Rendkívüli ügyféltájékoztató


Biztosítóként, az élethosszig tartó partneri törekvésünknek megfelelve a krízishelyzetekben is szeretnénk szűkebb és tágabb közösségeink mellett állni, és tevőlegesen hozzájárulni ahhoz, hogy lehetőségeink szerint mérsékeljük a helyzet hatásait.
 

Mit tesz a nemzetközi Generali?


A nemzetközi Generali Csoport szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és a működésére, a pénzügyi piacokra gyakorolt hatásokat.
A nemzetközi Generali Csoport 3 millió eurót adományoz menekültprogramok támogatására. Ezenkívül nemzetközi, a The Human Safety Net elnevezésű programban nemzetközi munkavállalói adománygyűjtéssel támogatja az UNICEF munkáját. 
A nemzetközi vállalatcsoport:
  • bezárja moszkvai képviseletét
  • lemond az orosz Ingosstrakh Biztosító igazgatótanácsában betöltött pozícióiról, amelyben 38,5%-os kisebbségi részesedéssel rendelkezik. Ennek eredményeként a Generalinak nincs befolyása annak működésére
  • a Europ Assistance felszámolja oroszországi tevékenységét

A nemzetközi Generali csekély orosz befektetési és biztosítási kitettsége folyamatos értékelés alatt áll, és teljes mértékben megfelel az összes vonatkozó szankciónak.

 

Mit tesz a Generali Biztosító?


Hazánkban a Generali Biztosító likviditása és tőkehelyzete jelenleg is stabil. 
A magyar Generali Csoport az élethosszig tartó partneri törekvésünknek megfelelve az ukrajnai krízis kapcsán folyamatosan keresi azokat a pontokat, ahol segíteni tud. Szeretnénk szűkebb és tágabb közösségeink mellett állni, és tevőlegesen hozzájárulni ahhoz, hogy mérsékeljük a helyzet hatásait. 
Ezért cégcsoportunk nevében a Generali a Biztonságért Alapítvány 10-10-10 millió forinttal támogatja a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. 
Munkatársaink adománygyűjtéssel vagy pénzadománnyal járulnak hozzá a támogatáshoz.
 

A Generali befektetési döntései


A pénz- és tőkepiaci első reakciók erősek. A kockázatkerülés a régiónkat fokozottabban érintette, ezért a közép-kelet-európai piacokon nagyobb visszaesések látszódnak jelenleg, mint a fejlett nyugati tőzsdéken.
Szigorú kockázatkezelési politikával dolgozunk, a kockázatos eszközök kitettségét korábban csökkentettük a portfóliókban, így az óvatos befektetési stratégiát folytatjuk a jelenlegi helyzetben is. Az eseményeket folyamatosan követjük, értékeljük és megtesszük a piac által indukált módosításokat a portfóliókban. 
 
Ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva azt javasoljuk, hogy a kialakult helyzet miatti félelemből ne hozzanak a hosszú távú befektetésekre vonatkozó esetlegesen elhamarkodott döntést.
A volatilis árfolyamváltozások miatt a kivárás indokolt, így elkerülve a hozamcsökkenés okozta átmeneti veszteség realizálását. Egy hirtelen, meggondolatlan reakció hosszú távon negatív következményekkel járhat, mert most azonnali veszteségként realizálhatja a jelenleg tapasztalható hozamcsökkenéseket.
A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében érdemes áttekinteni az aktuális portfóliókat, értékelni és esetlegesen a portfóliók átrendezéséről vagy a kivárásról, valamint a jövőben fizetendő rendszeres díjak felosztási arányáról döntést hozni. A döntésben segítséget jelenthetnek a honlapunkon időszakosan megjelenő aktuális piaci információk, az eszközalapok árfolyam alakulásának rendszeres figyelése, a honlapunkon elérhető portfólióajánló, valamint a biztosítási tanácsadóinkkal történő konzultáció. 
Azon ügyfeleinknek, akik a következő pár hónapban lejáró befektetési egységekhez kötött életbiztosítással rendelkeznek, javasoljuk, hogy az elérési szolgáltatás igénylése előtt tekintsék át portfóliójukat és mérlegeljék a szerződés meghosszabbításának lehetőségét, amennyiben a biztosítási szerződési feltételek azt lehetővé teszik. A meghosszabbítással elkerülhető a lejáratkori esetlegesen alacsonyabb árfolyamok következtében történő azonnali veszteség realizálása.
 

Élet-, baleset- és egészségbiztosítások


A hatályos élet-, baleset- és egészségbiztosítási feltételeink szerint Társaságunk kockázatviselése nem terjed ki – egyebek mellett - azokra az eseményekre, amelyek oka közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben háború vagy harci cselekmény.

Gépjármű-biztosítások 


Gépjármű-biztosításaink esetében az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt Társaságunk kockázatviselése nem terjed ki – egyebek mellett - azokra az eseményekre, amelyek oka közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben háború vagy harci cselekmény. 

Utasbiztosítások


Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt a Konzuli Szolgálat 02.24-én Ukrajnát az utazásra nem alkalmas biztonsági kategóriába sorolta. A Generali Biztosító által közvetített hatályos utasbiztosítási feltételek szerint a biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek oka közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben háború vagy harci cselekmény. A korlátozás mind a 2022.02.24-én fennálló, mind pedig az ezt követően megkötött, Ukrajnát érintő úti célra létrejött utasbiztosításokra vonatkozik.
Tekintettel arra, hogy a háborús helyzettel összefüggésben bevezetett nemzetközi szankciók, valamint a légtér- és egyéb korlátozások miatt a Biztosító által vállalt szolgáltatások megfelelő minőségben történő teljesítése nagy mértékben bizonytalanná vált, az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) úgy döntött, hogy 2022.03.06-tól kezdődően további módosításig Oroszországra és Fehéroroszországra kiterjedő területi hatállyal utasbiztosítási szerződés nem köthető. A biztosítási feltételektől eltérő korlátozás a biztosítási szerződésben (biztosítási kötvényen) záradékban szerepel.

Bővebb információt a https://eub.hu/ oldalon talál. 

Assistance szolgáltatások


Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy Ukrajnában a háborús helyzet miatt, Oroszországban és Fehéroroszországban pedig az ezen országokat sújtó nemzetközi szankciók miatt a biztosítási termékekhez kapcsolódó, assistance jellegű szolgáltatások szervezése sem garantálható.
 
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú, 2022. március 2-án kelt és ugyanezen a napon kézbesített határozatával visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” (továbbiakban: Bank) tevékenységi engedélyét egyúttal elrendelte végelszámolását. A végelszámolás kezdő időpontja 2022. március 2. napja.


Csoportos hitelfedezeti biztosítások


Fontos kiemelni, hogy a bank és a biztosító közötti csoportos biztosítási szerződések jelzáloghitel (SB-JZH-1) és személy kölcsön szerződéshez (SB-SZK-1 és SZB-SZK-2) kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosítások vonatkozásában jelenleg is érvényben vannak. A biztosítási fedezetéről és a biztosító Önnel kapcsolatos kockázatviseléséről a generali.hu@generali.com email címre küldött levélben kérhet tájékoztatást a biztosítótól. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Sberbank jelenlegi működése nem indokolja, hogy a hitelfedezeti biztosítását felmondja. Önnek természetesen jogában áll ezen döntést meghozni, a vonatkozó biztosítási feltételekben leírtaknak megfelelően, és a biztosító mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa az Ön kérését a bankhoz/végelszámolóhoz.

Amennyiben a csoportos hitelfedezeti biztosítása felmondása mellett dönt, azonban szeretne egyénileg megfelelő biztosítási fedezetről gondoskodni, akkor ajánljuk figyelmébe ezt az oldalunkat, ahol fel tudja venni kollégáinkkal a kapcsolatot, akik segítenek megtalálni Önnek a megfelelő biztosítási védelmet.

A csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződések díjfizetője a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”, emiatt a biztosító a biztosítási szolgáltatási díj rendezésével kapcsolatban a bankot, illetve annak képviselőit keresi meg. Kérjük, hogy a biztosítási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatos lehetőségekről közvetlenül a bank hivatalos elérhetőségein érdeklődjön. Csoportos hitelfedezeti biztosítási konstrukcióban sajnos nem áll módunkban egyéni befizetéseket kezelni, kérjük díjfizetési szándékával kapcsolatban keresse a Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”-t a hivatalos elérhetőségeken.


Bankszámlához, folyószámlához, keretjellegű hitelekhez kapcsolódó biztosítások


A Banktól kapott tájékoztatás értelmében a tevékenységi engedély visszavonása és a végelszámolási eljárás megindulása következtében a Bank által vezetett lakossági folyószámlák megszűntek, a keretjellegű hitelek (hitelkártya és lakossági folyószámlahitel) szintén megszűntek. 

Fentiekre tekintettel a Bank és a Biztosító között korábban fennálló 92851200800101200 kötvényszámon nyilvántartott folyószámla hitelkerethez, 92855364636881600 kötvényszámon nyilvántartott bankszámlához, 92855364636938100 kötvényszámon nyilvántartott hitelkártyához, illetve a korábbi ERGO biztosító által kötött bankszámlához kapcsolódó csoportos és egyéni kockázati életbiztosítások (mely szerződést a Generali Biztosító Zrt. állományátruházással vett át az ERGO Biztosítótól) is 2022. március 02. napjával megszűntek, tekintettel a lakossági bankszámla, hitelkártya, illetve folyószámlahitel megszűnésére. A felsorolt biztosítási szerződések megszűnése miatt a Generali Biztosító kockázatviselése ezen biztosítási szerződések vonatkozásában valamennyi biztosítottra nézve 2022. március 01. napján 24 órakor véget ért ezért az ezen dátumot követően bekövetkezett káresemények vonatkozásában a Biztosító nem teljesít szolgáltatást.

Amennyiben a megszűnt biztosítása helyett egyénileg szeretne gondoskodni kockázati életbiztosításáról, akkor ajánljuk figyelmébe ezt az oldalunkat, ahol fel tudja venni kollégáinkkal a kapcsolatot, akik segítenek megtalálni Önnek a megfelelő biztosítási védelmet.