Generali Company Care céges egészségbiztosítás

Széles körű gondoskodás céges juttatásként Ön és munkatársai számára:  szűrővizsgálatok + egészségügyi ellátás + összegbiztosítások

Növelje dolgozói elkötelezettségét, vállalata hatékonyságát, és tegye vonzóbbá az álláskeresők számára cégét a Generali Company Care egészségbiztosítással! Óvja munkatársai egészségét, hiszen a vállalati célok eléréséhez nélkülözhetetlenek az egészséges és aktív munkavállalók!


Egészségbiztosítási tájékoztató: koronavírussal kapcsolatos ellátások


Az ellátásszervezéshez kapcsolódó további információ

A Nemzeti Népegészségügyi Központon keresztül az Országos tisztifőorvos egészségügyi szakmai protokollt vezetett be valamennyi egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan, meghatározva milyen tünetek és egyéb feltételek esetén kell az érintetteket az aktuális eljárási rend szerinti útra irányítani. A magyar eljárásrend megfelel a hivatalos nemzetközi szervezetek által alkalmazott eljárásrendnek.

A szabályozáshoz igazodva a Generali Medi24, mint ellátásszervező is alkalmaz minden betelefonáló Ügyfél esetében időpontfoglalást megelőzően egy kérdéssort, melynek segítségével igyekszik kiszűrni a kérdéses eseteket. A kérdéssor igazodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális szabályozásához. Ebből adódóan folyamatosan változhat. A kiszűrt személyeket a Generali Medi24 munkatársa a vonatkozó szabályozás értelmében magánellátás helyett a megfelelő ellátási útra irányítja, a szabályozásnak megfelelő módon.

Ezen szabályok mindannyiunk közös érdekét szolgálják, cél a fertőzés terjedésének megakadályozása.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele tekintetében a Generali Company Care és Generali Private Care egészségbiztosítás nem terjed ki a koronavírussal kapcsolatos ellátásokra a szerződési feltételek kizárásainak következő vonatkozó pontja alapján: jogszabályban meghatározott katasztrófa és NÉPEGÉSZSÉGÜGY körébe tartozó egészségügyi ellátások és szolgáltatások. (ld. Generali Company Care egészségbiztosítás általános szerződési feltételei VI.8.l) pont, Generali Private Care egészségbiztosítás általános szerződési feltételei VI.8.ab) pont).


A szűrővizsgálatok esetében csak a feltételben meghatározott elemeket téríti a biztosító, azok között a koronavírus szűrés nincs felsorolva, így ezzel kapcsolatban panaszmentes állapotban sem lehet szűrésre menni. 

A fent leírtak a 2020. március 16-án érvényes szabályozást tartalmazzák.Pontos napi információk megtekinthetőek a következő honlapokon:
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
http://www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok

A kialakult járványügyi helyzetben a magán egészségügyi intézmények saját, a koronavírussal kapcsolatos eljárásrenddel rendelkeznek:  

 • nem fogadnak felső légúti tünetekkel rendelkező vagy lázas betegeket, valamint 
 • többnyire olyan, nem felső légúti tünetekkel rendelkező betegeket sem, akik 2 héten belül érkeztek meg külföldről, 
 • nem végeznek szűrővizsgálatokat, és
 • bizonyos diagnosztikai vizsgálatokat, így például kilégzési teszteket, mellkasröntgent sem végeznek.

Több klinika bezárt, egyáltalán nem fogad ügyfeleket. Az előre tervezett és akut beavatkozások, műtétek elvégzése többnyire nem biztosított. 

A Generali Medi24 a klinikák kérésére minden esetben telefonon egyeztet a tünetekről, panaszokról és a szükséges ellátásról. Az egyeztetés során dönti el a szolgáltató, hogy fogadja-e vagy sem a beteget.

A helyzet napról-napra változik, további szolgáltatás-szűkülések, korlátozások, klinika-bezárások várhatók.

Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ebben, a mindenki számára új, egyre nehezedő helyzetben a lehető legtöbbet nyújtsuk, ugyanakkor kérjük ügyfeleink megértését és türelmét a helyzet rendeződéséig. 

Generali Company Care egészségbiztosítás Külföldi egészségügyi biztosítása (EUB utasbiztosítás) esetén (érintett csomagok: Prémium és Exkluzív csomag) az Európai Utazási Biztosító Zrt. szerződési feltételei szerint jár el.

Kizárt területek: A biztosítás területi hatálya nem terjed ki olyan országok vagy térségek területén bekövetkezett eseményekre, amely területek a kockázatviselés első napján vagy az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

Koronavírus megbetegedésre vonatkozó szolgáltatások, ha a megbetegedés a biztosítás területi hatályán belül a kockázatviselési időszakban következik be: a Biztosító megtéríti a sürgősségi orvosi ellátás és az esetleges mentés költségeit, valamint az adott termékre vonatkozó szolgáltatástáblázatban szereplő és a biztosítási feltételekben részletesen leírt szolgáltatások megszervezését és költségeit, a terméknek megfelelő biztosítási összegeken belül. 
A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a megbetegedésekre, amelyek oka egészben vagy részben a kockázatviselés kezdete előtt fennálló egészségi állapot (pl. betegség, panasz, tünet).

Nem tartozik a biztosítás szolgáltatási körébe: karanténnal kapcsolatos többletköltségek.

IMPORTANT INFORMATION


In case of the current epidemiological situation, private health care institutions have their own, coronavirus related procedures:

 • patients with fever or upper respiratory symptoms are not welcomed,
 • those patients, who arrived home from abroad within 2 weeks, even without any upper respiratory symptoms aren’t welcomed either,
 • screenings are not performed,
 • and certain diagnostic tests, such as exhalation tests, chest x-rays are not performed either.
Several clinics have been closed, they don’t welcome customers at all. Planned and acute interventions as well as surgeries usually are not provided either.

Generali Medi24 as per the clinics request, will always consult with the clinic via phone on the symptoms, health complaints and necessary care. During the consultation, the provider decides whether to accept the patient.

The situation changes day by day, further service cuttings, restrictions, private clinic closings can be awaited.

We are eager to do everything to provide as much as possible in this new and increasingly difficult situation, while asking our customers to be understanding and be patient until the situation is solved.


applicable provisionsFurther information on the arrangement of health care services


Through the National Public Health Center, the National Chief Medical Officer has implemented a health professional protocol for all health care providers, specifying the symptoms and other conditions in case of which, patients must be guided according to the current routine. The Hungarian procedure is in line with the procedures set by official international organizations.

In compliance with the regulations, Generali Medi24, as a medical management service provider, applies a series of questions to all calling customers prior making an appointment, with the aim of filtering out the questionable cases. The list of questions is in line with the current regulations of the National Public Health Center. As a result, it can change constantly. The filtered persons are directed by Generali Medi24 to the appropriate care path, rather than private care, in accordance with applicable regulations.

These rules are in the common interest of all, to prevent the spread of infection.

Please be advised that Generali Company Care health insurance does not cover any healthcare in connection with coronavirus under the relevant exclusion clause in the Terms and Conditions: medical care related to disaster management and public health as specified in the legislation, . (see Generali Company Care health insurance Terms and Conditions, Section VI.8.l).

In the case of screening tests, the insurer only covers the screening elements specified in the conditions, and coronavirus screening is not listed among them, so this screening even without complaints is not possible.

The above describes the regulations effective on March 16, 2020.

Rules applicable to health insurance coverage abroad


In case of Generali Company Care health insurance’s coverage abroad (EUB Travel Insurance) (concerned packages: Premium and Exclusive) the terms and conditions of the European Travel Insurance Co. Ltd. are applied.

Excluded Areas: The territorial scope of the insurance does not apply to events occurring in the areas of countries or regions which are included in the list of destination countries and territories not recommended for travel by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, as of the first day of the insurance coverage or the day the Insured enters the particular country or region.

Services in the case of coronavirus illness - if the illness occurs within the territorial scope of the insurance: Under travel insurance coverage, the Insurer will refund the costs of emergency medical care and any rescue services, furthermore, will arrange for and will cover the costs of the services indicated in the Benefit Table applying to the given product and described in detail in the insurance terms and conditions, up to the insured sums corresponding to the product.

The insurance does not cover diseases that are wholly or partially caused by a medical condition prior to the start date of the coverage (eg.: illness, complaint, symptom).

The following items are excluded from the scope of insurance services: Additional costs incurred by or in relation to a quarantine.

INFORMATION ON HEALTH INSURANCES (Coronavirus within the scope of Generali Company Care and Private Care health insurance) 

Accurate daily information can be found on the following websites:

https://koronavirus.gov.hu/

In Hungarian language only:

https://www.nnk.gov.hu/

http://www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok

Additional information: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

Felkeltettük érdeklődését?

Egészséges, aktív munkavállalókkal hatékonyabb a vállalkozás! Kérje visszahívásunkat, és munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.


Miért előnyös önnek vállalatvezetőként a Generali Company Care egészségbiztosítás? • fenntartható munkahelyet teremt, ahol fontosak a munkatársak, így növeli a lojalitást és a megbecsülésérzést
 • piaci előnyhöz juthat az a munkáltató, aki gondoskodni tud dolgozói egészségéről
 • betegség esetén gyorsabb ellátás várható, azaz csökkenthetőek a munkáltatói többletköltségek, mint pl. a táppénz és munkaerőpótlás költség
 • a szűrővizsgálatoknak köszönhető korai betegség-felismerés miatt egészségesebb és aktívabb munkavállalókra számíthat
 • a négy különböző biztosítási csomag az egyes dolgozói csoportoknak differenciáltan is választható
 • biztosíthatja összes munkavállalóját, vagy egy külön meghatározott dolgozói kört is

Ne csak vagyontárgyait biztosítsa, a munkatársak egészségének védelme is elengedhetetlen!

Miért előnyös a munkavállalóinak, ha Generali Company Care egészségbiztosításban részesülhetnek?


 • probléma esetén gyors és minőségi ellátásra számíthatnak, emiatt csökkenhet a betegszabadságon töltött idő és kevesebb bérkiesés várható
 • nem kell felesleges időt és energiát áldozniuk a megfelelő ellátás felkutatására
 • előre tervezhetőek a szűrővizsgálatok, melyek segítik megelőzni a komolyabb betegségek kialakulását
 • nem kell magán orvosi ellátásokra költeniük, továbbá pénzbeli kifizetésben részesülhetnek baleset és súlyos betegségek esetén
 • nincs várólista, sem hálapénz
 • szükség esetén labor- és képalkotó diagnosztikai vizsgálatok  (pl.: CT, MR, UH, akár PET CT is), csomagválasztástól függően onkológiai és egyéb diagnosztikai vizsgálatok is rendelkezésre állnak szükség esetén (pl.: CT, MR, UH) diagnosztika is rendelkezésére állnak 
 • 24 órában elérhető egészségügyi tanácsadás, betegút-szervezés: Generali Medi24
 • egészségügyi segítségnyújtás Európa teljes területén 

Mind a munkahelyen, mind a magánéletben könnyebb helyt állni egészségesen!


A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁM BIZTOSÍTOTTAK RÉSZÉRE:

GENERALI MEDI24   +36 1 465 3777

letölthető dokumentumok

Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

Generali Company Care egészségbiztosítás általános szerződési feltételei

Generali Company Care egészségbiztosítás szolgáltatásfinanszírozásra vonatkozó különös feltételei

Generali Company Care egészségbiztosítás második orvosi véleményre vonatkozó különös feltételei

Generali Company Care egészségbiztosítás összegbiztosításokra vonatkozó különös feltételei

Generali Company Care egészségbiztosítás onkológiai diagnosztikára vonatkozó különös feltételei

Terméktájékoztató Generali Company Care egészségbiztosításról

Company Care Biztosítási termékismertető