Generali MyLife Extra élethosszig tartó életbiztosítás

Tervezzen rugalmas megtakarítási programunkkal, akár 10 éves célokban, akár élethosszig tartó gondoskodásban gondolkodik.A Generali MyLife Extra rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás a jövőről való gondoskodás legfontosabb állomásaira kínál megoldást. Tervezhetővé válnak az Ön és családja élete során az egymást követő nagyobb események, de akár az előre nem látható helyzetekben is hozzáférhet megtakarításaihoz. 

TERVEZZÜNK EGYÜTT HOSSZÚ TÁVRA IS!

Kérje visszahívásunkat, és munkatársunk segít a döntésben!

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, KOLLÉGÁNK HAMAROSAN FELHÍVJA ÖNT ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZOL.


Mik az előnyei?


 • A biztosítás segítségével anyagi alapokat teremthet távolabbi céljai megvalósításához 
 • Hűségjóváírást, vagyonarányos és díjarányos bónuszt kap.
 • Kiegészítő biztosítások választásával balesetből vagy betegségből eredő váratlan helyzetek anyagi kihívásaira is felkészülhet.
 • Eseti befizetésekkel is növelheti a kitűzött célra szánt megtakarítását.
 • Nyugdíjbiztosításként is megkötheti.
 • A választható eszközalapokból az igényeinek és kockázatvállalási hajlandóságának leginkább megfelelő befektetési portfóliót állíthatja össze, így jó döntésekkel, kedvező piaci körülmények között növelheti megtakarítását.
 • Portfólióajánló is segíti a befektetési döntéseket.
 • Eseti befizetésekkel a váratlan helyzetek anyagi kihívásaira is felkészülhet.


KINEK AJÁNLJUK ELSŐSORBAN?  • Annak, aki képes megtakarítani legalább havi 20 000 Ft-ot, hiszen így ki tudja használni a díjarányos bónuszból származó plusz előnyöket is.
 • Aki minimum 10 éves megtakarítási időszakban gondolkodik.
 • 55 éves vagy annál idősebb biztosított esetén már 5 - 9 éves tartamra is megköthető nyugdíjbiztosításként.
 • Akinek megtakarításai mellett fontos a biztosítási védelem.
 • Aki saját befektetési portfóliót szeretne összeállítani, és mer akár nagyobb kockázatot is vállalni a magasabb hozam érdekében.

Miért jó megtakarításként?

A rendszeres megtakarítás alkalmas arra, hogy például gyermeke jövőjéről vagy saját nyugdíjáról gondoskodjon.
Eseti befizetésekkel további tartalékot gyűjthet a későbbi évekre, így lesz mihez nyúlnia váratlan kiadás esetén, amennyiben nem nyugdíjbiztosításként jön létre a szerződés.

Rugalmas, jól átlátható biztosítási konstrukció, amelyet a saját igényei szerint alakíthat.

Miért jó biztosításként?

.

milyen eszközalapok közül választhat?


rendszeres ÉS ESETI DÍJHOZ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZALAPOK ALACSONY KOCKÁZATÚ

Az alacsony kockázati kategóriába sorolt eszközalapok választásakor normál piaci ármozgás esetén kicsi a valószínűsége az extrém tőkevesztésnek. A tőkevesztés kockázata a helyes befektetési időtáv megválasztásával és megfelelő befektetési portfólió kialakításával tovább csökkenthető. Mindazonáltal extrém piaci árfolyamváltozások esetén (pl. államcsődnél) az alacsony kockázati kategóriába sorolt eszközalapoknál is előfordulhat teljes elértéktelenedés.

Pénzpiaci 2016
Hazai kötvény

KÖZEPES KOCKÁZATÚ

A közepes kockázati kategóriába sorolt eszközalapok választásakor akár normál piaci ármozgás esetén is szignifikánsan alakulhat az eszközalap mögöttes befektetéseinek értéke, a befektető várakozásaival ellentétes piaci árfolyamváltozások hatásai szintén felerősítve jelentkezhetnek. A fentiekre tekintettel ilyen eszközalapok választása a fokozott kockázathoz mért kockázatviselő hajlandósággal és kockázatviselő képességgel, valamint a piac működésének ismeretével rendelkező ügyfelek számára ajánlott.

Tallózó abszolút hozam
Világjáró kötvény
Horizont 5+ vegyes
Horizont 10+ vegyes

MAGAS KOCKÁZATÚ


A magas kockázati kategóriába sorolt eszközalapok választásakor mind a piaci ármozgás révén keletkező esetleges nyereség, mind a piaci ármozgás révén keletkező esetleges veszteség extrém módon meghaladhatja a befektetők várakozásait. Az eszközalap jellegéből adódóan a mögöttes befektetések fokozott kockázattal járnak, beleértve a teljes elértéktelenedés lehetőségét is. A fentiekre tekintettel ilyen eszközalapok választása a fokozott kockázathoz mért kockázatviselő hajlandósággal és kockázatviselő képességgel, valamint a piac működésének alapos ismeretével rendelkező ügyfelek számára ajánlott.

Hazai részvény
Horizont 15+ vegyes
Fejlett világ részvény eszközalap
Fejlődő világ részvény eszközalap
Világmárkák részvény eszközalap
Innováció részvény eszközalap 
Teljesköltség-mutató (TKM):A minimálisan elérhető 10 éves kezdeti megtakarítási tartammal:

10 év  15 év 20 év
 3,71%-4,99%  2,72%-4,07%  2,17%-3,53%

10, 15, illetve 20 éves kezdeti megtakarítási tartammal:

10 év  15 év 20 év
 3,71%-4,99%  2,59%-3,93%  2,04%-3,38%

A biztosítás eszközalaponkénti TKM-értékeiről itt tájékozódhat. 

Mit kell tudnia a befektetési egységekhez kötött biztosításról? Kattintson a részletekért!   


ÍGY MŰKÖDIK A GYAKORLATBANAnna 30 éves, párjával tervezik az esküvőt és hamarosan gyermeket is szeretnének. Most még nem tudják, hogy 15-20 év múlva mikor és mekkora összegekre lesz szükségük, viszont abban biztosak, hogy könnyebb lesz, ha már most elkezdik a rendszeres megtakarítást. Olyan megoldásra van szükségük, amelyben ők dönthetik el a már összegyűjtött megtakarításaik felhasználását, akár olyan módon, hogy több alkalommal is pénzhez juthatnak belőle, így több célra kötnének egy szerződést, és majd meglátják, hogy mikor lesz rá igazán szükség.


KÖSSE MEG NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSKÉNT 20%-OS ADÓJÓVÁÍRÁSSAL! A hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adott évben a nyugdíjbiztosításra befizetett rendszeres és eseti díj 20%-ával megegyező összegű – de maximum 130 000 Ft – adójóváírást vehet igénybe, melyet mindig a következő évi adóbevallásában igényelhet. További információk a nyugdíjbiztosításokról itt.


Kezdje időben a megtakarítást! Tartam (év)   Első éves megtakarítási díjrész havonta  
 15 000 Ft  25 000 Ft  50 000 Ft
15 4 536 187 Ft 7 828 765 Ft 15 418 771 Ft
25 10 953 523 Ft 18 706 828 Ft  36 207 080 Ft
35 21 764 532 Ft  36 801 564 Ft 70 565 072 Ft

Szolgáltatási összeg lejáratkor (a biztosított 65 éves korában) a megtakarítási díjrész évenkénti 3%-os növelésével, 5%-os éves feltételezett eszközalap-hozammal és adójóváírással számolva. A szerződés díjfizetése januárban indul. A szolgáltatási összegek a fenti feltételezésekkel teljesülnek, ezekre a biztosító garanciát nem vállal.


Mekkora járadékra lenne elegendő 20 millió Ft?


Járadékfolyósítás  Havi járadék összege
 10 évig 185 000 Ft
 20 évig 117 000 Ft
 30 évig 103 000 Ft
 élete végéig 101 000 Ft

Borostyánkő járadékbiztosítással számolva. 
Nyugdíjbavonuláskor Ön döntheti el a járadékfolyósítás időtartamát.


FONTOS KÉRDÉSEK


Ezt a biztosítást tanácsadónk közreműködésével, személyesen tudja megkötni.
A biztosító négy hűségidőszakot határoz meg, melyek lejáratakor MyLife Extra hűségjóváírás teljesítésére kerül sor, az 5., 10., 15. és 20. biztosítási évfordulókon eseti díjként. A szerződő kizárólag a kezdeti megtakarítási tartamon belül eső teljes hűségidőszakok végén (5., 10., 15., illetve 20. biztosítási évforduló) jogosult a MyLife Extra hűségjóváírásra.

 Alapjának meghatározása: az adott hűségidőszak éveire vonatkozó éves megtakarítási díjrészek összege osztva 5-tel.

Legalább 20 éves kezdeti megtakarítási tartam választása esetén, 5%-os értékkövetéssel, megközelítőleg az első éves megtakarítási díjrész jóváírásra kerül MyLife Extra hűségjóváírásként.

A vagyonarányos bónusz jóváírására a 21. biztosítási évtől, eseti díjként, évente kerül sor. Mértéke: 0,5%.
A vagyonarányos bónusz alapja az adott biztosítási évben, a szerződő számláján lévő rendszeres díjból származó befektetési egységek hó végi aktuális értékeinek számtani átlaga.

A befizetett rendszeres díjak után díjarányos bónusz kerül jóváírásra, amennyiben az adott évben fizetendő rendszeres díj mértéke eléri a lenti táblázatban meghatározott díjtartományt. 
  Adott biztosítási évben fizetett rendszeres díj mértéke Díjarányos bónusz mértéke
1. díjtartomány  240 000 Ft alatt 0%
2. díjtartomány 240 000 Ft - 299 999 Ft 2 %
3. díjtartomány 299 999 Ft felett 4 %

A díjarányos bónusz a rendszeres megtakarítást gyarapítja.


Lehetősége van részleges visszavásárlással vagy rendszeres pénzkivonással pénzkivételre, vagy a szerződés a tervezettnél korábbi megszüntetésére (visszavásárlására). Ezek azonban az esetleges költségvonzaton túl az eszközalap(ok) aktuális árfolyam-alakulásától függően is veszteséget okozhatnak
Ha nyugdíjbiztosításként köti meg, nemcsak a befizetett rendszeres díjakra, hanem az eseti díjak után is 20% adójóváírást vehet igénybe, évente maximum 130 000 Ft értékben.
A vállalt rendszeres díjakon vagy egyszeri díjas szerződések esetében az egyszeri díjon felül Önnek lehetősége van úgynevezett eseti díjak befizetésére is. Az eseti díjak függetlenül a rendszeres vagy egyszeri díj mértékétől és időpontjától bármikor fizethetők, és a biztosítás fennállása alatt bármikor hozzáférhetőek.

Miért érdemes eseti díjakat befizetni?


Az alkalmi befizetések tovább növelhetik a megtakarítási cél megvalósulásának esélyét, megoldást nyújthatnak az előre nem látható problémákra, s így a váratlanul érkező, kritikus helyzetekben is segíthetnek az alkalmi pénzzavaron; a biztosítási szerződés megszüntetése, visszavásárlása nélkül.
 • Az eseti díjakat kedvező kondíciókkal lehet társaságunknál elhelyezni. 
 • Eseti díjakkal növelhető a megtakarításokon elért eredmény.
 • Az eseti díjak, a teljes tartam alatt bármikor visszavásárolhatók.
 • Eseti díj befizetéséhez már 10 000 Ft is elegendő.
 • Az eseti befizetésekre a rendszeres díjfizetéshez választott vagy az egyszeri díjhoz választott eszközalapoktól teljesen eltérő eszközalapok is választhatók.

Mit érdemes végig gondolnia az eseti befizetések során?

 • Az eseti díjak elhelyezésekor is végig kell gondolni, hogy mekkora időszakra kívánja ezeket az összegeket elhelyezni. A befizetéseket érdemes megfelelően hosszú ideig a választott eszközalapban tartani. Társaságunk még alacsony kockázatú eszközalapok esetén is javasolja legalább egy-három évre elhelyezni ezeket a díjakat.
 • Amennyiben kockázatos eszközalapokat is választ (pl. tiszta részvény eszközalap), javasoljuk, hogy az eseti díj legalább egyharmadát alacsony kockázatú eszközalapba helyezze el.

Hogyan fizethet eseti díjat?

Átutalással


Kerülje el a sorbanállást, és fizesse be az eseti díjat banki átutalással társaságunk számlájára.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Számlaszám: 10700024-04074803-51100005
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel az "eseti díj" megjegyzést és a biztosítási kötvényszámot is.
csekken

Csekken


Eseti díj fizetés esetén a csekk mellett található űrlapon, vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rendelkeznie kell az eseti díj eszközalapok közötti felosztásáról.

A befizetett összeg eszközalapok szerinti felosztásáról a következőképpen nyilatkozhat:

 • Online: Emelt szintű regisztráció esetén online szerződéskezelő rendszerünkön keresztül.
 • Telefonon: Ha rendelkezik a telefonos ügyfélszolgálat emelt szintű szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges szerződéssel – telefonon is rendelkezhet a felosztásról ügyfélszolgálatunk +36 1 452 3333-as telefonszámán (2.4 menüpont).
 • Személyesen: A díjfelosztásra vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb a befizetéstől számított 24 órán belül eljuttathatja személyes ügyfélszolgálatunkra.
 • Levélben: A kiküldött csekk mellett található űrlapon, vagy az erre rendszeresített nyomtatványon.

 • Ha nem nyilatkozik külön az eseti díj eszközalapok közti felosztásáról, a befizetett eseti díj a rendszeres díjra vonatkozó felosztási arány szerint kerül könyvelésre.


  A KID dokumentum alkalmazását egy európai uniós rendelet teszi kötelezővé a megtakarítási életbiztosítási termékre. A dokumentum segítséget nyújt az adott termékkel kapcsolatos tájékozódáshoz, az egységes szerkezet pedig lehetőséget ad arra is, hogy a különböző megtakarítási termékek összehasonlíthatóak legyenek.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a KID egy szerződéskötés előtti tájékoztató dokumentum és nem a konkrét szerződést mutatja be. A bemutatás minta-jellege teszi lehetővé a különböző termékek összehasonlítását, ugyanakkor a konkrét szerződés több vonatkozásban is eltérhet ettől a mintától. 

  Ismerje meg a MABISZ által készített összeállítást a KID dokumentum kapcsán leggyakrabban felmerülő kérdésekről!  letölthető dokumentumok

  Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések

  Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei

  Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei

  Generali MyLife Extra rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei

  Nyugdíjbiztosítási kiegészítő dokumentáció a Generali MyLife Extra rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz

  Feltételkiegészítés az egyösszegű MyLife Extra hűségjóváíráshoz

  Termékbemutató a Generali MyLife Extra rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz

  Eszközalapokra vonatkozó speciális információkat tartalmazó dokumentum a nyugdíjbiztosításként köthető Generali MyLife Extra rendszeres díjas biztosításhoz

  Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a Generali MyLife Extra rendszeres díjas biztosításhoz

  Eszközalapokra vonatkozó speciális információkat tartalmazó dokumentum a Generali MyLife Extra rendszeres díjas biztosításhoz

  Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum a nyugdíjbiztosításként köthető Generali MyLife Extra rendszeres díjas biztosításhoz

  A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos: 2019. október 4.

  Kondíciós lista a Generali MyLife Extra rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Hatályos: 2019. október 4.