Global I kötvény domináns eszközalap

Eszközalap neve: Global I kötvény domináns eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: euró

Kockázati szint: alacsony

Befektetési politika:

Az eszközalap befektetési célja, hogy alacsony részvénypiaci kockázatvállalás mellett (a megcélzott részvényarány 20%), megfelelően diverzifikált portfólió kialakításával hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. A dinamikus alapkezelés során az eszközalapban az egyes tőkepiaci szegmensek portfólión belüli aránya a hozam maximalizálására törekedve folyamatosan a mindenkori piaci helyzethez és a várakozásokhoz igazodva változik, és ennek megfelelően az eszközalap összetétele szükség szerint módosul. Az eszközalap átlagosan pénzeszközeinek 20%-át Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legbiztosabb jövedelemtermelő-képességgel, illetve kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező, magas piaci kapitalizációjú társaságainak tőzsdén jegyzett részvényeibe, 80%-át az említett régiók állampapírjaiba, vállalati és egyéb kötvényeibe, pénzpiaci eszközeibe fekteti.

Az eszközalap aktív befektetési stratégiát folytat, melynek következtében a portfólió részvény összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a referenciaindex összetételétől. A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázat kiszűrése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet.

Az eszközalap mindenekelőtt azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik konzervatív növekedésű, alacsony ingadozású, mégis vonzó befektetési potenciált jelentő lehetőséget keresnek.


Eszközök Befektetési limitek
minimum
maximum
Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények, EGT-állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési alapok befektetési jegyei
60%
95%
Hazai és nemzetközi részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, köztük tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF)
5% 40%

Földrajzi kitettség: globális 

Szektoriális kitettség:
nem értelmezhető 

Devizális kitettség: HUF, EUR, USD 

Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Referenciaindex: 60% Euro MTS 5-7 Year Index, 15% Euro MTS 1-3 Year Index, 10% S&P 500 Index, 10% Eurostoxx 50, 5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU

Eszközalap indulása: 2020. február 6.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 3-5 év

Hozamelvárás: **

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Adószabályok változásának kockázata 2 Koncentrációs kockázat 2
Árukockázat 1 Likviditási kockázat 2
Devizaárfolyam-kockázat 2 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 2 Ország, gazdasági- és politikai kockázat 2
Ingatlankockázat 1 Partnerkockázat 2
Kamatkockázat 5 Részvénypiaci kockázat 3
1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

További információk:

Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató: A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések (eszközalap) nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
Bár az eszközalap fő célkitűzései között az uniós kritériumoknak megfelelő környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása nem jelenik meg, és a kritériumok alapján nem minősülnek fenntartható befektetésnek, a Generali Biztosító Zrt. fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a vállalati stratégia egyik kiemelt fundamentuma.
További részletes információ az adott befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz tartozó „Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató” című dokumentumban, illetve a Generali Biztosító Zrt. Fenntarthatósági (ESG) politikájában található.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
2,41%
Elmúlt egy év hozama
-5,85%