Globális abszolút hozam eszközalap

Eszközalap neve: Globális abszolút hozam eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

Kockázati szint: közepes

Befektetési politika:

Az eszközalap célja a hazai pénzpiaci hozamok feletti tőkenövekmény elérése korlátozott kockázatvállalás mellett, középtávon. A cél eléréséért az eszközalap abszolút hozam stratégiát folytat. Az eszközalap a befektetések összetételét egy rendkívül széles, több eszközosztályt és gyakorlatilag minden régiót magába foglaló befektetési palettáról alakíthatja ki. A portfólióban a pénz- és kötvénypiaci eszközökön kívül részvénypiaci eszközök, árupiaci befektetések, devizák, valamint származtatott eszközök is lehetnek, regionális megkötések nélkül. Az abszolút hozam stratégia megvalósítása érdekében az eszközalapban a kockázatos pozíciók felvételére csak akkor kerül sor, ha az adott eszköz(ök)től rövid- illetve középtávon a hazai pénzpiaci hozamokat érdemben meghaladó teljesítményre lehet számítani, figyelembe véve a felvállalt többletkockázatot. A portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya jellemzően 0-50% között alakul.

A kockázati szintekre fordított kiemelt figyelem és veszteség-minimalizálás aktív portfóliómenedzseléssel párosul. Az eszközalap befektetési célterülete globális. Az eszközalap minden környezetben pozitív hozam elérésére törekszik, de a részvénypiacokon csak vételi pozíciókat vehet fel, így adott időszaki teljesítménye erősen függ az aktuális tőkepiaci hangulattól. A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos eleme a teljesítménynek, ugyanakkor az eszközalap a devizakockázat kiszűrése érdekében devizafedezeti ügyleteket is köthet.

Az eszközalap mindenekelőtt azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek és egy jól diverzifikált befektetési lehetőséget keresnek.

Eszközök Befektetési limitek
minimum
maximum
Bankbetétek, hazai és külföldi állampapírok, banki, jelzálog-hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvények, hazai és nemzetközi részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, köztük tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF), árupiaci instrumentumok
0%
100%

Földrajzi kitettség: globális 

Szektoriális kitettség:
nem értelmezhető 

Devizális kitettség: HUF, EUR, USD 

Az eszközalap portfóliójában időszakos jelleggel előfordulhatnak a feltüntetett devizális kitettségtől eltérő devizájú instrumentumok is, pl. CHF, CZK, GBP, PLN, RON.

Referenciaindex: 100% RMAX Index

Eszközalap indulása: 2020. február 6.

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 2-3 év

Hozamelvárás: ***

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Adószabályok változásának kockázata 2 Koncentrációs kockázat 3
Árukockázat 3 Likviditási kockázat 3
Devizaárfolyam-kockázat 3 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 3 Ország, gazdasági- és politikai kockázat 3
Ingatlankockázat 1 Partnerkockázat 2
Kamatkockázat 3 Részvénypiaci kockázat 3
1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

További információk:

Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató: A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések (eszközalap) nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
Bár az eszközalap fő célkitűzései között az uniós kritériumoknak megfelelő környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása nem jelenik meg, és a kritériumok alapján nem minősülnek fenntartható befektetésnek, a Generali Biztosító Zrt. fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a vállalati stratégia egyik kiemelt fundamentuma.
További részletes információ az adott befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz tartozó „Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató” című dokumentumban, illetve a Generali Biztosító Zrt. Fenntarthatósági (ESG) politikájában található.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
2,18%
Elmúlt egy év hozama
6,63%