generali Kollektív csoportos jogvédelmi és munkavállalói felelősségbiztosítás

A munkavállalók és szakszervezeti tagok védelmében!

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Ez a biztosítás személyes találkozó nélkül is megköthető tanácsadónkkal. Kérjen visszahívást a részletekért.

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.

Fejezze ki megbecsülését, és nyújtson anyagi és jogi segítséget munkavállalóinak (vagy szakszervezete tagjainak) a Generali Kollektív biztosítással. Ez a biztosítási forma anyagi és jogi segítséget nyújt, ha őket munkavégzéssel kapcsolatos jogi érdeksérelem éri, illetve ha munkavégzésük során kárt okoznak.

 • A kollektív biztosítással cége/szakszervezet kifejezi a munkavállalók iránti elkötelezettségét, gondoskodását.
 • Rugalmas konstrukció, munkavállalói igényekhez és tevékenységi körhöz igazított fedezet és díj.
 • A jogvédelmi, illetve a munkavállalói felelősségbiztosítás együtt és külön is megköthető.
 • Kedvező díjak: A nagyobb létszám és a testre szabható fedezet miatt az egyénileg köthető szerződéseknél kedvezőbb díjat kínál a Generali Kollektív.
 • Generali Juris biztosítás alapdíjából 10% kedvezményt nyújtunk a Generali Kollektív biztosítottjainak.

Mit nyújt munkavállalóinak, illetve a szakszervezeti tagoknak a Generali Kollektív biztosítás?

 
 • Jogi tanácsadással állunk rendelkezésükre érdeksérelem esetén,
 • Jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvédet ajánlunk,
 • A biztosítási összeg erejéig fedezzük a jogi eljárások költségeit (pl. ügyvédi megbízási díj, jogi eljárások költsége, szakvélemények költsége, óvadék, útiköltség stb.),
 • A munkavállalói felelősségbiztosítási védelem mentesíti munkavállalóját ill. a szakszervezet tagjait – a biztosítási szerződésben meghatározott mértékben - az általa okozott károk megtérítése alól! 

Mikor lehet szüksége munkavállalójának vagy a szakszervezete  tagjainak jogvédelmi biztosításra?
 

A jogvédelmi biztosítás védi a biztosított érdekeit, ha a munkavégzés során jogi érdeksérelem éri és ezért jogi érdekeinek védelmére jogi eljárás indítása szükséges. 2020. szeptember 12. és 2021. január 15 napja között kötött biztosítások esetén – a választott szolgáltatási területeken – a magánéletükben is védjük őket! A perköltség fedezése, a jogi tanácsadás és a többi szolgáltatásunk lehetőséget kínál a biztosított számára a hatékony érdekérvényesítésre.

 
Védjük a munkavállalói érdekeit többek között, ha:
 
 • gondatlanságból valamilyen (például közlekedési) szabálysértést vagy bűncselekményt követnek el.
 • személyiségi jogaik (például a munkahelyen vagy közösségi médiában) sérülnek,
 • csökkentik vagy megvonják szociális vagy TB juttatásukat vagy
 • ha valamilyen jogi kérdésben tanácsra lenne szükségük

 
Szakszervezetek által kötött biztosítások esetén ezeken kívül segítséget nyújtunk, ha például:

 • munkáltatójuk jogtalanul felmond,
 • munkavállalóként hátrányos megkülönböztetés éri például őket családi állapotuk miatt,
 • munkáltatójuk nem fizet munkabért,
 • munkavégzés során baleset éri őket. 

Munkavállalói felelősségbiztosítás – hol és hogyan segíthet?

 

Munkaadóként Ön biztos abban, hogy munkavállalói képesek kifizetni azt a kárt, amelyet cégének okozhatnak? Szakszervezeti vezetőként szeretne olyan védelmet nyújtani a tagoknak, amely a biztosítási szerződésben megállapított mértékben átvállalja a munkáltatónak okozott kár megfizetését?
  
Amennyiben munkavállalója vagy a szakszervezet tagja munkavégzés során a munkáltatónak kárt okoz, akkor a munkajog szabályai szerint munkáltatójával szemben akár az okozott kár teljes mértékéig felelősséggel tartozhat. A Generali Kollektívvel a biztosítási szerződésben megállapított mértékben mentesítjük a károkozót a kár megtérítése alól.

Milyen esetben segítettünk már ügyfeleinknek?

Jogvédelmi szolgáltatást  nyújtottunk például az alábbi esetekben:

 • buszvezető biztosítottunkat egy utas mások jelenlétében szidalmazta és testileg bántalmazta, így könnyű testi sértést szenvedett. Képviseletében feljelentéssel éltünk, valamint személyiségi jogainak megsértése miatt sérelemdíjat követelünk.
 • a biztosítottunk a munkáltató telephelyéről történő kihajtás során figyelmetlenségből nem észlelte a járdán közlekedő gyalogost, így az 8 napon túl gyógyuló személyi sérülést szenvedett. A biztosítottunkkal szemben indult büntetőeljárásban, illetve közvetítői eljárásban sikerrel védtük érdekeit.
 • a logisztikai munkatársként dolgozó biztosítottunkra ráborultak fém alkatrészeket tartalmazó dobozok, így súlyos nyaki gerinc és vállsérülést sérülést szenvedett, mely maradandó egészségkárosodáshoz vezetett. A munkabalesetre tekintettel a munkáltatóval szemben, valamint a maradandó egészségkárosodás mértékét alacsonyabb összegben meghatározó TB határozattal szemben bírósági eljárásban védtük az érdekeit.
 • a biztosítottunk lakást kívánt lízingelni, amely szerződés biztosítékául foglaló átadására köteles. A biztosított a lízingbeadó pénzintézet formanyomtatványairól, az általános szerződési feltételekről, valamint a foglaló jogi természetéről kért felvilágosítást, melyet az általános jogi tanácsadás szolgáltatásunk keretében ingatlan szakjogász ügyvédünk nyújtott számára.

 
Megtérítettük az okozott kárt például amikor

 • a targoncásként dolgozó biztosítottunk nem megfelelően rögzítette az árut a raklapra, ami leborult, és az áru jelentősen megsérült;
 • sebész biztosítottunk törlőkendőt hagyott a betegben a műtét során. Az orvosi műhiba miatt a károsult kártérítési igényt érvényesített a kórházzal szemben, az intézmény pedig megtérítési igénnyel élt az orvossal szemben.
 • boltvezető munkakört betöltő biztosítottunk az időközönként jelentkező áramkimaradás elhárítása érdekében nem tette meg a szükséges intézkedéseket, és ezért az árukészlet egy része megromlott. Az okozott kárt megtérítettük.

 Ne kockáztasson – érdeklődjön a részletekkel kapcsolatban tanácsadónknál!

fontos információ

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt felhívjuk figyelmét, hogy biztosításaink vonatkozó biztosítási feltételei szerint a biztosítási fedezet nem terjed ki a háború, harci cselekmény miatt keletkezett károkra, továbbá azon kockázatokra, károkra és követelésekre sem, melyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, tevékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Generali Kollektív csoportos jogvédelmi és munkavállalói felelősségbiztosítási feltétel

Általános vagyonbiztosítási feltételek

Generali Kollektív Biztosítási termékismertető