Rövid kötvény eszközalap

Eszközalap neve: Rövid kötvény eszközalap

Nyilvántartás pénzneme: magyar forint

Kockázati szint: alacsony

Befektetési politika:

Az eszközalap befektetési célja, hogy alacsony kamatkockázattal rendelkező pénzpiaci eszközökbe történő befektetéssel viszonylag egyenletes pénzpiaci teljesítményt érjen el. Ennek érdekében az eszközalap pénzeszközeit 65-100%-ban magyar állampapírokba, állami garanciával ellátott vállalati kötvényekbe, maximum 30%-ban magyarországi székhelyű hitelintézetnél elhelyezett látra szóló és rövid lejáratú (1 hetestől a 6 hónaposig tartó) lekötött betéti pénzeszközbe és maximum 5%-ban magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek által kibocsátott kötvényekbe fekteti, szem előtt tartva az állampapírokból eredő likviditást és kiszámíthatóságot. Az eszközalap hátralevő átlagos futamideje maximum 1 év. Az eszközalap a nem forintban denominált eszközök árfolyamkockázatának kizárása céljából fedezeti ügyleteket köthet.

Az eszközalap befektetési politikájának legfőbb célkitűzése olyan portfólió-összetétel kialakítása, amely mind rövid, mind közép távon versenyképes alternatívája a banki betéteknek, valamint a folyószámlához kötött megtakarítási formáknak.
Az eszközalap összetétele és jellemzői miatt mindenekelőtt az átmeneti biztonságot keresők figyelmébe ajánlott.Eszközök Befektetési limitek
minimum
maximum
Magyar Állampapírok, állami garanciával ellátott vállalati kötvények
65%
100%
Pénzintézeti betét  0% 30%
Gazdálkodó szervezetek kötvényei  0% 5% 

Földrajzi kitettség: hazai

Szektoriális kitettség: nem értelmezhető

Devizális kitettség: HUF, EUR, USDReferenciaindex: 100% RMAX Index

Eszközalap indulása: 2020. február 6.

Ajánlott befektetési időtáv: 6 hónap

Hozamelvárás: *

Tőke-/ hozamgarancia: nincs

Tőke-/ hozamvédelem: nincs

Az eszközalap kapcsán felmerülő kockázatok:

Adószabályok változásának kockázata 2 Koncentrációs kockázat 3
Árukockázat 1 Likviditási kockázat 2
Devizaárfolyam-kockázat 1 Működési kockázat 2
Értékpapír-kibocsátókkal szembeni kockázat 2 Ország, gazdasági- és politikai kockázat 2
Ingatlankockázat 1 Partnerkockázat 2
Kamatkockázat 3 Részvénypiaci kockázat 1
1:Nem jellemző/nagyon alacsony, 2:alacsony, 3:közepes, 4:magas, 5:nagyon magas

További információk:

Az eszközalap jövőbeni teljesítményét befolyásoló piaci folyamatok megismeréséhez a befektetési kockázatok leírásának áttekintése javasolt, az eszközalapra jellemző kockázatok fenti táblázatban bemutatott mértékeinek figyelembevétele mellett.

Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató: A pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések (eszközalap) nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
Bár az eszközalap fő célkitűzései között az uniós kritériumoknak megfelelő környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása nem jelenik meg, és a kritériumok alapján nem minősülnek fenntartható befektetésnek, a Generali Biztosító Zrt. fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a vállalati stratégia egyik kiemelt fundamentuma.
További részletes információ az adott befektetési egységhez kötött életbiztosításhoz tartozó „Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató” című dokumentumban, illetve a Generali Biztosító Zrt. Fenntarthatósági (ESG) politikájában található.

Eszközalap árfolyama és nettó eszközértéke

Év elejétől számított hozam (nem évesített)
1,88%
Elmúlt egy év hozama
9,56%