HÁZŐRZŐ TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETBIZTOSÍTÁS - KÁRMEGELŐZÉSI AKCIÓ 2022.

Az alábbi kármegelőzési akciónk véget ért.

Lezárult kármegelőzési akciónk, mely során azok a lakóközösségek, amelyek új*, többlakásos épületbiztosítási szerződésüket 2022.02.01. és 2022.06.30. között kötötték meg nálunk 3 éves tartammal, és a szerződéskötéskor jelezték, hogy részt kívánnak venni az akcióban, kármegelőzési igazolást kaptak. A lakóközösség az akció keretein belül az éves biztosítási díj 15%-ának megfelelő értékben kapott egy Kármegelőzési igazolást. A Kármegelőzési igazolás egy, a szerződéskötéskor kiválasztott kármegelőzési szolgáltatás finanszírozására használható fel.

A Kármegelőzési igazolás értéke a többlakásos épületbiztosítás éves díjának 15%-a, amelyet az alábbi kármegelőzési és egészség-megőrzési célt szolgáló szolgáltatások egyikére lehet igénybe venni:

 • az érintésvédelmi-, villámvédelmi felülvizsgálat és az erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata
 • a lakóépület ejtővezetékei (esővíz és szennyvíz ejtővezetékek) WOMA tisztítása és kamerás állapotfelmérése
 • többlakásos épületek szellőzőrendszerének fertőtlenítése
 • többlakásos épületek lépcsőháza(i)nak fertőtlenítése
 • karbantartási terv javaslat készítése
 
A Kármegelőzési igazolást:

 • a többlakásos épületbiztosítási szerződés szerinti lakóépületen, illetve közös tulajdonú területeken és helyiségekben elvégzett munka költségeire lehet felhasználni;
 • a szerződéskötéstől számított 6 hónapig lehet beváltani, feltéve, hogy a biztosítási szerződés a Kármegelőzési igazolás igénybevételének időpontjában is folyamatos díjfizetéssel rendezett;
 • a választható 5 szolgáltatás közül csak arra vehető igénybe, amelyik kiválasztásra kerül a szerződéskötéskor.


RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL


A Kármegelőzési igazolás felhasználható az épületben található Esővíz- és szennyvíz ejtő- és alapvezetékek WOMA tisztítására és kamerás állapotfelmérésére.
 
A szolgáltatás célja a csövek átjárhatóságának és a csöveken található repedéseknek, töréseknek, anyagkimaradásoknak a feltárása, melyről szakvélemény készül.
A kamerás vizsgálatot megelőzi a WOMA tisztítás, a kezelési pontok tisztítása, mely átláthatóbbá, átjárhatóvá teszi a vezetékeket.
Szakvéleményben kiemelésre kerülnek fotóval és leírással a hibapontok (hibák, sérülések, szétcsúszások, repedések, zsírkőlerakódások, vízkő lerakódások, dugulásveszélyes állapot, gyökér benövések) vezetéken történő pontos megjelölésével. Javaslat készül a javítási technológiára.
 
A 20 évnél idősebb, elöregedett vezetékeknél fontosnak tartjuk a tisztítást és felmérést kármegelőzés szempontjából is, mivel ezek a vezetékek anyaguktól függetlenül erősen szennyezettek, mely dugulásveszélyhez, szétcsúszások, repedések falázáshoz vezethetnek és a lakóknak kellemetlenséget okoznak. Bontás nélküli technológiákkal javíthatók a vezetékek, mely időszakban a lakók otthon tartózkodhatnak, nincs falbontás. Csak a szennyvíz ejtővezetéknél kell a WC felszedésével a bekötéseknél történő bélelés megerősítésével számolni.
 
Szerződött partnerünk, a Paner Kft. országosan vállalja a kockázatviselési hely teljes körű állapotfelmérését.
Paner Kft. hétköznap 8.00 – 16.00 között hívható telefonszáma: +36 70 433 0134
e-mail címe: info@paner.hu
web: www.paner.hu

A Paner Kft. által alkalmazott Repipe Lining System technológiájával a csövek bontás nélkül teljeskörűen javíthatóak. Amennyiben a Repipe Lining System technológiájával (az állapotfelmérésen túl) javítja is a lakóközösség a hibákat, a szolgáltató a Kármegelőzési igazolás értékének megfelelő összegű engedményt ad a szolgáltatásának díjából. A Kármegelőzési igazolás nem használható fel az esetlegesen felmerülő javítási költségek megfizetésére.
A többlakásos lakóépületek érintésvédelmi, villámvédelmi, valamint erősáramú berendezéseinek felülvizsgálata a jogszabályok szerint 6 évente kötelező. A kármegelőzési igazolás felhasználható érintésvédelmi-, villámvédelmi felülvizsgálat, valamint az erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának költségeire.
A felülvizsgálatokat a kármegelőzési igazolás összegéig finanszírozzuk.
 
Szerződött partnerünk a TŰZKORONA Kft. országosan vállalja a kockázatviselési hely teljes körű érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat, valamint erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatát a kármegelőzési igazolás terhére. További költségeket nem számol fel.
TŰZKORONA Kft. hétköznap 8.00 – 16.00 között hívható telefonszáma: +36 30 317 6568
e-mail címe: tuzkorona@gmail.com
web: tuzkorona.hu
A többlakásos épületek szellőzőrendszerének fertőtlenítésén a szellőzőrendszer felső végpontjának megnyitását, a felső végponton keresztül a fertőtlenítőszer szellőztető rendszerbe juttatását és a kezelési pontok eredeti állapotának visszaállítását értjük. A szolgáltatás célja a szellőző berendezések hatékonyságának növelése, minél kevesebb koszszemcse, nyákra tapadt vírus kerüljön a lakások légterébe.
Szellőzőrendszer fertőtlenítését megelőzi a szellőzőrendszer tisztítása, csak így garantálható a teljes fertőtlenítés eredményessége.
A kockázatviselési helyen lévő szellőzőrendszer tisztítását és fertőtlenítését társaságunk csak a kármegelőzési igazolás összegéig téríti meg, az azon felüli szolgáltatási díj a lakóközösséget terheli.


Szerződött partnerünk, a Klinix Kft. országosan vállalja kockázatviselési helyen lévő szellőzőrendszer teljes körű fertőtlenítését.
Klinix Kft. hétköznap 8.00 – 16.00 között hívható
telefonszáma: +36 70 433 0134
e-mail címe: info@klinix.hu 
web: klinix.hu
A szolgáltatás a Generali szerződött partnerén kívül más cégektől is igénybe vehető.
A Kármegelőzési igazolás felhasználható a lépcsőházakban elkapható vírusfertőzést csökkentő célú, teljes fertőtlenítésre. Fontos, hogy a fertőtlenítésre használt tisztítószerek a biztonsági adatlapjaik alapján meg kell feleljenek az 1907/2006/EU rendelet (REACH) 2015/830. EU rendelet által módosított követelményeinek.
Szerződött partnerünk, a Klinix Kft. vállalja országosan kockázatviselési helyen lévő lépcsőházak teljes körű fertőtlenítését a Kármegelőzési igazolás terhére. További költségeket nem számol fel.

Klinix Kft. hétköznap 8.00 – 16.00 között hívható
telefonszáma: +36 70 433 0134
e-mail címe: info@klinix.hu 
web: klinix.hu
A karbantartás a közös tulajdonban levő ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges. Karbantartás alatt a tulajdonosok közösségét terhelő megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzésé, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréjét értjük.

A Karbantartási terv javaslat tartalmazza az épületben szükséges karbantartási munkák listáját az alábbi besorolásnak megfelelően, hibaelhárítás esetén nagyságrendi költségbecsléssel.
Karbantartási munkák besorolása:
 • hibaelhárítás, amely az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetése
 • időszerű karbantartás, amely az épület állagát veszélyeztető, de rendeltetésszerű használhatóságát lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az épületen elvégzendő egyéb javítási munkákkal együtt, de az észleléstől számítva legkésőbb hat hónapon belüli megszüntetése
 • tervszerű karbantartás, amely az épület állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében végzendő rendszeres állagmegóvási munka

Szerződött partnerünk, az ATOTAL Insurtech Kft. országosan vállalja a kockázatviselési helyen lévő biztosított épületek felmérését és a Karbantartási terv javaslat elkészítését a kármegelőzési igazolás terhére, a szolgáltatással kapcsolatban további költséget nem számol fel.
ATOTAL Insurtech Kft. hétköznap 8.00 – 16.00 között hívható telefonszáma: +36 1 433 4101
e-mail címe: info@atotalinsurtech.com
web: www.atotalinsurtech.com
 • A Kármegelőzési igazolásra elszámolni kívánt szolgáltatásról a biztosított lakóépület (lakóközösség) címére szólóan kell a számlát kiállítatni a munkát elvégző kivitelezővel.
 • A számlán a „szolgáltatás megnevezése” rovatban fel kell tüntetni a szerződéskötéskor kiválasztott, a kivitelező által elvégzett szolgáltatást.
 • A számlázott szolgáltatás teljesítési időpontjának a Kármegelőzési igazolás érvényességi időtartamára kell esnie.
   
A beváltás módja:
 1. a szolgáltatás ellenértékéről kiállított számla eredeti vagy másolati példányát,
 2. a Kármegelőzési igazolás eredeti példányát és
 3. a kezelő (közös képviselő, lakásszövetkezeti elnök, lakóközösség felhatalmazott képviselője) által aláírt teljesítésigazolás másolatát
a Kármegelőzési igazolás jogosultjaként küldje meg az alábbi címre:
 
Generali Biztosító Zrt.
Pécs
Pf. 888
7602
 
A kármegelőzési igazolás igénybevételét követően a számlán feltüntetett ellenérteket – de legfeljebb a kármegelőzési igazolás értekét – átutalással fizetjük ki a biztosítási szerződésben megadott számlaszámra.
*Új szerződésnek akkor minősül a Házőrző többlakásos lakóépületek biztosítás, ha a biztosítandó épület nem rendelkezett a kockázatviselés kezdetét megelőző 90 napon belül megszűnt, a Generali biztosítónál lévő épületbiztosítással