Annak a kockázata, hogy az eszközalapok által végrehajtott befektetések jelentős mértékben egy bizonyos eszközkategóriára vagy egy adott piacra koncentrálódnak.
Az eszközalapokban lévő befektetési eszközök kiválasztásánál az eszközök likviditása, a jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottsága elsődleges szempont.

Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a mögöttes befektetési eszközök értékesítésére csak kedvezőtlen árfolyamon, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik lehetőség.
A működési kockázat az egyes intézmények működtetésében vagy ellenőrzésében emberi, számítástechnikai vagy ellenőrzési hiba miatt lehetséges veszteség.
Az egyes kormányok politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az eszközalapokban lévő befektetések árfolyamának alakulására és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok időről időre az eszközalapok portfólióiban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tőkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is.

Az eszközalapok teljesítményét különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása, valamint a kamatszint.

Az Európán kívüli országokban történő befektetések esetében nem szokványos kockázatként jelentkeznek az európai jogi, közgazdasági környezettől eltérő kockázatok.
Amennyiben az eszközalap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek, vagy nem tudnak eleget tenni maradéktalanul, az hátrányosan befolyásolhatja az eszközalap teljesítményét.
A részvényekbe és részvénytípusú eszközökbe is fektető eszközalap értékét a gazdasági, politikai, piaci és kibocsátó specifikus változások befolyásolják. Az ilyen változások a kibocsátó konkrét teljesítményétől függetlenül hátrányosan is érinthetik az értékpapírokat. Ennek megfelelően a részvények és a részvénytípusú befektetések árfolyama jelentősen ingadozhat, ami főleg rövid távon mérsékelheti az eszközalap értékét.

A biztosító a fenti kockázati típusokon túl működése során figyelembe veszi a jogi kockázatokat, amely az új piaci innovációk és a szabályozás nem egy ütemben történő fejlődéséből származik. A biztosító csak olyan ügyleteket köt, amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség.